Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
24 lines (21 sloc) 1.62 KB
ID post_title author post_excerpt layout permalink published post_date
9239
USTA ÇİFTLİK İle Oyun Oynayarak Para Kazanın ve KAZANÇ HESAPLAMA ARACI
Oral ÜNAL
post
true
2017-06-03 23:00:22 -0700

Merhaba arkadaşlar,

İlginç bir fikire denk geldim. Süt sağın para kazanın mantığı üzerine oturtulmuş. Para yatırmazsan asla para kazanamayağın ama sanki kazanacakmışsın gibi bir izlenim uyandırıyor.

İşleyişi ile ilgili epey bilgi sahibi oldum. Sistem güvenilir deniliyor ama henüz anlamış değilim. Ama merak edenler girip kurcalayabilirler.

USTA ÇİFTLİK HESAPLAMA

Usta Çiftlik saatlik süt üretiminizle saatlik, günlük, haftalık ve aylık kazandığınız TL'yi hesaplayan bir araç hazırladık. Ayrıca üretiminize bağlı olarak hangi ineği ne kadar zaman içerisinde alabilirsiniz, onun da bilgisini yaklaşık olarak veriyor bu aracımız. Usta Çiftlik Kazanç Hesaplama aracımıza şu adresten erişebilirsiniz: trkodlama.com/araclar/usta_ciftlik/

USTA ÇİFTLİK'E ÜYE OLUN!

Usta Çiftlik'e üye olmak için buraya tıklayınız.

Dikkat! Linke tıkladığınız andan itibaren utopya.online web sitesi ile ilgili yaşayabileceğiniz ödeme vs. problemleri ile ilgili hiç bir sorumluluk kabul etmiyorum.