Permalink
Browse files

Auto-Commit of i18n desktop tags from Pootle

 • Loading branch information...
1 parent 64d70f4 commit 89f5bf523f11ccc5a656d883464e4252dee9dd73 @pcbsd-commit-bot pcbsd-commit-bot committed Mar 24, 2014
Showing with 728 additions and 621 deletions.
 1. +1 −0 src-qt4/EasyPBI/EasyPBI.desktop
 2. +44 −42 src-qt4/life-preserver/lp-tray/lifepreserver.desktop
 3. +17 −15 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/cinnamon-settings.desktop
 4. +1 −1 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/gnome-control-center.desktop
 5. +2 −2 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/gnome-tweak-tool.desktop
 6. +2 −2 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/kde-cursortheme.desktop
 7. +1 −1 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/kde-desktop.desktop
 8. +1 −1 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/kde-desktoptheme.desktop
 9. +2 −2 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/kde-display.desktop
 10. +2 −2 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/kde-kcm_akonadi.desktop
 11. +2 −1 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/kde-kcm_nepomuk.desktop
 12. +2 −2 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/kde-kcmkded.desktop
 13. +1 −1 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/kde-kwincompositing.desktop
 14. +2 −2 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/kde-kwindecoration.desktop
 15. +2 −2 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/kde-style.desktop
 16. +1 −1 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/kde-sweeper.desktop
 17. +2 −2 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/kde-systemsettings.desktop
 18. +3 −3 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/lxde-lxappearance.desktop
 19. +2 −2 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/mate-at-properties.desktop
 20. +1 −1 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/mate-default-applications-properties.desktop
 21. +1 −1 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/mate-keybinding.desktop
 22. +2 −0 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/mate-notification-properties.desktop
 23. +1 −1 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/mate-session-properties.desktop
 24. +87 −86 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/mate-system-monitor.desktop
 25. +1 −1 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/mate-theme-installer.desktop
 26. +2 −2 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/mate-window-properties.desktop
 27. +54 −54 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/xfce-session-settings.desktop
 28. +2 −2 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/xfce-wmtweaks-settings.desktop
 29. +2 −0 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/cups.desktop
 30. +1 −1 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/gnome-keyboard-panel.desktop
 31. +2 −2 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/gnome-mouse-panel.desktop
 32. +1 −1 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/gnome-power-statistics.desktop
 33. +2 −2 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/kde-kcm_keyboard.desktop
 34. +2 −2 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/kde-mouse.desktop
 35. +3 −1 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/kde-screensaver.desktop
 36. +1 −1 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/lxde-lxinput.desktop
 37. +2 −2 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/mate-display-properties.desktop
 38. +1 −1 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/mate-keyboard.desktop
 39. +1 −1 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/mate-power-preferences.desktop
 40. +1 −1 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/mate-power-statistics.desktop
 41. +1 −1 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/mate-settings-mouse.desktop
 42. +90 −89 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/mate-volume-control.desktop
 43. +2 −1 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/pc-bluetoothmanager.desktop
 44. +2 −0 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/pc-mounttray.desktop
 45. +2 −0 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/pc-paprefs.desktop
 46. +2 −0 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/pc-pavucontrol.desktop
 47. +33 −33 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/pc-soundconfig.desktop
 48. +3 −1 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/pc-xgui.desktop
 49. +2 −2 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/system-config-printer.desktop
 50. +1 −1 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/xfce-keyboard-settings.desktop
 51. +1 −1 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/xfce-mouse-settings.desktop
 52. +41 −40 src-qt4/pc-controlpanel/items/network/pbi-tork.desktop
 53. +2 −0 src-qt4/pc-controlpanel/items/network/pcnetwork.desktop
 54. +1 −0 src-qt4/pc-controlpanel/items/software/appcafe.desktop
 55. +3 −1 src-qt4/pc-controlpanel/items/software/easypbi.desktop
 56. +40 −38 src-qt4/pc-controlpanel/items/software/pbi-bpm.desktop
 57. +2 −0 src-qt4/pc-controlpanel/items/software/pbi-kports.desktop
 58. +2 −1 src-qt4/pc-controlpanel/items/software/pbi-q4wine.desktop
 59. +1 −0 src-qt4/pc-controlpanel/items/software/pc-pkgmanager.desktop
 60. +1 −0 src-qt4/pc-controlpanel/items/software/pc-updatecenter.desktop
 61. +1 −0 src-qt4/pc-controlpanel/items/software/pc-updategui.desktop
 62. +1 −1 src-qt4/pc-controlpanel/items/system/gnome-system-log.desktop
 63. +1 −1 src-qt4/pc-controlpanel/items/system/ibus-setup.desktop
 64. +4 −3 src-qt4/pc-controlpanel/items/system/kde-clock.desktop
 65. +2 −1 src-qt4/pc-controlpanel/items/system/kde-kcm_polkitactions.desktop
 66. +1 −1 src-qt4/pc-controlpanel/items/system/lxde-lxtask.desktop
 67. +2 −0 src-qt4/pc-controlpanel/items/system/pbi-thefish.desktop
 68. +1 −0 src-qt4/pc-controlpanel/items/system/pc-adsldap.desktop
 69. +2 −0 src-qt4/pc-controlpanel/items/system/pc-bootconfig.desktop
 70. +1 −1 src-qt4/pc-controlpanel/items/system/pc-checkhw.desktop
 71. +1 −0 src-qt4/pc-controlpanel/items/system/pc-dmconf.desktop
 72. +2 −2 src-qt4/pc-controlpanel/items/system/pc-servicemanager.desktop
 73. +2 −1 src-qt4/pc-controlpanel/items/system/webmin.desktop
 74. +3 −3 src-qt4/pc-controlpanel/items/tools/kde-kcmdf.desktop
 75. +2 −0 src-qt4/pc-controlpanel/items/tools/lifepreserver.desktop
 76. +2 −0 src-qt4/pc-controlpanel/items/tools/pbi-luckybackup.desktop
 77. +1 −1 src-qt4/pc-controlpanel/items/tools/pcbugreport.desktop
 78. +43 −42 src-qt4/pc-controlpanel/items/tools/warden.desktop
 79. +2 −0 src-qt4/pc-controlpanel/items/tools/x11vnc.desktop
 80. +2 −2 src-qt4/pc-controlpanel/pccontrol.desktop
 81. +1 −0 src-qt4/pc-dmconf/pc-dmconf.desktop
 82. +2 −0 src-qt4/pc-netmanager/src/NetworkManager/pcnetwork.desktop
 83. +1 −0 src-qt4/pc-pkgmanager/pc-pkgmanager.desktop
 84. +1 −1 src-qt4/pc-servicemanager/pc-servicemanager.desktop
 85. +1 −0 src-qt4/pc-softwaremanager/softmanager.desktop
 86. +1 −0 src-qt4/pc-systemupdatertray/pcbsdpbu.desktop
 87. +1 −0 src-qt4/pc-updatecenter/pc-updatecenter.desktop
 88. +1 −0 src-qt4/pc-updategui/pc-updategui.desktop
 89. +1 −0 src-qt4/warden-gui/warden.desktop
 90. +2 −0 src-sh/pbi-manager/module-examples/firefox/xdg-desktop/firefox.desktop
 91. +2 −0 src-sh/pbi-manager/module-examples/firefox/xdg-menu/firefox3.desktop
 92. +2 −0 src-sh/pbi-manager/module-examples/gimp/xdg-desktop/gimp.desktop
 93. +2 −0 src-sh/pbi-manager/module-examples/gimp/xdg-menu/gimp.desktop
 94. +1 −1 ...tractoverlay/desktop-overlay/usr/share/skel/.config/autostart/gnome-fallback-mount-helper.desktop
 95. +2 −2 src-sh/pc-extractoverlay/desktop-overlay/usr/share/skel/.config/autostart/ibus.desktop
 96. +1 −0 src-sh/pc-extractoverlay/desktop-overlay/usr/share/skel/Desktop/appcafe.desktop
 97. +2 −2 src-sh/pc-extractoverlay/desktop-overlay/usr/share/skel/Desktop/pccontrol.desktop
 98. +1 −1 src-sh/pc-extractoverlay/ports-overlay/usr/local/share/applications/gksu.desktop
 99. +2 −0 src-sh/pc-extractoverlay/ports-overlay/usr/local/share/applications/gmplayer.desktop
 100. +1 −1 src-sh/pc-extractoverlay/ports-overlay/usr/local/share/applications/kde4/amor.desktop
 101. +2 −2 src-sh/pc-extractoverlay/ports-overlay/usr/local/share/applications/kde4/kcmgtk4.desktop
 102. +2 −0 src-sh/pc-extractoverlay/ports-overlay/usr/local/share/applications/mythtv.desktop
 103. +2 −2 src-sh/pc-extractoverlay/ports-overlay/usr/local/share/applications/system-config-printer.desktop
 104. +1 −1 src-sh/pc-extractoverlay/ports-overlay/usr/local/share/applications/time.desktop
 105. +2 −0 src-sh/pc-extractoverlay/ports-overlay/usr/local/share/applications/vim.desktop
 106. +3 −0 src-sh/pc-extractoverlay/ports-overlay/usr/local/share/applications/virtualbox.desktop
 107. +2 −0 src-sh/pc-extractoverlay/ports-overlay/usr/local/share/xsessions/01kde4.desktop
 108. +1 −1 src-sh/pc-extractoverlay/ports-overlay/usr/local/share/xsessions/02Mate.desktop
 109. +2 −1 src-sh/pc-extractoverlay/ports-overlay/usr/local/share/xsessions/03lxde.desktop
 110. +2 −2 src-sh/pc-extractoverlay/ports-overlay/usr/local/share/xsessions/04xfce.desktop
 111. +2 −1 src-sh/pc-extractoverlay/ports-overlay/usr/local/share/xsessions/05icewm.desktop
 112. +2 −0 src-sh/pc-extractoverlay/ports-overlay/usr/local/share/xsessions/06wmaker.desktop
 113. +41 −39 src-sh/pc-extractoverlay/ports-overlay/usr/local/share/xsessions/07awesome.desktop
 114. +43 −42 src-sh/pc-extractoverlay/ports-overlay/usr/local/share/xsessions/08enlightenment.desktop
 115. +2 −0 src-sh/pc-extractoverlay/ports-overlay/usr/local/share/xsessions/09spectrwm.desktop
 116. +1 −0 src-sh/pc-extractoverlay/ports-overlay/usr/local/share/xsessions/10fvwm.desktop
 117. +1 −0 src-sh/pc-extractoverlay/ports-overlay/usr/local/share/xsessions/11fvwm-crystal.desktop
