Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
37 lines (31 sloc) 2.79 KB
ID post_title author post_excerpt layout permalink published post_date
9308
Ubuntu’ya Google Chrome Kurma
Oral ÜNAL
post
true
2017-07-17 13:48:08 -0700

Ubuntu Google Chrome kurulumu nasıl yapılır? Sizlere bunu göstereceğim bu yazıda.

Çevrenizde Linux kullananları gördünüz ve kullanım şekillerinden ve sağladığı kolaylıklardan o kadar etkilendiniz ki hemen bilgisayarınıza Ubuntu kurmak istediniz ve kurdunuz. (Ubuntu'yu indirmek için tıklayınız.)

Sizleri bilmiyorum ama artık bende Google Chrome alışkanlığı oluşmuş. Bütün işletim sistemlerinde başarılı bir şekilde çalışması onu tercih etmemin en büyük sebebi. Cep telefonumda, dizüstü bilgisayarımda, tabletimde hep birbiriyle senkronize çalışması çok hoşuma gidiyor. Bu nedenle Google'ı seviyorum.

Google Chrome'u indirmek için şu bağlantıdan faydalanabilirsiniz: google.com/chrome/browser/desktop/index.html

Ubuntu kurulumu bitti ve bilgisayarınızda varsayılan olarak Mozilla Firefox kurulu olduğunu farkettiniz. Hemen Google'a girip Google Chrome diye arattığınız ve google-chrome-stable_current_amd64.deb dosyasını indirdiniz. Fakat bir türlü kuramıyorsunuz değil mi? İşte Ubuntu Google Chrome nasıl kurulur okuyun :)

1. Adım

CTRL + ALT + T tuş kombinasyonu ile terminali açın.

2. Adım

Google Chrome 3. parti yazılım olduğundan Repo'sunu tanımlamamız gerekiyor. Bunun için öncelikle Public Key tanımlıyoruz. Terminale aşağıdaki komutu yapıştırın:
wget -q -O - https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add -

3. Adım

Bu adımda Chrome repo'sunu tanımlıyoruz:
sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main" >> /etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list'

4. Adım

Artık Google Chrome'u kurabiliriz :) Aşağıdaki komut ile kurulumu tamamlıyoruz:
sudo apt-get update 
sudo apt-get install google-chrome-stable
İşte bu kadar.. Artık Google Chrome kullanmaya başlayabilirsiniz. Bilgisayarınızda Chrome diye aratarak bulabilirsiniz.

Umarım faydalı olur,

Kaynak: ubuntuupdates.org/ppa/google_chrome?dist=stable