Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
18 lines (15 sloc) 984 Bytes
ID post_title author post_excerpt layout permalink published post_date
9275
Bloğumu Açmış Bulunuyorum
Oral ÜNAL
post
true
2017-06-21 17:16:07 -0700

Merhaba arkadaşlar,

Kaç zamandır kişisel yazılarımı da paylaşmak istediğim bir site açma konusunda kafa patlatıyordum fakat  buna gerek olmadığına kanaat getirdim. Sonuç itibari ile TR Kodlama'da Blog bölümünü oluşturdum. Bu bölümde kişisel deneyimlerimi, beğendiğim filmler hakkındaki görüşlerimi, kullandığım uygulamaları ve hatta oynadığım oyunlarla ilgili bilgileri paylaşacağım.

Bilgileri paylaşırken boş laflarla sizleri yormayacağım. Öyle ki ilginizi çeken konular hakkında bilgiler bulacaksınız yazılarımda. Makale gönderirken BLOG kategorisine göndereceğiniz makaleler uygun kategoride tekrar değerlendirilecektir. Blog kategorisi sadece bana aittir :)

Hayırlı uğurlu olsun :)