 118. +2 −1 src-sh/pc-extractoverlay/ports-overlay/usr/local/share/xsessions/14openbox.desktop
 119. +2 −1 src-sh/pc-extractoverlay/ports-overlay/usr/local/share/xsessions/15fluxbox.desktop
 120. +2 −1 src-sh/pc-extractoverlay/ports-overlay/usr/local/share/xsessions/16WindowLab.desktop
 121. +2 −0 src-sh/pc-extractoverlay/ports-overlay/usr/local/share/xsessions/17Etoile.desktop
 122. +2 −0 src-sh/pc-extractoverlay/ports-overlay/usr/local/share/xsessions/18I3.desktop
 123. +2 −1 src-sh/pc-extractoverlay/ports-overlay/usr/local/share/xsessions/19EvilWM.desktop
 124. +2 −1 src-sh/pc-extractoverlay/ports-overlay/usr/local/share/xsessions/20EDE.desktop
 125. +2 −0 src-sh/pc-extractoverlay/ports-overlay/usr/local/share/xsessions/21RatPoison.desktop
 126. +2 −1 src-sh/pc-extractoverlay/ports-overlay/usr/local/share/xsessions/30xbmc.desktop
 127. +1 −1 src-sh/pc-extractoverlay/ports-overlay/usr/local/share/xsessions/31Gnome.desktop
 128. +2 −0 src-sh/pc-extractoverlay/ports-overlay/usr/local/share/xsessions/32Cinnamon.desktop
View
1 src-qt4/EasyPBI/EasyPBI.desktop
@@ -26,6 +26,7 @@ Name[id]=EasyPBI
Name[it]=EasyPBI
Name[ja]=EasyPBI
Name[ko]=EasyPBI
+Name[lv]=EasyPBI
Name[mn]=EasyPBI
Name[mt]=EasyPBI
Name[nl]=EasyPBI
View
86 src-qt4/life-preserver/lp-tray/lifepreserver.desktop
@@ -20,48 +20,6 @@ Comment[hu]=Rendszer biztonsági mentése és visszaállítása
Comment[ja]=システムのバックアップとレストアを行います
Comment[nl]=Reservekopie maken van uw systeem en systeemherstel
Comment[tg]=Системаи худро захира кунед ва барқарор созед
-GenericName=Life Preserver Backup
-GenericName[af]=Reddingsboei Friends
-GenericName[ar]=حارس الحياة (النسخ الاحتياطي)
-GenericName[bg]=Life Preserver Архив
-GenericName[bs]=Life Preserver osiguranje
-GenericName[ca]=Còpia de seguretat Life Preserver
-GenericName[da]=Sikkerhedskopiering af Life Preserver
-GenericName[de]=Life Preserver-Backup
-GenericName[el]=Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας Life Preserver
-GenericName[en_GB]=Life Preserver Backup
-GenericName[en_US]=Life Preserver Backup
-GenericName[en_ZA]=Life Preserver Backup
-GenericName[es]=Copia de seguridad de su chaleco salvavidas
-GenericName[et]=Varundusprogramm Life Preserver
-GenericName[fa]=پشتیبان گیری اسباب نجات
-GenericName[fr]=Sauvegardes de la Bouée de sauvetage
-GenericName[fr_CA]=Sauvegardes de la Bouée de sauvetage
-GenericName[he]=גיבוי גלגל הצלה
-GenericName[hr]=Life Preserver sigurnosne kopije
-GenericName[hu]=Mentőöv biztonsági mentés
-GenericName[id]=Life Preserver Backup
-GenericName[it]=Life Preserver Backup
-GenericName[ja]=バックアップ管理プログラム
-GenericName[ko]=Life Preserver Backup
-GenericName[mn]=Life Preserver Нөөцлөх
-GenericName[mt]=Life Preserver Backup
-GenericName[nl]=Reddingsboei-reservekopie
-GenericName[pl]=Kopia zapasowa Kamizelki Ratunkowej
-GenericName[pt_BR]=Backup com o Life Preserver
-GenericName[ro]=Copie de rezervă a colacului de slavare
-GenericName[ru]=Создание резервных копий (Life Preserver)
-GenericName[sk]=Life Preserver Zálohovanie
-GenericName[sl]=Varnostno kopiranje
-GenericName[sr]=Life Preserver osiguranje
-GenericName[sv]=Life Preserver Säkerhetskopiering
-GenericName[tg]=Нусхаи эҳтиётии мухофизати ҷон
-GenericName[tr]=Life Preserver Yedekleme
-GenericName[uk]=Засіб для створення резервних копій
-GenericName[vi]=Dồ cứu nguy sao lưu
-GenericName[zh_CN]=Life Preserver备份
-GenericName[zh_HK]=救生員 Life Preserver 備份程式
-GenericName[zh_TW]=救生員 Life Preserver 備份管理程式
Name=Life Preserver
Name[af]=Reddingsboei
Name[ar]=حارس الحياة
@@ -87,6 +45,7 @@ Name[id]=Life Preserver
Name[it]=Life Preserver
Name[ja]=Life Preserver
Name[ko]=Life Preserver
+Name[lv]=Dzīvības uzturētājs
Name[mn]=Life Preserver
Name[mt]=Life Preserver
Name[nl]=Reddingsboei
@@ -105,3 +64,46 @@ Name[vi]=đồ cứu nguy
Name[zh_CN]=Life Preserver备份程序
Name[zh_HK]=救生員 Life Preserver
Name[zh_TW]=救生員 Life Preserver
+GenericName=Life Preserver Backup
+GenericName[af]=Reddingsboei Friends
+GenericName[ar]=حارس الحياة (النسخ الاحتياطي)
+GenericName[bg]=Life Preserver Архив
+GenericName[bs]=Life Preserver osiguranje
+GenericName[ca]=Còpia de seguretat Life Preserver
+GenericName[da]=Sikkerhedskopiering af Life Preserver
+GenericName[de]=Life Preserver-Backup
+GenericName[el]=Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας Life Preserver
+GenericName[en_GB]=Life Preserver Backup
+GenericName[en_US]=Life Preserver Backup
+GenericName[en_ZA]=Life Preserver Backup
+GenericName[es]=Copia de seguridad de su chaleco salvavidas
+GenericName[et]=Varundusprogramm Life Preserver
+GenericName[fa]=پشتیبان گیری اسباب نجات
+GenericName[fr]=Sauvegardes de la Bouée de sauvetage
+GenericName[fr_CA]=Sauvegardes de la Bouée de sauvetage
+GenericName[he]=גיבוי גלגל הצלה
+GenericName[hr]=Life Preserver sigurnosne kopije
+GenericName[hu]=Mentőöv biztonsági mentés
+GenericName[id]=Life Preserver Backup
+GenericName[it]=Life Preserver Backup
+GenericName[ja]=バックアップ管理プログラム
+GenericName[ko]=Life Preserver Backup
+GenericName[lv]=Dzīvības uzturētāja rezerves kopēšana
+GenericName[mn]=Life Preserver Нөөцлөх
+GenericName[mt]=Life Preserver Backup
+GenericName[nl]=Reddingsboei-reservekopie
+GenericName[pl]=Kopia zapasowa Kamizelki Ratunkowej
+GenericName[pt_BR]=Backup com o Life Preserver
+GenericName[ro]=Copie de rezervă a colacului de slavare
+GenericName[ru]=Создание резервных копий (Life Preserver)
+GenericName[sk]=Life Preserver Zálohovanie
+GenericName[sl]=Varnostno kopiranje
+GenericName[sr]=Life Preserver osiguranje
+GenericName[sv]=Life Preserver Säkerhetskopiering
+GenericName[tg]=Нусхаи эҳтиётии мухофизати ҷон
+GenericName[tr]=Life Preserver Yedekleme
+GenericName[uk]=Засіб для створення резервних копій
+GenericName[vi]=Dồ cứu nguy sao lưu
+GenericName[zh_CN]=Life Preserver备份
+GenericName[zh_HK]=救生員 Life Preserver 備份程式
+GenericName[zh_TW]=救生員 Life Preserver 備份管理程式
View
32 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/cinnamon-settings.desktop
@@ -7,21 +7,6 @@ Type=Application
Encoding=UTF-8
Categories=GNOME;GTK;Settings;DesktopSettings;
StartupNotify=false
-Comment=Fine-tune Cinnamon settings
-Comment[en_GB]=Fine-tune Cinnamon settings
-Comment[en_ZA]=Fine-tune Cinnamon settings
-Comment[et]=Kohanda Cinnamoni sätteid
-Comment[fr]=Peaufinez les Paramètres Cinnamon
-Comment[fr_CA]=Peaufinez les Paramètres Cinnamon
-Comment[hr]=Fino prilagođavanje Cinnamon postavki
-Comment[hu]=Cinnamon beállítások finomhangolása
-Comment[ja]=Cinnamon設定の微調整
-Comment[mt]=Fine-tune Cinnamon settings
-Comment[sv]=Finjustera Cinnamon inställningar
-Comment[uk]=Налаштування Cinnamon під власні потреби
-Comment[vi]=Thiết lập Cinnamon tinh chỉnh
-Comment[zh_CN]=调节Cinnamon设置
-Comment[zh_TW]=微調 Cinnamon 設定
Name=Cinnamon Settings
Name[de]=Cinnamon Einstellungen
Name[en_GB]=Cinnamon Settings
@@ -32,6 +17,7 @@ Name[fr_CA]=Cinnamon Paramètres
Name[hr]=Cinnamon postavke
Name[hu]=Cinnamon beállítások
Name[ja]=Cinnamonの設定
+Name[lv]=Cinnamon iestatījumi
Name[mt]=Cinnamon Settings
Name[pl]=Ustawienia Cinnamon
Name[pt_BR]=Configurações do Cinnamon
@@ -40,3 +26,19 @@ Name[uk]=Налаштування Cinnamon
Name[vi]=Cinnamon Thiết lập
Name[zh_CN]=Cinnamon设置
Name[zh_TW]=Cinnamon 設定
+Comment=Fine-tune Cinnamon settings
+Comment[en_GB]=Fine-tune Cinnamon settings
+Comment[en_ZA]=Fine-tune Cinnamon settings
+Comment[et]=Kohanda Cinnamoni sätteid
+Comment[fr]=Peaufinez les Paramètres Cinnamon
+Comment[fr_CA]=Peaufinez les Paramètres Cinnamon
+Comment[hr]=Fino prilagođavanje Cinnamon postavki
+Comment[hu]=Cinnamon beállítások finomhangolása
+Comment[ja]=Cinnamon設定の微調整
+Comment[lv]=Pieregulē Cinnamon iestatījumus
+Comment[mt]=Fine-tune Cinnamon settings
+Comment[sv]=Finjustera Cinnamon inställningar
+Comment[uk]=Налаштування Cinnamon під власні потреби
+Comment[vi]=Thiết lập Cinnamon tinh chỉnh
+Comment[zh_CN]=调节Cinnamon设置
+Comment[zh_TW]=微調 Cinnamon 設定
View
2 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/gnome-control-center.desktop
@@ -113,7 +113,7 @@ Name[ko]=시스템 설정
Name[ku]=Mîhengên pergalê
Name[ky]=Системалык параметрлер
Name[lt]=Sistemos nustatymai
-Name[lv]=Sistēmas uzstādījumi
+Name[lv]=Sistēmas iestatījumi
Name[mk]=Системски поставувања
Name[ml]=സിസ്റ്റത്തിന്റെ സജ്ജീകരണങ്ങള്‍
Name[mn]=Системийн тохиргоонууд
View
4 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/gnome-tweak-tool.desktop
@@ -23,7 +23,7 @@ Name[id]=Alat Ubah
Name[it]=Strumento di personalizzazione
Name[ja]=微調整ツール
Name[lt]=Papildomų nustatymų įrankis
-Name[lv]=Piedares rīks
+Name[lv]=Tweak Tool [Slīpmašīna]
Name[mt]=Tweak Tool
Name[pl]=Narzędzie dostrajania
Name[pt]=Ferramenta de Ajuste
@@ -61,7 +61,7 @@ Comment[it]=Personalizza le impostazioni avanzate di GNOME 3
Comment[ja]=高度なGNOME 3の設定を微調整する
Comment[ko]=기능 향상 고급 GNOME 3 설정
Comment[lt]=Reguliuokite papildomus GNOME3 nustatymus
-Comment[lv]=Pieregulēt paplašinātos GNOME 3 iestatījumus
+Comment[lv]=Pieslīpē GNOME 3 papildus iestatījumus
Comment[mt]=Tweak GNOME avvanzati 3 settings
Comment[my]=Tweak အဆင့်မြင့် GNOME 3 ချိန်ညှိချက်များ
Comment[nb]=Endre avanserte GNOME 3 innstillinger
View
4 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/kde-cursortheme.desktop
@@ -83,7 +83,7 @@ Name[km]=ស្បែក​ទស្សន៍ទ្រនិច
Name[kn]=ಸ್ಥಳಸೂಚಕ (ಕರ್ಸರ್) ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸ
Name[ko]=커서 테마
Name[lt]=Žymeklių tema
-Name[lv]=Kursora tēma
+Name[lv]=Cursor Theme
Name[mr]=कर्सर शैली
Name[nb]=Pekertema
Name[nds]=Wieserutsehn
@@ -141,7 +141,7 @@ Comment[kk]=Меңзер нақышын өзінше баптап алу
Comment[km]=ប្ដូរ​រូបរាង​ទស្សន៍ទ្រនិច​កណ្ដុរ​តាម​បំណង
Comment[ko]=마우스 커서 모양 사용자 정의
Comment[lt]=Derinti pelės žymeklio išvaizdą
-Comment[lv]=Pielāgot peles kursora izskatu
+Comment[lv]=Iestatīt peles kursora izskatu
Comment[mr]=कर्सर शैलीत ऐच्छिक बदल करा
Comment[nb]=Sett opp utseende for musepekeren
Comment[nds]=Dat Muuswieser-Utsehn topassen
View
2 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/kde-desktop.desktop
@@ -160,7 +160,7 @@ Comment[km]=អ្នក​អាច​កំណត់​រចនា​សម
Comment[kn]=ಎಷ್ಟು ವಾಸ್ತವಪ್ರಾಯ ಗಣಕತೆರೆಗಳಿವೆಯೆಂದು ಸಂರಚಿಸಬಹುದು.
