Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
18 lines (15 sloc) 1023 Bytes
ID post_title author post_excerpt layout permalink published post_date
9948
Magento CE 2.1.7 İndirin
Oral ÜNAL
post
true
2017-05-31 21:22:08 -0700

Magento CE 2.1.7 sürümü 31 Mayıs 2017'de çıktı. Bu sürüm kritik güvenlik geliştirmeleri içeriyor. Rapor edilen herhangi bir saldırı olmamasına rağmen en kısa sürede güncellemenin yapılması şiddetle öneriliyor.

Bu sürümde 15 adet güvenlik geliştirmesinin yanı sıra 1 adet sistem fonksiyonlarında iyileştirilme yapılmıştır. Yapılan güvenlik güncelleştirmelerini buraya tıklarayak inceleyebilirsiniz.

Magento CE v2.1.7 indirmek için tıklayınız.

Sahip olduğunuz Magento yazılımı ile ilgili istekleriniz için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Kolay gelsin dilerim,