Permalink
Browse files

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Loading branch information...
1 parent 20590e3 commit 193c44c007eee977c80ccc57badecb5547444b2d @pcbsd-commit-bot pcbsd-commit-bot committed Oct 30, 2013
@@ -245,8 +245,7 @@
</message>
<message>
<source>You cannot make a copy of the currently running boot environment!</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>U kunt geen kopie maken van de thans draaiende opstartomgeving.</translation>
</message>
</context>
</TS>
@@ -95,18 +95,15 @@
</message>
<message>
<source>Device Busy</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Apparaat bezig</translation>
</message>
<message>
<source>The device appears to be busy. Would you like to unmount it anyway?</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Het apparaat lijkt bezig te zijn. Wilt u het toch ontkoppelen?</translation>
</message>
<message>
<source>NOTE: This is generally not recommended unless you are sure that you don&apos;t have any applications using the device.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Let op: dit wordt gewoonlijk niet aangeraden tenzij u er zeker van bent dat er geen toepassingen zijn die het apparaat aan het gebruiken zijn.</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -228,43 +228,35 @@
</message>
<message>
<source>Dependencies</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Afhankelijkheden</translation>
</message>
<message>
<source>Find Packages</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Pakketten zoeken</translation>
</message>
<message>
<source>Search</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Zoeken</translation>
</message>
<message>
<source>No Search Results</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Geen zoekresultaten</translation>
</message>
<message>
<source>Do you want to continue the search from the top?</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Wilt u doorgaan met de zoektocht vanaf de bovenkant?</translation>
</message>
<message>
<source>No packages could be found with that search term. Please adjust it and try again.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Geen pakketten gevonden met deze zoekterm. Wijzig hem a.u.b. en probeer het opnieuw.</translation>
</message>
<message>
<source>Processes Running</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Draaiende processen</translation>
</message>
<message>
<source>Packages are currently being changed. Are you sure you want to quit?</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Er worden thans pakketten veranderd. Weet u wel zeker dat u wil afsluiten?</translation>
</message>
</context>
</TS>
@@ -484,18 +484,15 @@
</message>
<message>
<source>Product Page</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Productpagina</translation>
</message>
<message>
<source>Verify Installation</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Installatie verifiëren</translation>
</message>
<message>
<source>Are you sure you want to install this application?</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Weet u zeker dat u deze toepassing wil installeren?</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -157,8 +157,7 @@
</message>
<message>
<source>Reboot required for update to finish!</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Herstart is vereist om het bijwerken af te ronden.</translation>
</message>
</context>
</TS>
@@ -227,8 +227,7 @@
</message>
<message>
<source>The following permissions can be enabled or disabled for this jail. For more details hover over each item or refer to the jail manpage.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>De volgende rechten kunnen worden ingeschakeld of uitgeschakeld voor deze gevangenis. Voor meer bijzonderheden plaatst u de muispijl op elk element. Ook kunt u de handleidingpagina voor gevangenis inzien.</translation>
</message>
</context>
<context>

0 comments on commit 193c44c

Please sign in to comment.