Comment[ko]=다중 데스크톱의 개수 설정
Comment[lt]=Čia galite nustatyti kiek virtualių darbastalių naudoti.
-Comment[lv]=Jūs varat konfigurēt virtuālo darbvirsmu skaitu.
+Comment[lv]=Iestatīt virtuālo darbvirsmu skaitu
Comment[mai]=अहाँ बिन्यस्त कए सकैत छी जे ओतए कतेक आभासी डेस्कटाप हुए.
Comment[mk]=Може да конфигурирате колку виртуелни работни површини ќе има.
Comment[ml]=എത്ര വിര്‍ച്ച്വല്‍ പണിയിടങ്ങളുണ്ടെന്നു് നിങ്ങള്‍ക്കു് ക്രമീകരിക്കാം.
View
2 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/kde-desktoptheme.desktop
@@ -159,7 +159,7 @@ Comment[km]=ប្ដូរ​ស្បែក​ផ្ទៃតុ​តាម
Comment[kn]=ಗಣಕತೆರೆ ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಚ್ಛೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಸಿ
Comment[ko]=테마 사용자 정의
Comment[lt]=Derinti darbastalio temą
-Comment[lv]=Pielāgot darbivrsmas tēmu
+Comment[lv]=Iestatīt darbvirsmas tēmu
Comment[mr]=डेस्कटॉप शैलीत ऐच्छिक बदल करा
Comment[nb]=Still inn temaet for skrivebordet
Comment[nds]=Dat Schriefdischmuster topassen
View
4 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/kde-display.desktop
@@ -59,7 +59,7 @@ Name[kn]=ಪ್ರದರ್ಶಕ
Name[ko]=디스플레이
Name[ku]=Dîmender
Name[lt]=Ekranas
-Name[lv]=Displejs
+Name[lv]=Ekrāns
Name[mai]=देखाबू
Name[mk]=Приказ
Name[ml]=പ്രദര്‍ശനം
@@ -154,7 +154,7 @@ Comment[kn]=ಪ್ರದರ್ಶಕದ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು
Comment[ko]=디스플레이 설정
Comment[ku]=Mîhengên Dîmenderê
Comment[lt]=Ekrano parametrai
-Comment[lv]=Ekrāna parametri
+Comment[lv]=Ekrāna iestatījumi
Comment[mai]=जमावट देखाबू
Comment[mk]=Поставувања на приказот
Comment[ml]=പ്രദര്‍ശനത്തിന്റെ സജ്ജീകരണങ്ങള്‍
View
4 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/kde-kcm_akonadi.desktop
@@ -40,7 +40,7 @@ Name[kk]=Akonadi-ді баптау
Name[km]=ការ​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ Akonadi
Name[ko]=Akonadi 설정
Name[lt]=Akonadi konfigūravimas
-Name[lv]=Akonadi konfigurācija
+Name[lv]=Akonadi iestatīšana
Name[mr]=आकोनाडी संयोजना
Name[nb]=Akonadi-oppsett
Name[nds]=Akonadi-Instellen
@@ -87,7 +87,7 @@ Comment[kk]=Akonadi дербес мәліметті басқару құрылы
Comment[km]=ការ​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​គម្រោងការ​ការ​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន Akonadi
Comment[ko]=Akonadi 개인 정보 관리 프레임워크 설정
Comment[lt]=Akonadi asmeninės informacijos tvarkymo aplinkos konfigūravimas
-Comment[lv]=Akonadi personīgās informācijas pārvaldības ietvara konfigurācija
+Comment[lv]=Konfigurēt Akonadi personīgās informācijas pārvaldības ietvaru
Comment[mr]=आकोनाडी वैयक्तिक माहिती व्यवस्थापन रचनेची संयोजना
Comment[nb]=Oppsett av rammeverket for Akonadi personlig informasjonsbehandler
Comment[nds]=Den Pleger för persöönliche Informatschonen Akonadi instellen
View
3 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/kde-kcm_nepomuk.desktop
@@ -109,7 +109,7 @@ Name[kn]=ಗಣಕತೆರೆ ಹುಡುಕಾಟ
Name[ko]=데스크톱 검색
Name[ku]=Lêgerîna Sermasê
Name[lt]=Darbastalio paieška
-Name[lv]=Darbvirsmas meklēšana
+Name[lv]=Darbvirsmas meklētājs
Name[mai]=डेस्कटाप खोज
Name[mk]=Пребарување на работната површина
Name[ml]=പണിയിടം തിരയല്‍
@@ -173,6 +173,7 @@ Comment[ja]=Nepomuk Serverの設定
Comment[kk]=Nepomuk серверін баптау
Comment[ko]=Nepomuk 서버 설정
Comment[lt]=Nepomuk serverio nustatymai
+Comment[lv]=Nepomuk servera iestatīšana
Comment[mr]=नेपोमुक सर्व्हर संयोजना
Comment[nb]=Nepomuk tjeneroppsett
Comment[nl]=Instellingen van Nepomuk-server
View
4 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/kde-kcmkded.desktop
@@ -121,7 +121,7 @@ Name[kn]=ಸೇವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ
Name[ko]=서비스 관리자
Name[ku]=Gerînendeyê Servîsê
Name[lt]=Tarnybų tvarkyklė
-Name[lv]=Servisu pārvaldnieks
+Name[lv]=Pakalpojumu pārvaldnieks
Name[mai]=सेवा प्रबंधक
Name[mk]=Менаџер на сервиси
Name[ml]=സേവനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പുകാരന്‍
@@ -213,7 +213,7 @@ Comment[kn]=ಕೆಡಿಇ ಸೇವೆಗಳ ಸಂರಚನೆ
Comment[ko]=KDE 서비스 설정
Comment[ku]=Veavakirina Xizmetên KDE
Comment[lt]=KDE tarnybų konfigūravimas
-Comment[lv]=KDE servisu konfigurācija
+Comment[lv]=KDE pakalpojumu iestatīšana
Comment[mai]=केडीई सेवा कान्फिगरेशन
Comment[mk]=Конфигурација на сервисите на KDE
Comment[ml]=കെഡിഇ സേവനങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
View
2 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/kde-kwincompositing.desktop
@@ -181,7 +181,7 @@ Comment[km]=កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​បែប
Comment[kn]=ಗಣಕತೆರೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಂರಚಿಸು
Comment[ko]=데스크톱 효과 설정
Comment[lt]=Konfigūruoti darbastalio efektus
-Comment[lv]=Konfigurēt darbvirsmas efektus
+Comment[lv]=Iestatīt darbvirsmas efektus
Comment[mai]=डेस्कटाप प्रभाव बिन्यस्त करू
Comment[mk]=Конфигурирајте ги ефектите за раб. површина
Comment[ml]=പണിയിടത്തിനുള്ള പ്രഭാവങ്ങള്‍ ക്രമീകരിക്കുക
View
4 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/kde-kwindecoration.desktop
@@ -134,7 +134,7 @@ Comment[cs]=Nastavení vzhledu a dekorací oken
Comment[csb]=Kònfigùracëjô wëzdrzatkù ë ùchòwaniô titlowi listwë òknów
Comment[cy]=Ffurfweddu golwg a theimlad teitlau ffenestri
Comment[da]=Indstil udseendet af vinduestitler
-Comment[de]=Das Erscheinungsbild von Fenstertiteln festlegen
+Comment[de]=Konfiguriere das Verhalten der Fensterleisten
Comment[el]=Διαμόρφωση της εμφάνισης και αίσθησης του τίτλου των παραθύρων
Comment[en_GB]=Configure the look and feel of window titles
Comment[eo]=Agordi la aspekton de la fenestraj titoloj
@@ -165,7 +165,7 @@ Comment[km]=កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​រូប
Comment[kn]=ಕಿಟಕಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ರೂಪ, ಭಾವಗಳನ್ನು ಸಂರಚಿಸು
Comment[ko]=창 제목 표시줄의 모습과 느낌 설정
Comment[lt]=Konfigūruoti langų antraščių išvaizdą ir elgseną
-Comment[lv]=Šeit jūs varat konfigurēt loga virsrakstu izskatu un izturēšanos
+Comment[lv]=Iestatīt logu nosaukumu izskatu un uzvedību
Comment[mai]=विंडो शीर्षकों केर रूप आकार केँ बिन्यस्त करू
Comment[mk]=Конфигурирајте го изгледот и чувството на насловите на прозорците
Comment[ml]=ജാലകങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടിന്റെ ഭംഗി ക്രമീകരിക്കുക.
View
4 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/kde-style.desktop
@@ -165,7 +165,7 @@ Comment[cs]=Umožňuje upravit chování prvků grafického prostředí a změnu
Comment[csb]=Zezwôlô na òpisanié zachòwaniô elementów interfejsu ë zmianã Sztélu KDE
Comment[cy]=Yn caniatau trin ymddygiad teclyn a newid arddull KDE
Comment[da]=Tillader manipulation af kontrolopførsel og ændring af stilen for KDE
-Comment[de]=Stile und das Verhalten von Bedienelementen verändern
+Comment[de]=Erlaube Manipulationen des Fensterverhaltens und verändere den Stil von KDE
Comment[el]=Επιτρέπει τη διαχείριση της συμπεριφοράς των γραφικών συστατικών και την αλλαγή του Στιλ για το KDE
Comment[en_GB]=Allows the manipulation of widget behaviour and changing the Style for KDE
Comment[eo]=Permesas la manipuladon de la fenestraĵa konduto kaj ŝanĝon de la stilo de KDE
@@ -198,7 +198,7 @@ Comment[kn]=ಕೆಡಿಇ ಯ ವೈಖರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯ
Comment[ko]=KDE 위젯의 행동을 조정하고 스타일을 변경하기
Comment[ku]=Destûrê dide guhertina tevgerên butonan û guhertina Stîla KDE'yê
Comment[lt]=Valdiklių elgsenos ir KDE stiliaus keitimas
-Comment[lv]=Atļauj mainīt logdaļu izturēšanos un KDE stilu
+Comment[lv]=Ļauj manipulācijas ar vidžetu uzvedību un KDE stiliem
Comment[mai]=केडीईक शैली आओर विजेट बर्ताव मे परिवर्तनक स्वीकृति देत अछि
Comment[mk]=Дозволува манипулација со однесувањата на графичките контроли и промена на стиловите во KDE
Comment[ml]=ഉരുപ്പടിയുടെ വിശേഷതകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും കെഡിഇയുടെ രീതികള്‍ മാറ്റുന്നതിനും അനുവദിക്കുന്നു
View
2 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/kde-sweeper.desktop
@@ -107,7 +107,7 @@ GenericName[ja]=システムクリーナー
GenericName[kk]=Жүйені тазалау
GenericName[km]=កម្មវិធី​សម្អាត​ប្រព័ន្ធ
GenericName[ko]=시스템 클리너
-GenericName[lv]=Sistēmas tīrītājs
+GenericName[lv]=Sistēmas uzkopējs
GenericName[mn]=Систем цэвэрлэгч
GenericName[mt]=Sistema Cleaner
GenericName[nb]=Systemrenser
View
4 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/kde-systemsettings.desktop
@@ -58,7 +58,7 @@ Name[kn]=ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು
Name[ko]=시스템 설정
Name[ku]=Mîhengên Pergalê
Name[lt]=Sistemos nustatymai
-Name[lv]=Sistēmas uzstādījumi
+Name[lv]=Sistēmas iestatījumi
Name[mai]=तंत्र बिन्यास
Name[mk]=Системски поставувања
Name[ml]=സിസ്റ്റം സജ്ജീകരണങ്ങള്‍
@@ -147,7 +147,7 @@ GenericName[kn]=ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು
GenericName[ko]=시스템 설정
GenericName[ku]=Mîhengên Pergalê
GenericName[lt]=Sistemos nustatymai
-GenericName[lv]=Sistēmas uzstādījumi
+GenericName[lv]=Sistēmas iestatījumi
GenericName[mai]=तंत्र बिन्यास
GenericName[mk]=Системски поставувања
GenericName[ml]=സിസ്റ്റം സജ്ജീകരണങ്ങള്‍
