Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
37 lines (31 sloc) 2.47 KB
ID post_title author post_excerpt layout permalink published post_date
9949
PHP ile Dosya Adından Dosya Uzantısını Öğrenme
Oral ÜNAL
Oldukça kısa bir giriş yapacağım. Çünkü üzerine düşünülecek pek fazla bir şey yok. Aslında var. Şöyle ki eğer <code>pathinfo()</code> fonksiyonunu bilmiyorsanız bir dosyanın uzantısını, dosya adından öğrenmek azıcık vaktinizi alabilir. Nasıl mı?
post
true
2017-08-08 02:54:06 -0700

Oldukça kısa bir giriş yapacağım. Çünkü üzerine düşünülecek pek fazla bir şey yok. Aslında var. Şöyle ki eğer pathinfo() fonksiyonunu bilmiyorsanız bir dosyanın uzantısını, dosya adından öğrenmek azıcık vaktinizi alabilir. Nasıl mı?

Öncelikle . işareti ile dosya adını explode() ettiniz ve elde ettiğiniz dizinin 1 id'li elemanını çağırdınız. Sonra bir baktınız dosya adında birden fazla . var. O zaman count() fonksiyonu işin içine girdi. Saydınız, en sonuncu dizi elemanını çağırdınız falan filan... Çoook uzun iş.

Ben PHP programlamaya ilk başladığım da böyle yapmıştım. Hazır bir fonksiyon olduğunu bilmiyordum. Kaldı ki dizi elemanlarını toplarken bile bir dünya işe kalkışıyormuşum. Bunun hakkında yazı bile yazmışım :)

Neyse lafı fazla uzattık. pathinfo() fonksiyonu ile bir dosyanın ismini, uzantısını, dizinini ve uzantısı ile beraber tam adını öğrenebiliyoruz. Detaylı bilgi için pathinfo() tıklayınız.

Hemen basit bir örnekle gösterelim:

<?php
$tam_dosya_adresi = pathinfo('/home/trkodlama/htdocs/trkodlama.php');

echo $tam_dosya_adresi['dirname'], "\n";
echo $tam_dosya_adresi['basename'], "\n";
echo $tam_dosya_adresi['extension'], "\n";
echo $tam_dosya_adresi['filename'], "\n"; // PHP 5.2.0'dan beri.
?>

Bu kodun çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır:

/home/trkodlama/htdocs
trkodlama.php
php
trkodlama

Yani gördüğünüz gibi çokda zor değil, hemen açın lokalinizde bir deneme yapın. Bakalım sizde aynı sonucu elde edecek misiniz?