Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
42 lines (39 sloc) 2.33 KB
ID post_title author post_excerpt layout permalink published post_date
207
jQuery ile Checkbox Kontrolü
Oral ÜNAL
post
true
2011-07-01 15:47:06 -0700

Merhaba arkadaşlar,

Bu makalemde yine jQuery ile bir kontrol işlemi gerçekleştiriyoruz. jQuery ile bir checkbox'ın(seçim kutusunun) seçili olup olmadığını nasıl kontrol edebileceğimizi anlatıyorum. Bunun için checked attribute'una bakacağız(kusura bakmayın attribute kelimesinin türkçe karşılığı nedir bilmiyorum). Önce bir adet input oluşturalım:

<input id="sec" type="checkbox" value="1" /> Seçersen alert verir

Şimdi bu input seçildiğinde alert ile ekrana seçim kutusunun işaretlendiğini belirtelim:

$(document).ready(function(){
  $("#sec").click(function(){
    if( $("#sec").attr("checked")=="checked" ) {
      alert("Seçim kutusu işaretlendi..");
    }
    else {
      alert("Seçim kutusu işareti kaldırıldı");
    }
  });
});

GÜNCELLEME (26 Kasım 2016)

Chrome'un artık checked özelliği ile işaretlemediğini farkettim checkbox'ları. O nedenle ekstra bir yöntem paylaşmak istedim:

$(document).ready(function(){
  $("#sec").click(function(){
    if( $("#sec").is(':checked') ) {
      alert("Seçim kutusu işaretlendi..");
    }
    else {
      alert("Seçim kutusu işareti kaldırıldı");
    }
  });
});

Yukarıdaki javascript kodunun neler yaptığını anlatalım.. Öncelikle id="sec" olan elementine tıklandığında if...else ile id="sec" elementinin checked niteliğine bakıyoruz. eğer checked="checked" şeklinde ise işaretlendiğini belirtiyor ve seçim kutusu işaretlendi alerti veriyor. Eğer tekrar tıklanıp işaret kaldırılırsa yine aynı kontroller yapılıyor fakat bu sefer checked="checked" olmadığı için seçim kutusu işareti kaldırıldı alerti veriliyor.

Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar, basit bir işlem zaten. Kolay gelsin,