View
6 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/lxde-lxappearance.desktop
@@ -27,7 +27,7 @@ Name[id]=Sesuaikan Tampilan dan Sentuhan
Name[it]=Personalizza il Look and Feel
Name[ja]=ルック&フィールのカスタマイズ
Name[ko]=룩 앤드 필 사용자 정의
-Name[lv]=Labot izskatu
+Name[lv]=Pielāgot grafiskās saskarnes izskatu un uzvedību
Name[mn]=Харагдац болон мэдрэмжтэй байдлыг өөртөө тохируулах
Name[mt]=Customize Ħares u Ħoss
Name[nl]=Pas uiterlijk en bediening aan
@@ -65,7 +65,7 @@ GenericName[id]=Sesuaikan Tampilan dan Sentuhan
GenericName[it]=Personalizza il Look and Feel
GenericName[ja]=ルック&フィールのカスタマイズ
GenericName[ko]=룩 앤드 필 사용자 정의
-GenericName[lv]=Labot izskatu
+GenericName[lv]=Pielāgot grafiskās saskarnes izskatu un uzvedību
GenericName[mn]=Харагдац болон мэдрэмжтэй байдлыг өөртөө тохируулах
GenericName[mt]=Customize Ħares u Ħoss
GenericName[nl]=Pas uiterlijk en bediening aan
@@ -103,7 +103,7 @@ Comment[id]=Menyesuaikan tampilan dan sentuhan aplikasi dan desktop Anda
Comment[it]=Personalizza il look and feel del desktop e delle applicazioni
Comment[ja]=あなたのデスクトップやアプリケーションのルック&フィールを設定します
Comment[ko]=데스크탑 및 응용 프로그램의 룩 앤드 필 사용자 정의
-Comment[lv]=Labot izskatu jūsu darbvirsmai un aplikācijām
+Comment[lv]=Pielāgo darbvirsmas un aplikāciju izskatu un uzvedību
Comment[mn]=Өөртөө десктоп болон хэрэглээний програмын харагдац, мэдрэмжтэй байдлыг тохируулах
Comment[mt]=Customizes dehra u sensazzjoni tal-desktop tiegħek u l-applikazzjonijiet
Comment[nl]=Past uiterlijk en bediening aan van uw werkomgeving en toepassingen
View
4 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/mate-at-properties.desktop
@@ -50,7 +50,7 @@ Name[ka]=<b>დამხმარე ტექნოლოგიები</b>
Name[kn]=ಸಹಾಯಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು
Name[ko]=보조 기술
Name[lt]=Pagalbinės technologijos
-Name[lv]=Asistējošās tehnoloģijas
+Name[lv]=Palīgtehnoloģijas
Name[mk]=Помошни технологии
Name[ml]=സഹായകമായ സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍
Name[mn]=Туслах чанарын технологиуд
@@ -126,7 +126,7 @@ Comment[ja]=ログイン時に有効にするユーザー補助機能を選択
Comment[kn]=ನೀವು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ನಿಲುಕಣಾ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
Comment[ko]=로그인할 때 활성화할 접근성 기능을 설정
Comment[lt]=Pasirinkti, kurias pritaikymo neįgaliesiems savybes įjungti prisijungiant
-Comment[lv]=Izvēlieties kādas pieejamības pazīmes ieslēgt kad jūs piesakāties
+Comment[lv]=Izvēlies kuras pieejamības komponentes ieslēgt, kad Tu piesakies sistēmā
Comment[mk]=Изберете која опција за пристапност да биде вклучена кога ќе се најавите
Comment[ml]=ലോഗിന്‍ ചെയ്യമ്പോള്‍ ഏതു് ആക്സസിബിളിറ്റി വിശേഷതയാണു് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതു്
Comment[mn]=Нэвтрэх явцад ашиглагдах хялбар байх боломжуудыг сонгох
View
2 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/mate-default-applications-properties.desktop
@@ -150,7 +150,7 @@ Comment[kn]=ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಅನ್ವಯ
Comment[ko]=기본 응용 프로그램 설정
Comment[ku]=Sepanên xwe yên pêşdanasînî hilbijêre
Comment[lt]=Parinkite savo numatytąsias programas
-Comment[lv]=Izvēlieties noklusētās aplikācijas
+Comment[lv]=Izvēlies savas noklusētās aplikācijas
Comment[mai]=अपन मूलभूत अनुप्रयोग चुनू
Comment[mg]=Safidio ireo rindran'asa ataonao fampiasa
Comment[mk]=Изберете ги Вашите стандардни апликации
View
2 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/mate-keybinding.desktop
@@ -154,7 +154,7 @@ Comment[kn]=ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್-ಕಟ್ ಕೀ
Comment[ko]=명령에 단축키를 할당
Comment[ku]=Kurteriyan li fermanan tayîn bike
Comment[lt]=Priskirti sparčiuosius klavišus komandoms
-Comment[lv]=Nozīmēt īsinājumtaustiņus komandām
+Comment[lv]=Piešķirt komandām īstaustiņus
Comment[mai]=कमाँड लेल शार्टकट कुँजीसभ नियत करू
Comment[mg]=Hamorona kitendry hitsin-dàlana ho ana baiko
Comment[mk]=Додели кратенки за команди
View
2 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/mate-notification-properties.desktop
@@ -30,6 +30,7 @@ Name[hu]=Felbukkanó értesítések
Name[it]=Notifiche a comparsa
Name[ja]=ポップアップのお知らせ
Name[lt]=Iššokantys pranešimai
+Name[lv]=Uznirstošie paziņojumi
Name[mt]=Pop-Up Notifiki
Name[nb]=Varslinger
Name[nl]=Popupnotificaties
@@ -67,6 +68,7 @@ Comment[hu]=Felbukkanó értesítések beállításai
Comment[it]=Imposta le preferenze delle notifiche a comparsa (o popup)
Comment[ja]=ポップアップのお知らせ方法を設定してください
Comment[lt]=Keiskite iššokančių pranešimų nustatymus
+Comment[lv]=Iestati savas uznirstošo paziņojumu opcijas
Comment[mt]=Issettja l-preferenzi tiegħek notifika pop-up
Comment[nb]=Konfigurer brukervalg for varslinger
Comment[nl]=Stel uw popupnotificatievoorkeuren in
View
2 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/mate-session-properties.desktop
@@ -128,7 +128,7 @@ Comment[ja]=ログイン時に起動するアプリケーションを選択
Comment[kn]=ನೀವು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
Comment[ko]=로그인할 때 시작할 프로그램을 설정
Comment[lt]=Pasirinkite, kokias programas paleisti jums prisijungiant
-Comment[lv]=Izvēlieties kādas aplikācijas palaist kad jūs piesakāties
+Comment[lv]=Izvēlies, kuras aplikācijas palaist Tev piesakoties sistēmā
Comment[ml]=നിങ്ങള്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ആരംഭിക്കേണ്ട പ്രയോഗങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുക
Comment[mn]=Логин хийх явцад ямар хэрэглээний програм ачаалахыг сонгох
Comment[mr]=प्रवेश केल्यावर कुठले अनुप्रयोग सुरू करायचे ते नीवडा
View
173 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/mate-system-monitor.desktop
@@ -13,91 +13,6 @@ X-MATE-Bugzilla-Product=system-monitor
X-MATE-Bugzilla-Component=general
X-MATE-Bugzilla-Version=1.6.1
-Comment=View current processes and monitor system state
-Comment[am]=የአሁኑን ሂደት እና የስርአት መቆጣጠሪያ ሁኔታ መመልኬክቻ
-Comment[ar]=اعرض العمليات الحالية و راقب حالة النظام
-Comment[as]=চলমান প্ৰসেস চাওক চাওক সিস্টেমেৰ অবস্থা নিৰীক্ষণ কৰক
-Comment[ast]=Adicar los procesos autuales y monitorizar l'estáu del sistema
-Comment[az]=Hazırda baş verən gedişatları göstər və sistemin vəziyyətinə nəzarət et
-Comment[be@latin]=Prahladaj dziejnyja pracesy i adsočvaj stan systemy
-Comment[be]=Праглядзець актыўныя працэсы й назіраць за сыстэмай
-Comment[bg]=Показване на текущите процеси и следене на състоянието на системата
-Comment[bn]=বর্তমান প্রসেস দেখুন ও সিস্টেমের অবস্থা পর্যবেক্ষন করুন
-Comment[bn_IN]=চলমান প্রসেস দেখুন ও সিস্টেমের অবস্থা নিরীক্ষণ করুন
-Comment[bs]=Pregled trenutnih procesa i nadzor stanja sistema
-Comment[ca@valencia]=Visualitza els processos actuals i supervisa l'estat del sistema
-Comment[ca]=Visualitza els processos actuals i supervisa l'estat del sistema
-Comment[cs]=Zobrazit aktuální procesy a sledovat stav systému
-Comment[cy]=Gweld prosesau cyfredol ac arsylwi cyflwr y system
-Comment[da]=Vis aktive processer og overvåg systemstatus
-Comment[de]=Zeigen der gegenwärtigen Prozesse und überwachen des Systemzustandes
-Comment[dz]=ད་ལྟོའི་ལས་སྦྱོར་དང་ ལྟ་རྟོག་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ གནས་ལུགས་སྟོན།
-Comment[el]=Προβολή τρεχουσών διεργασιών και παρακολούθηση κατάστασης συστήματος
-Comment[en@shaw]=𐑝𐑿 𐑒𐑳𐑮𐑩𐑯𐑑 𐑐𐑮𐑴𐑕𐑧𐑕𐑩𐑟 𐑯 𐑥𐑪𐑯𐑦𐑑𐑼 𐑕𐑦𐑕𐑑𐑩𐑥 𐑕𐑑𐑱𐑑
-Comment[en_AU]=View current processes and monitor system state
-Comment[en_CA]=View current processes and monitor system state
-Comment[en_GB]=View current processes and monitor system state
-Comment[en_ZA]=View current processes and monitor system state
-Comment[eo]=Montras aktualajn procezojn kaj sistemstaton
-Comment[es]=Vea los procesos actuales y monitorizar el estado del sistema
-Comment[et]=Vaata töötavaid protsesse ja jälgi süsteemi olekut
-Comment[eu]=Ikusi uneko prozesuak eta monitorizatu sistemako egoera
-Comment[fi]=Katsele aktiivisia prosesseja ja valvo järjestelmän tilaa
-Comment[fr]=Voir les processus actuels et de surveiller l'état du système
-Comment[fr_CA]=Voir les processus actuels et de surveiller l'état du système
-Comment[gl]=Ver os procesos actuais e monitorizar o estado do sistema
-Comment[gu]=વર્તમાન પ્રક્રિયાને જુઓ અને સિસ્ટમની સ્થિતિનું ધ્યાન રાખો
-Comment[he]=הצג את התהליכים הנוכחיים ונטר את מצב המערכת
-Comment[hi]=वर्तमान प्रक्रिया दिखाता है और तंत्र अवस्था मॉनीटर करता है
-Comment[hr]=Pregled trenutnih procesa i nadzor stanja sustava
-Comment[hu]=Futó folyamatok és rendszerállapot megtekintése
-Comment[id]=Melihat proses yang sedang berjalan serta memonitor kinerja sistem
-Comment[it]=Visualizza i processi correnti e controlla lo stato del sistema
-Comment[ja]=現在のプロセスの閲覧とシステム状態の監視
-Comment[ka]=მიმდინარე პროცესებისა და თვალყურის სისტემის ნახვა
-Comment[kn]=ಪ್ರಸಕ್ತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹಾಗು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ
-Comment[ko]=현재 프로세스와 시스템 상태를 봅니다
-Comment[li]=Tuin huijig proses en bekiek systeemtoesjtandj
-Comment[lt]=Parodo paleistus procesus ir sistemos būklę
