Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
19 lines (19 sloc) 1.78 KB
ID post_title author post_excerpt layout permalink published post_date
9264
Pokemon GO Gym Güncellemesi
Oral ÜNAL
post
true
2017-06-22 18:20:13 -0700

Pokemon GO geliştiricileri boşa vakit hiç harcamıyorlar.  19 Haziran, Pazartesi günü şirket Pokemon GO'da bütün Gym'leri kulanıma kapatmıştı. Bunun sebebi olarak Gym'leri yenileyeceklerini söylediler. İşte o yenilikler:

  1. Gym'lere Pokestop gibi dönen disk geliyor ve bu disk sayesinde yine aynı Pokestop'larda olduğu çeşitli ürünler alabileceksiniz. Fakat burada bir değişiklik var. Gym'lerden Unique yani nadir bulunan ürünlerde düşürebileceksiniz. Bunların ne olduğunu henüz bilmiyorum :)
  2. Gym'leri korudukça veya savaş kazandıkça "Gym Badge" kazanacaksınız. Bu badge'ler sayesinde düşürdüğünüz ürünlerin kalitesi artacak.
  3. Gym'lere artık 6 sabit pokemon koruyucu pokemon yerleştirebileceksiniz. Bir Gym'e aynı pokemondan 2 tane koyamayacaksınız ve koruma savaşları sırasında CP sıralamasına göre yerleştirme zamanı sıralamasına göre savaşacak pokemonlarınız.
  4. Gym koruyucusu pokemonlarınızın artık motivasyonları var. Zaman ilerledikçe ve maç kaybettikçe pokemonlarınızın motivasyonları düşer ve motivasyonu düştükçe pokemonunuzun CP'si düşer. CP'niz sıfıra düştüğünden Gym'den atılırsınız ve pokemonunuz size geri döner, revive ile canlandırmanız gerekir. Pokemonlarınızın motivasyonunu böğürtlenlerle artırabilirsiniz ve takım pokemonlarınında motivasyonunu artırabilirsiniz.
Şimdilik bu kadarını idrak edebildim en azından.