-Comment[lv]=Skatīt pašreizējos procesus un pārraudzīt sistēmas stāvokli
-Comment[mai]=वर्तमान प्रक्रिया देखबैत अछि आओर सिस्टम अवस्था मानीटर करैत अछि
-Comment[mg]=Hijery ireo asa mandeha sy ny toetry ny rafitr'ilay mpanara-maso amin'izao fotoana izao
-Comment[mk]=Погледни ги моментално активните процеси и состојбата на системот
-Comment[ml]=നിലവിലുളള പ്രക്രിയകള്‍ വീക്ഷിക്കുകയും സിസ്റ്റത്തിന്റെ അവസ്ഥ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
-Comment[mn]=Идэвхитэй процессуудыг харах ба системын төлвийг шалгах
-Comment[mr]=चालू प्रक्रिया पहा आणि प्रणाली स्थिती मॉनिटर करा
-Comment[ms]=Lihat proses semasa dan monitor keadaan sistem
-Comment[mt]=View proċessi attwali u jissorveljaw l-istat tas-sistema
-Comment[nb]=Vis aktive prosesser og overvåk systemets tilstand
-Comment[nds]=Aktuelle Prozesse un Systemtostandsmonitor opwiesen
-Comment[ne]=हालका प्रक्रिया र मोनिटर प्रणाली स्थिति हेर्नुहोस्
-Comment[nl]=Toon de huidige processen en systeemtoestand
-Comment[nn]=Vis aktive prosessar og overvak systemtilstanden
-Comment[or]=ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ
-Comment[pa]=ਮੌਜੂਦਾ ਪਰੋਸੈੱਸ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
-Comment[pl]=Zobacz listę procesów i monitoruj stan systemu
-Comment[ps]=اوسني بهيرونه ليدل او غونډال انکړ څارل
-Comment[pt]=Ver processos actuais e monitorizar o estado do sistema
-Comment[pt_BR]=Veja os processos atuais e monitore o estado do sistema
-Comment[ro]=Arată procesele curente și monitorizează starea sistemului
-Comment[ru]=Программа для просмотра текущих процессов и мониторинга состояния системы
-Comment[si]=දැනට ඇති සැකසුම් දර්ශනය සහ පද්ධති තත්වය නිරීක්‍ෂණය
-Comment[sk]=Zobrazuje aktuálne procesy a monitoruje stav systému
-Comment[sl]=Ogled trenutnih opravil in nadzor stanja sistema
-Comment[sq]=Shfaq proçeset aktualë dhe monitoron gjëndjen e sistemit
-Comment[sr@latin]=Pregled tekućih procesa i praćenje stanja sistema
-Comment[sr]=Преглед текућих процеса и праћење стања система
-Comment[sv]=Se nuvarande processer och övervaka systemets tillstånd
-Comment[ta]=தற்போதைய செயல் மற்றும் கணினியின் நிலையை பார்க்கவும்
-Comment[te]=ప్రస్తుత క్రమణములు దర్శించు మరియు వ్యవస్థ స్థితిని పర్యవేక్షించు
-Comment[th]=แสดงโพรเซสปัจจุบันและเฝ้าสังเกตสถานะของระบบ
-Comment[tr]=Çalışan süreçleri ve sistem durumunu gösterir
-Comment[ug]=View current processes and monitor system state
-Comment[uk]=Перегляд поточних процесів та моніторинг поточного стану системи
-Comment[vi]=Xem quy trình hiện hành và theo dõi trạng thái hệ thống
-Comment[zh_CN]=查看当前进程并监视系统状态
-Comment[zh_HK]=顯示目前的程序並監控系統的狀態
-Comment[zh_TW]=檢視目前的進程及監察系統狀態
Name=MATE System Monitor
Name[de]=MATE Systemüberwachung
Name[en_GB]=MATE System Monitor
@@ -107,6 +22,7 @@ Name[fr]=MATE Système Moniteur
Name[fr_CA]=MATE Système Moniteur
Name[hu]=MATE Rendszermonitor
Name[ja]=MATEシステム監視
+Name[lv]=MATE System Monitor [sistēmas uzraugs]
Name[mt]=Sistema MATE Monitor
Name[pl]=Monitor Systemu MATE
Name[pt_BR]=Monitor do sistema do MATE
@@ -164,7 +80,7 @@ GenericName[ku]=Temaşekerê Pergalê
GenericName[ky]=Системалык монитор
GenericName[li]=Prosesbeheer
GenericName[lt]=Sistemos monitorius
-GenericName[lv]=Sistēmas pārraugs
+GenericName[lv]=Sistēmas pieskatītājs
GenericName[mai]=सिस्टम मानीटर
GenericName[mg]=Mpanara-maso ny rafitra
GenericName[mk]=Надгледувач на системот
@@ -203,3 +119,88 @@ GenericName[vi]=Hệ thống Monitor
GenericName[zh_CN]=系统监视器
GenericName[zh_HK]=系統監控
GenericName[zh_TW]=系統監察
+Comment=View current processes and monitor system state
+Comment[am]=የአሁኑን ሂደት እና የስርአት መቆጣጠሪያ ሁኔታ መመልኬክቻ
+Comment[ar]=اعرض العمليات الحالية و راقب حالة النظام
+Comment[as]=চলমান প্ৰসেস চাওক চাওক সিস্টেমেৰ অবস্থা নিৰীক্ষণ কৰক
+Comment[ast]=Adicar los procesos autuales y monitorizar l'estáu del sistema
+Comment[az]=Hazırda baş verən gedişatları göstər və sistemin vəziyyətinə nəzarət et
+Comment[be@latin]=Prahladaj dziejnyja pracesy i adsočvaj stan systemy
+Comment[be]=Праглядзець актыўныя працэсы й назіраць за сыстэмай
+Comment[bg]=Показване на текущите процеси и следене на състоянието на системата
+Comment[bn]=বর্তমান প্রসেস দেখুন ও সিস্টেমের অবস্থা পর্যবেক্ষন করুন
+Comment[bn_IN]=চলমান প্রসেস দেখুন ও সিস্টেমের অবস্থা নিরীক্ষণ করুন
+Comment[bs]=Pregled trenutnih procesa i nadzor stanja sistema
+Comment[ca@valencia]=Visualitza els processos actuals i supervisa l'estat del sistema
+Comment[ca]=Visualitza els processos actuals i supervisa l'estat del sistema
+Comment[cs]=Zobrazit aktuální procesy a sledovat stav systému
+Comment[cy]=Gweld prosesau cyfredol ac arsylwi cyflwr y system
+Comment[da]=Vis aktive processer og overvåg systemstatus
+Comment[de]=Zeigen der gegenwärtigen Prozesse und überwachen des Systemzustandes
+Comment[dz]=ད་ལྟོའི་ལས་སྦྱོར་དང་ ལྟ་རྟོག་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ གནས་ལུགས་སྟོན།
+Comment[el]=Προβολή τρεχουσών διεργασιών και παρακολούθηση κατάστασης συστήματος
+Comment[en@shaw]=𐑝𐑿 𐑒𐑳𐑮𐑩𐑯𐑑 𐑐𐑮𐑴𐑕𐑧𐑕𐑩𐑟 𐑯 𐑥𐑪𐑯𐑦𐑑𐑼 𐑕𐑦𐑕𐑑𐑩𐑥 𐑕𐑑𐑱𐑑
+Comment[en_AU]=View current processes and monitor system state
+Comment[en_CA]=View current processes and monitor system state
+Comment[en_GB]=View current processes and monitor system state
+Comment[en_ZA]=View current processes and monitor system state
+Comment[eo]=Montras aktualajn procezojn kaj sistemstaton
+Comment[es]=Vea los procesos actuales y monitorizar el estado del sistema
+Comment[et]=Vaata töötavaid protsesse ja jälgi süsteemi olekut
+Comment[eu]=Ikusi uneko prozesuak eta monitorizatu sistemako egoera
+Comment[fi]=Katsele aktiivisia prosesseja ja valvo järjestelmän tilaa
+Comment[fr]=Voir les processus actuels et de surveiller l'état du système
+Comment[fr_CA]=Voir les processus actuels et de surveiller l'état du système
+Comment[gl]=Ver os procesos actuais e monitorizar o estado do sistema
+Comment[gu]=વર્તમાન પ્રક્રિયાને જુઓ અને સિસ્ટમની સ્થિતિનું ધ્યાન રાખો
+Comment[he]=הצג את התהליכים הנוכחיים ונטר את מצב המערכת
+Comment[hi]=वर्तमान प्रक्रिया दिखाता है और तंत्र अवस्था मॉनीटर करता है
+Comment[hr]=Pregled trenutnih procesa i nadzor stanja sustava
+Comment[hu]=Futó folyamatok és rendszerállapot megtekintése
+Comment[id]=Melihat proses yang sedang berjalan serta memonitor kinerja sistem
+Comment[it]=Visualizza i processi correnti e controlla lo stato del sistema
+Comment[ja]=現在のプロセスの閲覧とシステム状態の監視
+Comment[ka]=მიმდინარე პროცესებისა და თვალყურის სისტემის ნახვა
+Comment[kn]=ಪ್ರಸಕ್ತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹಾಗು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ
+Comment[ko]=현재 프로세스와 시스템 상태를 봅니다
+Comment[li]=Tuin huijig proses en bekiek systeemtoesjtandj
+Comment[lt]=Parodo paleistus procesus ir sistemos būklę
+Comment[lv]=Skatīt tekošos procesus un pieskatīt sistēmas stāvokli
+Comment[mai]=वर्तमान प्रक्रिया देखबैत अछि आओर सिस्टम अवस्था मानीटर करैत अछि
+Comment[mg]=Hijery ireo asa mandeha sy ny toetry ny rafitr'ilay mpanara-maso amin'izao fotoana izao
+Comment[mk]=Погледни ги моментално активните процеси и состојбата на системот
+Comment[ml]=നിലവിലുളള പ്രക്രിയകള്‍ വീക്ഷിക്കുകയും സിസ്റ്റത്തിന്റെ അവസ്ഥ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
+Comment[mn]=Идэвхитэй процессуудыг харах ба системын төлвийг шалгах
+Comment[mr]=चालू प्रक्रिया पहा आणि प्रणाली स्थिती मॉनिटर करा
+Comment[ms]=Lihat proses semasa dan monitor keadaan sistem
+Comment[mt]=View proċessi attwali u jissorveljaw l-istat tas-sistema
+Comment[nb]=Vis aktive prosesser og overvåk systemets tilstand
+Comment[nds]=Aktuelle Prozesse un Systemtostandsmonitor opwiesen
+Comment[ne]=हालका प्रक्रिया र मोनिटर प्रणाली स्थिति हेर्नुहोस्
+Comment[nl]=Toon de huidige processen en systeemtoestand
+Comment[nn]=Vis aktive prosessar og overvak systemtilstanden
+Comment[or]=ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ
+Comment[pa]=ਮੌਜੂਦਾ ਪਰੋਸੈੱਸ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
+Comment[pl]=Zobacz listę procesów i monitoruj stan systemu
+Comment[ps]=اوسني بهيرونه ليدل او غونډال انکړ څارل
+Comment[pt]=Ver processos actuais e monitorizar o estado do sistema
+Comment[pt_BR]=Veja os processos atuais e monitore o estado do sistema
+Comment[ro]=Arată procesele curente și monitorizează starea sistemului
+Comment[ru]=Программа для просмотра текущих процессов и мониторинга состояния системы
+Comment[si]=දැනට ඇති සැකසුම් දර්ශනය සහ පද්ධති තත්වය නිරීක්‍ෂණය
+Comment[sk]=Zobrazuje aktuálne procesy a monitoruje stav systému
+Comment[sl]=Ogled trenutnih opravil in nadzor stanja sistema
+Comment[sq]=Shfaq proçeset aktualë dhe monitoron gjëndjen e sistemit
+Comment[sr@latin]=Pregled tekućih procesa i praćenje stanja sistema
+Comment[sr]=Преглед текућих процеса и праћење стања система
+Comment[sv]=Se nuvarande processer och övervaka systemets tillstånd
+Comment[ta]=தற்போதைய செயல் மற்றும் கணினியின் நிலையை பார்க்கவும்
+Comment[te]=ప్రస్తుత క్రమణములు దర్శించు మరియు వ్యవస్థ స్థితిని పర్యవేక్షించు
+Comment[th]=แสดงโพรเซสปัจจุบันและเฝ้าสังเกตสถานะของระบบ
+Comment[tr]=Çalışan süreçleri ve sistem durumunu gösterir
+Comment[ug]=View current processes and monitor system state
+Comment[uk]=Перегляд поточних процесів та моніторинг поточного стану системи
+Comment[vi]=Xem quy trình hiện hành và theo dõi trạng thái hệ thống
+Comment[zh_CN]=查看当前进程并监视系统状态
+Comment[zh_HK]=顯示目前的程序並監控系統的狀態
+Comment[zh_TW]=檢視目前的進程及監察系統狀態
View
2 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/mate-theme-installer.desktop
@@ -129,7 +129,7 @@ Comment[ka]=აყენებს სამუშაო მაგიდის
Comment[kn]=ಗಣಕತೆರೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳ ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸ‍ಗಳನ್ನು ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಿ
Comment[ko]=바탕 화면의 여러 곳에 쓰일 테마를 설치합니다
Comment[lt]=Įdiegia įvairių darbo aplinkos dalių temų paketus
-Comment[lv]=Instalē tēmas dažādām darbvirsmas daļām
+Comment[lv]=Uzstāda tēmu pakas darbvirsmas dažādām daļām
Comment[mk]=Инсталира пакети со теми за разни делови на работната околина
Comment[ml]=പണിയിടത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള രംഗവിതാന പാക്കേജുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുക
Comment[mr]=डेस्कटॉपच्या विविध भाग करीता सुत्रयोजना संकुल प्रतिष्ठापीत करा
View
4 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/mate-window-properties.desktop
@@ -59,7 +59,7 @@ Name[kn]=ವಿಂಡೋಗಳು
Name[ko]=창
Name[ku]=Pencere
Name[lt]=Langai
-Name[lv]=Logs
+Name[lv]=Logi
Name[mai]=विंडोज़
Name[mg]=Windows
Name[mk]=Прозорци
@@ -153,7 +153,7 @@ Comment[kn]=ನಿಮ್ಮ ವಿಂಡೊ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್
Comment[ko]=창 속성을 설정
Comment[ku]=Taybetiyên paceyên xwe mîheng bike
Comment[lt]=Nustatyti langų ypatybes
-Comment[lv]=Iestatīt loga īpašības
+Comment[lv]=Iestatīt logus
Comment[mai]=अपन विंडो गुण सेट करू
Comment[mg]=Mamaritra ny toetoetry ny fikandranao
Comment[mk]=Поставете ги својствата за прозорците
View
108 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/xfce-session-settings.desktop
@@ -9,60 +9,6 @@ Categories=X-XFCE;Settings;DesktopSettings;X-XfceSettingsDialog;
OnlyShowIn=XFCE;
X-XfcePluggable=true
X-XfceHelpFile=xfce4-session.html
-Name=Session and Startup
-Name[af]=Sessie en Begin
-Name[ar]=الجلسة وبدء التشغيل
-Name[ast]=Sesión y entamu
-Name[be]=Сэансы й запуск
-Name[bg]=Сесия и стартиране
-Name[bn]=সেশন এবং আরম্ভ
-Name[bs]=Sesija i pokretanje
-Name[ca]=Sessió i engegada
-Name[cs]=Relace a spouštění
-Name[da]=Session og opstart
-Name[de]=Sitzung- und Startvorgang
-Name[el]=Συνεδρία και Εκκίνηση
-Name[en_GB]=Session and Startup
-Name[en_ZA]=Session and Startup
-Name[es]=Sesión y de arranque
-Name[et]=Sessioon ja käivitamine
-Name[eu]=Saioa eta abiaraztea
-Name[fa]=جلسه و راه اندازی
-Name[fi]=Istunto ja käynnistys
-Name[fr]=Session et démarrage
-Name[fr_CA]=Session et démarrage
-Name[gl]=Sesión e inicio
-Name[hr]=Sesija i pokretanje
-Name[hu]=Munkamenet és indítás
-Name[id]=Sesi dan Awalan
-Name[it]=Sessione e Avvio
-Name[ja]=セッションとスタートアップ
-Name[kk]=Сессия мен қосылу
-Name[ko]=세션과 시작 프로그램
-Name[lv]=Sesijas uz palaišanās
-Name[mn]=Горим ба Эхлэл
-Name[mt]=Sessjoni u Istartjar
-Name[nb]=Økt og oppstart
-Name[nl]=Sessie en opstarten
-Name[pl]=Sesja i uruchamianie
-Name[pt]=Sessão e arranque
-Name[pt_BR]=Sessão e inicialização
-Name[ro]=Sesiunea și Startup
-Name[ru]=Сессия и запуск
-Name[sk]=Sedenie a štart prostredia
-Name[sq]=Sesion dhe Nisje
-Name[sr]=Sesija i pokretanje
-Name[sv]=Session och uppstart
-Name[tg]=Сессия ва оғози кор
-Name[tr]=Oturum ve Başlangıç
-Name[ug]=ئەڭگىمە ۋە قوزغىتىش
-Name[uk]=Сесії та запуск
-Name[ur]=نشست اور سٹارٹ اپ
-Name[ur_PK]=نشست اور سٹارٹ اپ
-Name[vi]=Phiên họp và khởi động
-Name[zh_CN]=进程和启动
-Name[zh_HK]=工作階段與自動啟動
-Name[zh_TW]=Session與Startup
Comment=Customize desktop startup and splash screen
Comment[af]=Aanpassing lessenaar begin en splatskerm
Comment[ar]=خصص بدء تشغيل سطح المكتب وشاشة البداية
@@ -118,3 +64,57 @@ Comment[vi]=Tùy chỉnh khởi động máy tính để bàn và màn hình
Comment[zh_CN]=定制桌面启动和启动画面
Comment[zh_HK]=自訂桌面的自動啟動應用程式與啟動畫面
Comment[zh_TW]=自訂桌面的起動與splash畫面
+Name=Session and Startup
+Name[af]=Sessie en Begin
+Name[ar]=الجلسة وبدء التشغيل
+Name[ast]=Sesión y entamu
+Name[be]=Сэансы й запуск
+Name[bg]=Сесия и стартиране
+Name[bn]=সেশন এবং আরম্ভ
+Name[bs]=Sesija i pokretanje
+Name[ca]=Sessió i engegada
+Name[cs]=Relace a spouštění
+Name[da]=Session og opstart
+Name[de]=Sitzung- und Startvorgang
+Name[el]=Συνεδρία και Εκκίνηση
+Name[en_GB]=Session and Startup
+Name[en_ZA]=Session and Startup
+Name[es]=Sesión y de arranque
+Name[et]=Sessioon ja käivitamine
+Name[eu]=Saioa eta abiaraztea
+Name[fa]=جلسه و راه اندازی
+Name[fi]=Istunto ja käynnistys
+Name[fr]=Session et démarrage
+Name[fr_CA]=Session et démarrage
+Name[gl]=Sesión e inicio
+Name[hr]=Sesija i pokretanje
+Name[hu]=Munkamenet és indítás
+Name[id]=Sesi dan Awalan
+Name[it]=Sessione e Avvio
+Name[ja]=セッションとスタートアップ
+Name[kk]=Сессия мен қосылу
+Name[ko]=세션과 시작 프로그램
+Name[lv]=Sesija un palaišana
+Name[mn]=Горим ба Эхлэл
+Name[mt]=Sessjoni u Istartjar
+Name[nb]=Økt og oppstart
+Name[nl]=Sessie en opstarten
+Name[pl]=Sesja i uruchamianie
+Name[pt]=Sessão e arranque
+Name[pt_BR]=Sessão e inicialização
+Name[ro]=Sesiunea și Startup
+Name[ru]=Сессия и запуск
+Name[sk]=Sedenie a štart prostredia
+Name[sq]=Sesion dhe Nisje
+Name[sr]=Sesija i pokretanje
+Name[sv]=Session och uppstart
+Name[tg]=Сессия ва оғози кор
+Name[tr]=Oturum ve Başlangıç
+Name[ug]=ئەڭگىمە ۋە قوزغىتىش
+Name[uk]=Сесії та запуск
+Name[ur]=نشست اور سٹارٹ اپ
+Name[ur_PK]=نشست اور سٹارٹ اپ
+Name[vi]=Phiên họp và khởi động
+Name[zh_CN]=进程和启动
+Name[zh_HK]=工作階段與自動啟動
+Name[zh_TW]=Session與Startup
View
4 src-qt4/pc-controlpanel/items/de/xfce-wmtweaks-settings.desktop
@@ -44,7 +44,7 @@ Name[it]=Window Manager Tweaks
Name[ja]=ウインドウマネージャー(詳細)
Name[kk]=Терезелер басқарушының қу баптаулары
Name[ko]=창 관리자 설정
-Name[lv]=Logu pārvaldnieka piedares
+Name[lv]=Logu pārvaldnieka pieslīpēšana
Name[mk]=Подобрувања на менаџерот за прозорци
Name[mn]=Цонх удирдагчийн зальтай боломжууд
Name[mt]=Window Manager Tweaks
@@ -100,7 +100,7 @@ Comment[it]=Ottimizzazione del comportamento delle finestre e degli effetti
Comment[ja]=ウィンドウの振る舞いと効果を微調整する
Comment[kk]=Терезе әрекеттерін мен жарлықтарды туралау
Comment[ko]=창 동작과 효과를 미세 조정
-Comment[lv]=Noskaņot logu uzvedību un efektus
+Comment[lv]=Pieregulēt logu uzvedību un efektus
Comment[mn]=Цонхны төлөв байдал болон харагдах маягуудыг нарийвчлан тохируулах
Comment[mt]=Imġieba tieqa tirfina u l-effetti
Comment[nb]=Finjuster vindusoppførsel og effekter
View
2 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/cups.desktop
@@ -30,6 +30,7 @@ Name[id]=CUPS
Name[it]=CUPS
Name[ja]=CUPS
Name[ko]=CUPS
+Name[lv]=CUPS
Name[mn]=CUPS - Юникс үйлдлийн системүүдийн хэвлэх багаж
Name[mt]=CUPS
Name[nl]=CUPS
@@ -71,6 +72,7 @@ Comment[id]=Antarmuka web Common UNIX Printing System
Comment[it]=Web GUI per Common UNIX printing system
Comment[ja]=共通 UNIX 印刷システム (CUPS) の web GUI 画面
Comment[ko]=일반적인 UNIX 인쇄 시스템 웹 GUI
+Comment[lv]=Tīmekliska GLS [grafiskā lietotāja saskarne] tradicionālajai UNIX drukāšanas sistēmai
Comment[mn]=CUPS - веб интерфэйс
Comment[mt]=Komuni UNIX sistema ta 'stampar web GUI
Comment[nl]=Webgebaseerde gebruikersschil voor Gemeenschappelijk UNIX-afdruksysteem
View
2 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/gnome-keyboard-panel.desktop
@@ -218,7 +218,7 @@ Comment[kn]=ಕೀಲಿಮಣೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಬದ
Comment[ko]=키보드 설정 바꾸기
Comment[ky]=Алиптакта параметрлерин өзгөртүү
Comment[lt]=Keisti klaviatūros nustatymus
-Comment[lv]=Mainīt tastatūras iestatījumus
+Comment[lv]=Mainīt klaviatūras iestatījumus
Comment[mk]=Промени ги поставувањата за тастатурата
Comment[ml]=കീബോര്‍ഡ് ക്രമീകരണങ്ങള്‍ മാറ്റുക
Comment[mr]=कळफलक सेटिंग्स् बदला
View
4 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/gnome-mouse-panel.desktop
@@ -108,7 +108,7 @@ Name[kn]=ಮೌಸ್‌ ಹಾಗು ಟಚ್‌ಪ್ಯಾಡ್
Name[ko]=마우스 및 터치패드
Name[ky]=Чычкан жана сенсордук такта
Name[lt]=Pelė ir jutiklinis kilimėlis
-Name[lv]=Pele un skārienpaliktnis
+Name[lv]=Pele & skārienpanelis
Name[ml]=മൗസും ടച്ച്പാഡും
Name[mr]=माऊस व टचपॅड्
Name[mt]=Mouse & Touchpad
@@ -170,7 +170,7 @@ Comment[kn]=ನಿಮ್ಮ ಮೌಸ್‌ ಹಾಗು ಟಚ್‌ಪ್ಯ
Comment[ko]=마우스 및 터치패드 기본 설정을 설정합니다
Comment[ky]=Сиздин чычкан түзүмүңүздүн жана сенсордук тактаңыздын параметрлери
Comment[lt]=Nustatykite pelės ir jutiklinio kilimėlio nustatymus
-Comment[lv]=Mainīt peles un skārienpaliktņa iestatījumus
+Comment[lv]=Iestatīt peli un skārienpaneli
Comment[mk]=Поставете ги преференците за глушецот
Comment[ml]=നിങ്ങളുടെ മൌസ്, ടച്ച്പാഡ് മുന്‍ഗണനകള്‍ സജ്ജമാക്കുന്നു
Comment[mr]=माऊस व टचपॅड पसंती ठरवा
View
2 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/gnome-power-statistics.desktop
@@ -125,7 +125,7 @@ Comment[ja]=電源管理を観察する
Comment[kn]=ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸು
Comment[ko]=전원 관리 관찰
Comment[lt]=Stebėkite energijos valdymą
-Comment[lv]=Pārlūkot barošanas pārvaldību
+Comment[lv]=Ievērot barošanas pārvaldību
Comment[mai]=पावर मैनेजमेंट निरीक्षण करू
Comment[mk]=Надгледувај го менаџментот на енергијата
Comment[ml]=വൈദ്യുതി നടത്തിപ്പ് നോക്കിക്കാണുക
View
4 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/kde-kcm_keyboard.desktop
@@ -168,7 +168,7 @@ Comment[cs]=Nastavení klávesnice
Comment[csb]=Nastôw klawiaturë
Comment[cy]=Gosodiadau Bysellfwrdd
Comment[da]=Tastaturindstillinger
-Comment[de]=Einstellung der Tastatur
+Comment[de]=Tastatureinstellungen
Comment[el]=Ρυθμίσεις πληκτρολογίου
Comment[en_GB]=Keyboard settings
Comment[eo]=Agordo de la klavaro
@@ -201,7 +201,7 @@ Comment[kn]=ಕೀಲಿಮಣೆ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು
Comment[ko]=키보드 설정
Comment[ku]=Mîhengên Klavyeyê
Comment[lt]=Klaviatūros parametrai
-Comment[lv]=Tastatūras parametri
+Comment[lv]=Klaviatūras iestatījumi
Comment[mai]=कुंजीपट बिन्यास
Comment[mk]=Поставувања на тастатурата
Comment[ml]=കീബോര്‍ഡിന്റെ സജ്ജീകരണങ്ങള്‍
View
4 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/kde-mouse.desktop
@@ -166,7 +166,7 @@ Comment[cs]=Nastavení myši
Comment[csb]=Nastôw mëszë
Comment[cy]=Gosodiadau Llygoden
Comment[da]=Indstilling af mus
-Comment[de]=Einstellung der Maus
+Comment[de]=Mauseinstellungen
Comment[el]=Ρυθμίσεις Ποντικιού
Comment[en_GB]=Mouse settings
Comment[eo]=Agordo de la muso
@@ -199,7 +199,7 @@ Comment[kn]=ಮೂಷಕದ (ಮೌಸ್) ಸಂಯೋಜನೆಗಳು
Comment[ko]=마우스 설정
Comment[ku]=Mîhengên Mişkî
Comment[lt]=Pelės parametrai
-Comment[lv]=Peles parametri
+Comment[lv]=Peles iestatījumi
Comment[mai]=माउस बिन्यास
Comment[mk]=Поставувања на глушецот
Comment[ml]=മൌസിന്റെ സജ്ജീകരണങ്ങള്‍
View
4 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/kde-screensaver.desktop
@@ -81,6 +81,7 @@ Name[ja]=Screen Locker
Name[kk]=Экран бұғаттағышы
Name[ko]=화면 잠금
Name[lt]=Ekrano užraktas
+Name[lv]=Ekrānslēdzis
Name[mr]=स्क्रीन कुलूपबंद करणारा
Name[nb]=Skjermlåser
Name[nl]=Schermvergrendelaar
@@ -108,7 +109,7 @@ Comment[ca@valencia]=Arranjament del bloqueig de pantalla
Comment[ca]=Arranjament del bloqueig de pantalla
Comment[cs]=Nastavení zámku obrazovky
Comment[da]=Indstilling af skærmlås
-Comment[de]=Einstellungen für Bildschirmsperre
+Comment[de]=Bildschirmsperreeinstellungen
Comment[el]=Ρυθμίσεις κλειδώματος οθόνης
Comment[es]=Preferencias del bloqueador de pantalla
Comment[et]=Ekraani lukustaja seadistused
@@ -126,6 +127,7 @@ Comment[ja]=Screen Lockerの設定
Comment[kk]=Экран бұғаттағышының параметрлері
Comment[ko]=화면 잠금 설정
Comment[lt]=Ekrano užrakto nustatymai
+Comment[lv]=Iestata ekrāna bloķētāju
Comment[mr]=स्क्रीन कुलूपबंद संयोजना
Comment[nb]=Tilpasning av skjermlåser
Comment[nl]=Instellingen voor schermvergrendeling
View
2 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/lxde-lxinput.desktop
@@ -82,7 +82,7 @@ Comment[it]=Configura la tastiera, il mouse, e altri dispositivi di input
Comment[ja]=キーボード、マウス、その他の入力デバイスの設定
Comment[ko]=키보드, 마우스 및 기타 입력 장치를 설정합니다.
Comment[lt]=Konfigūruoti klaviatūrą, pelę ir kitus įvedimo įrenginius
-Comment[lv]=Konfigurēt klaviatūru, peli un citas ievades ierīces
+Comment[lv]=Konfigurēt klaviatūru, peli un citas ievadierīces
Comment[mn]=Гар, хулгана болон бусад оролтын төхөөрөмжүүдийг тохируулах
Comment[mt]=Kkonfigurat tastiera, maws, u mezzi oħra ta 'input
Comment[nl]=Configureer toetsenbord, muis en andere invoerapparaten
View
4 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/mate-display-properties.desktop
@@ -38,7 +38,7 @@ Name[ja]=画面
Name[kn]=ತೆರೆಗಳು
Name[ko]=모니터
Name[lt]=Vaizduokliai
-Name[lv]=Monitori
+Name[lv]=Ekrāni
Name[ml]=മോണിറ്ററുകള്‍
Name[mt]=Monitors
Name[nb]=Skjermer
@@ -93,7 +93,7 @@ Comment[it]=Cambia la risoluzione e la posizione dei monitor
Comment[ja]=画面の解像度と配置を変更します
Comment[ko]=모니터의 해상도와 위치를 바꿉니다
Comment[lt]=Pakeisti vaizduoklių raišką ir poziciją
-Comment[lv]=Mainīt monitoru izšķirtspēju un izvietojumu
+Comment[lv]=Iestata ekrānu izšķirtspēju un izvietojumu
Comment[ml]=മോണിറ്ററുകളുടെ റിസല്യൂഷനും സ്ഥാനവും മാറ്റുക
Comment[mt]=Riżoluzzjoni Bidla u l-pożizzjoni ta 'monitors
Comment[nb]=Bytt oppløsing og posisjon for skjermer
View
2 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/mate-keyboard.desktop
@@ -155,7 +155,7 @@ Comment[kn]=ನಿಮ್ಮ ಕೀಲಿಮಣೆ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್
Comment[ko]=키보드 환경 설정
Comment[ku]=Tercîhên klavyeyê bike
Comment[lt]=Keisti klaviatūros nustatymus
-Comment[lv]=Mainīt tastatūras iestatījumus
+Comment[lv]=Iestatīt klaviatūru
Comment[mai]=कुँजी पटल क' वरीयतासभ नियत करू
Comment[mg]=Mamaritra ireo safidy manokan'ny fafan-teny
Comment[mk]=Поставете ги Вашите преференци за тастатурата
View
2 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/mate-power-preferences.desktop
@@ -141,7 +141,7 @@ Comment[kn]=ವಿದ್ಯುಚ್ಚಕ್ತಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
Comment[ko]=전력 관리 설정
Comment[ku]=Mîhengkirina rêvebiriya hêzê
Comment[lt]=Konfigūruokite energijos valdymą
-Comment[lv]=Konfigurēt barošanas pārvaldību
+Comment[lv]=Iestatīt barošanas pārvaldību
Comment[mai]=पावर मैनेजमेंट विन्यस्त करू
Comment[mg]=Mikirakira ny fitantanana ny angovo
Comment[mk]=Конфигурирајте менаџмент за енергија
View
2 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/mate-power-statistics.desktop
@@ -122,7 +122,7 @@ Comment[ja]=電源管理を観察する
Comment[kn]=ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸು
Comment[ko]=전원 관리 관찰
Comment[lt]=Stebėkite energijos valdymą
-Comment[lv]=Pārlūkot barošanas pārvaldību
+Comment[lv]=Ievērot barošanas pārvaldību
Comment[mai]=पावर मैनेजमेंट निरीक्षण करू
Comment[mk]=Надгледувај го менаџментот на енергијата
Comment[ml]=വൈദ്യുതി നടത്തിപ്പ് നോക്കിക്കാണുക
View
2 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/mate-settings-mouse.desktop
@@ -154,7 +154,7 @@ Comment[kn]=ನಿಮ್ಮ ಮೌಸ್‍ನ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನ
Comment[ko]=마우스 환경 설정
Comment[ku]=Tercîhên mişk bike
Comment[lt]=Keisti pelės nustatymus
-Comment[lv]=Mainīt peles iestatījumus
+Comment[lv]=Iestati peli
Comment[mai]=अपन माउस क' वरीयतासभ नियत करू
Comment[mg]=Mamaritra ny safidy manokan'ny totozinao
Comment[mk]=Поставете ги преференците за глушецот
View
179 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/mate-volume-control.desktop
@@ -12,6 +12,95 @@ X-MATE-Bugzilla-Bugzilla=MATE
X-MATE-Bugzilla-Product=mate-media
X-MATE-Bugzilla-Component=mate-volume-control
X-MATE-Bugzilla-Version=1.6.0
+Comment=Change sound volume and sound events
+Comment[af]=Verander klank volume en klank gebeure
+Comment[ar]=غيّر حجم الصوت وسمات الصوت
+Comment[as]=শব্দৰ মাত্ৰা o নিৰ্দিষ্ট ঘটনাৰ সৈতে যুক্ত শব্দ পৰিবৰ্তন কৰক
+Comment[ast]=Camudar el volume del soníu y los eventos de soníu
+Comment[bg]=Промяна на силата на звука и звукови събития
+Comment[bn]=ভলিউম পরিবর্তন করুন ও নির্দিষ্ট ঘটনার সাথে শব্দ যুক্ত করুন
+Comment[bn_IN]=শব্দের মাত্রা o নির্দিষ্ট ঘটনার সাথে যুক্ত শব্দ পরিবর্তন করুন
+Comment[bs]=Promenite jačinu zvuka i zvučne efekte
+Comment[ca@valencia]=Canvieu el volum del so i els sons dels esdeveniments
+Comment[ca]=Canvieu el volum i els efectes de so
+Comment[cs]=Změní hlasitost zvuku a přiřadí zvuky k událostem
+Comment[da]=Skift lydniveau eller begivenhedslyde
+Comment[de]=Ändern der Lautstärke und Klang-Ereignisse
+Comment[el]=Αλλάξετε την ένταση ήχου και τις εκδηλώσεις ήχου
+Comment[en@shaw]=𐑗𐑱𐑯𐑡 𐑕𐑬𐑯𐑛 𐑝𐑪𐑤𐑿𐑥 𐑯 𐑕𐑬𐑯𐑛 𐑦𐑝𐑧𐑯𐑑𐑕
+Comment[en_GB]=Change sound volume and sound events
+Comment[en_ZA]=Change sound volume and sound events
+Comment[es]=Cambiar volumen del solido y eventos del sonido
+Comment[et]=Muuda helitugevust ja heli sündmusi
+Comment[eu]=Aldatu soinuaren bolumena eta soinuaren gertaerak
+Comment[fa]=تغییر حجم صدا و رویدادها صدا
+Comment[fi]=Muuta äänenvoimakkuutta ja äänitapahtumia
+Comment[fr]=Changer le volume sonore ainsi que les événements sonores
+Comment[fr_CA]=Changer le volume sonore ainsi que les événements sonores
+Comment[ga]=Athraigh airde agus teagmhais fuaime
+Comment[gl]=Modificar o volume do son e asociar sons a eventos
+Comment[gu]=સાઉન્ડ વોલ્યુમ અને સાઉન્ડ ઘટનાઓને બદલો
+Comment[he]=כיוון עוצמת צליל ואירועי-צליל
+Comment[hi]=ध्वनि आवाज और ध्वनि घटना बदलें
+Comment[hr]=Promjeni glasnoću zvuka i zvučne efekte
+Comment[hu]=Hangerő és hangesemények megváltoztatása
+Comment[id]=Ubah volume suara dan suara peristiwa
+Comment[it]=Modifica il volume del suono e eventi sonori
+Comment[ja]=ボリュームと効果音の設定
+Comment[kn]=ಧ್ವನಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗು ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ
+Comment[ko]=사운드 볼륨 및 소리 이벤트를 변경합니다.
+Comment[lt]=Keisti garsumą ir susieti garsus su įvykiais
+Comment[lv]=Mainīt skaļumu un skaņas notikumus
+Comment[ml]=ശബ്ദ വോള്യമും ശബ്ദ ഇവന്റുകളും മാറ്റുക
+Comment[mn]=Дуу авианы дуугаралтын хүч болон үзэгдлүүдийг өөрчлөх
+Comment[mr]=आवाज ध्वनिमान व आवाज घटना बदलवा
+Comment[mt]=Bidla volum tal-ħoss u avvenimenti tal-ħoss
+Comment[nb]=Endre lydvolum og lydhendelse
+Comment[nl]=Geluidvolume en systeemgeluiden wijzigen
+Comment[nn]=Endra lydvolum og lydar til hendingar
+Comment[or]=ଧ୍ୱନି ପ୍ରବଳତା ଏବଂ ଧ୍ୱନି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ
+Comment[pa]=ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੀਅਮ ਅਤੇ ਸਾਊਂਡ ਈਵੈਂਟ ਬਦਲੋ
+Comment[pl]=Zmiana głośności i dźwięki zdarzeń
+Comment[pt]=Alterar volume do sistema e sons de eventos
+Comment[pt_BR]=Alterar o volume de som e eventos sonoros
+Comment[ro]=Schimbarea volumul sunetului și a evenimentele de sunet
+Comment[ru]=Изменение громкости звука и звуков событий
+Comment[sk]=Zmeniť hlasitosť zvuku alebo nastaviť systémové zvuky
+Comment[sl]=Spreminjanje glasnosti zvoka in povezljivost z dogodki
+Comment[sr@latin]=Menja jačinu zvuka i dodeljuje zvuke događajima
+Comment[sr]=Promenite jačinu zvuka i zvučne efekte
+Comment[sv]=Ändra ljudvolym och händelseljud
+Comment[ta]=ஒலியளவு மற்றும் ஒலி நிகழ்வுகளை மாற்று
+Comment[te]=శబ్దపు ఘటనలను మరియు శబ్ధపు ధ్వనిని మార్చుము
+Comment[tg]=Тағйири баландӣ ва рӯйдодҳои садо
+Comment[th]=ปรับความดังของเสียงและตั้งเสียงของเหตุการณ์ต่างๆ
+Comment[tr]=Ses düzeyini ve sesli bildirimleri düzenleyin
+Comment[ug]=ئاۋاز مىقدارى ۋە ئاۋاز ھادىسىسى ئۆزگەرت
+Comment[uk]=Зміна гучності звуку та озвучення подій
+Comment[vi]=Thay đổi âm lượng âm thanh và các sự kiện âm thanh
+Comment[zh_CN]=改变声音大小和声音事件
+Comment[zh_HK]=調整音量大小與設定事件效果音
+Comment[zh_TW]=調整音量大小與設定效果音
+Name=MATE Volume Control
+Name[be@latin]=Rehulacyja hučnaści MATE
+Name[de]=MATE Lautstärkekontrolle
+Name[en_GB]=MATE Volume Control
+Name[en_ZA]=MATE Volume Control
+Name[et]=MATE'i helitugevus
+Name[fr]=MATE Contrôle du Volume
+Name[fr_CA]=MATE Contrôle du Volume
+Name[hr]=MATE kontrola glasnoće
+Name[hu]=MATE Hangerőszabályozó
+Name[ja]=MATE音量調整
+Name[lv]=MATE skaļuma regulators
+Name[mt]=Kontroll MATE Volum
+Name[pl]=Ustawienia Dźwięku MATE
+Name[pt_BR]=Controle de volume do MATE
+Name[sv]=MATE Volymkontroll
+Name[uk]=Керування гучністю MATE
+Name[vi]=MATE khiển Âm lượng
+Name[zh_CN]=MATE音量控制
+Name[zh_TW]=MATE 音量控制
GenericName=Volume Control
GenericName[af]=Volumebeheer
GenericName[ar]=التحكم في الصوت
@@ -59,7 +148,7 @@ GenericName[kn]=ಧ್ವನಿ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಯಂತ್ರಣ
GenericName[ko]=볼륨 조정
GenericName[ku]=Kontrolkirina Deng
GenericName[lt]=Garso valdymas
-GenericName[lv]=Skaļuma kontrole
+GenericName[lv]=skaļuma regulators
GenericName[mai]=आवाज निर्धारक
GenericName[mg]=Fanamafisam-peo
GenericName[mk]=Поставување на јачина на звукот
@@ -101,91 +190,3 @@ GenericName[xh]=Ulawulo lweSandi
GenericName[zh_CN]=音量控制
GenericName[zh_HK]=音量控制
GenericName[zh_TW]=音量控制
-Name=MATE Volume Control
-Name[be@latin]=Rehulacyja hučnaści MATE
-Name[de]=MATE Lautstärkekontrolle
-Name[en_GB]=MATE Volume Control
-Name[en_ZA]=MATE Volume Control
-Name[et]=MATE'i helitugevus
-Name[fr]=MATE Contrôle du Volume
-Name[fr_CA]=MATE Contrôle du Volume
-Name[hr]=MATE kontrola glasnoće
-Name[hu]=MATE Hangerőszabályozó
-Name[ja]=MATE音量調整
-Name[mt]=Kontroll MATE Volum
-Name[pl]=Ustawienia Dźwięku MATE
-Name[pt_BR]=Controle de volume do MATE
-Name[sv]=MATE Volymkontroll
-Name[uk]=Керування гучністю MATE
-Name[vi]=MATE khiển Âm lượng
-Name[zh_CN]=MATE音量控制
-Name[zh_TW]=MATE 音量控制
-Comment=Change sound volume and sound events
-Comment[af]=Verander klank volume en klank gebeure
-Comment[ar]=غيّر حجم الصوت وسمات الصوت
-Comment[as]=শব্দৰ মাত্ৰা o নিৰ্দিষ্ট ঘটনাৰ সৈতে যুক্ত শব্দ পৰিবৰ্তন কৰক
-Comment[ast]=Camudar el volume del soníu y los eventos de soníu
-Comment[bg]=Промяна на силата на звука и звукови събития
-Comment[bn]=ভলিউম পরিবর্তন করুন ও নির্দিষ্ট ঘটনার সাথে শব্দ যুক্ত করুন
-Comment[bn_IN]=শব্দের মাত্রা o নির্দিষ্ট ঘটনার সাথে যুক্ত শব্দ পরিবর্তন করুন
-Comment[bs]=Promenite jačinu zvuka i zvučne efekte
-Comment[ca@valencia]=Canvieu el volum del so i els sons dels esdeveniments
-Comment[ca]=Canvieu el volum i els efectes de so
-Comment[cs]=Změní hlasitost zvuku a přiřadí zvuky k událostem
-Comment[da]=Skift lydniveau eller begivenhedslyde
-Comment[de]=Ändern der Lautstärke und Klang-Ereignisse
-Comment[el]=Αλλάξετε την ένταση ήχου και τις εκδηλώσεις ήχου
-Comment[en@shaw]=𐑗𐑱𐑯𐑡 𐑕𐑬𐑯𐑛 𐑝𐑪𐑤𐑿𐑥 𐑯 𐑕𐑬𐑯𐑛 𐑦𐑝𐑧𐑯𐑑𐑕
-Comment[en_GB]=Change sound volume and sound events
-Comment[en_ZA]=Change sound volume and sound events
-Comment[es]=Cambiar volumen del solido y eventos del sonido
-Comment[et]=Muuda helitugevust ja heli sündmusi
-Comment[eu]=Aldatu soinuaren bolumena eta soinuaren gertaerak
-Comment[fa]=تغییر حجم صدا و رویدادها صدا
-Comment[fi]=Muuta äänenvoimakkuutta ja äänitapahtumia
-Comment[fr]=Changer le volume sonore ainsi que les événements sonores
-Comment[fr_CA]=Changer le volume sonore ainsi que les événements sonores
-Comment[ga]=Athraigh airde agus teagmhais fuaime
-Comment[gl]=Modificar o volume do son e asociar sons a eventos
-Comment[gu]=સાઉન્ડ વોલ્યુમ અને સાઉન્ડ ઘટનાઓને બદલો
-Comment[he]=כיוון עוצמת צליל ואירועי-צליל
-Comment[hi]=ध्वनि आवाज और ध्वनि घटना बदलें
-Comment[hr]=Promjeni glasnoću zvuka i zvučne efekte
-Comment[hu]=Hangerő és hangesemények megváltoztatása
-Comment[id]=Ubah volume suara dan suara peristiwa
-Comment[it]=Modifica il volume del suono e eventi sonori
-Comment[ja]=ボリュームと効果音の設定
-Comment[kn]=ಧ್ವನಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗು ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ
-Comment[ko]=사운드 볼륨 및 소리 이벤트를 변경합니다.
-Comment[lt]=Keisti garsumą ir susieti garsus su įvykiais
-Comment[lv]=Mainīt skaļumu un skaņas notikumus
-Comment[ml]=ശബ്ദ വോള്യമും ശബ്ദ ഇവന്റുകളും മാറ്റുക
-Comment[mn]=Дуу авианы дуугаралтын хүч болон үзэгдлүүдийг өөрчлөх
-Comment[mr]=आवाज ध्वनिमान व आवाज घटना बदलवा
-Comment[mt]=Bidla volum tal-ħoss u avvenimenti tal-ħoss
-Comment[nb]=Endre lydvolum og lydhendelse
-Comment[nl]=Geluidvolume en systeemgeluiden wijzigen
-Comment[nn]=Endra lydvolum og lydar til hendingar
-Comment[or]=ଧ୍ୱନି ପ୍ରବଳତା ଏବଂ ଧ୍ୱନି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ
-Comment[pa]=ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੀਅਮ ਅਤੇ ਸਾਊਂਡ ਈਵੈਂਟ ਬਦਲੋ
-Comment[pl]=Zmiana głośności i dźwięki zdarzeń
-Comment[pt]=Alterar volume do sistema e sons de eventos
-Comment[pt_BR]=Alterar o volume de som e eventos sonoros
-Comment[ro]=Schimbarea volumul sunetului și a evenimentele de sunet
-Comment[ru]=Изменение громкости звука и звуков событий
-Comment[sk]=Zmeniť hlasitosť zvuku alebo nastaviť systémové zvuky
-Comment[sl]=Spreminjanje glasnosti zvoka in povezljivost z dogodki
-Comment[sr@latin]=Menja jačinu zvuka i dodeljuje zvuke događajima
-Comment[sr]=Promenite jačinu zvuka i zvučne efekte
-Comment[sv]=Ändra ljudvolym och händelseljud
-Comment[ta]=ஒலியளவு மற்றும் ஒலி நிகழ்வுகளை மாற்று
-Comment[te]=శబ్దపు ఘటనలను మరియు శబ్ధపు ధ్వనిని మార్చుము
-Comment[tg]=Тағйири баландӣ ва рӯйдодҳои садо
-Comment[th]=ปรับความดังของเสียงและตั้งเสียงของเหตุการณ์ต่างๆ
-Comment[tr]=Ses düzeyini ve sesli bildirimleri düzenleyin
-Comment[ug]=ئاۋاز مىقدارى ۋە ئاۋاز ھادىسىسى ئۆزگەرت
-Comment[uk]=Зміна гучності звуку та озвучення подій
-Comment[vi]=Thay đổi âm lượng âm thanh và các sự kiện âm thanh
-Comment[zh_CN]=改变声音大小和声音事件
-Comment[zh_HK]=調整音量大小與設定事件效果音
-Comment[zh_TW]=調整音量大小與設定效果音
View
3 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/pc-bluetoothmanager.desktop
@@ -26,7 +26,7 @@ Name[id]=Pengelola Bluetooth
Name[it]=Gestore Bluetooth
Name[ja]=Bluetooth マネージャー
Name[ko]=블루투스 관리자
-Name[lv]=Bluetooth pārvaldnieks
+Name[lv]=Zilzobja [bluetooth] pārvaldnieks
Name[mt]=Bluetooth Manager
Name[nl]=Bluetoothbeheerder
Name[pl]=Menadżer Bluetooth
@@ -59,6 +59,7 @@ Comment[hu]=Alkalmazás Bluetooth-eszközök párosítási beállításaihoz
Comment[id]=Aplikasi untuk mengatur pemasangan perangkat Bluetooth
Comment[it]=Applicazione per configurare l'associazione dei dispositivi Bluetooth
Comment[ja]=Bluetooth デバイスのペアリング設定を行います。
+Comment[lv]=Rīks zilzobju ierīču sapārošanai
Comment[mt]=Applikazzjoni għal pairing setup għal apparati Bluetooth
Comment[nl]=Toepassing om het verbinden van Bluetoothapparaten in te stellen
Comment[pl]=Aplikacja do konfiguracji połączeń urządzeń Bluetooth
View
2 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/pc-mounttray.desktop
@@ -24,6 +24,7 @@ Name[id]=Meningkatkan Tray
Name[it]=Mount Tray
Name[ja]=マウントトレイ
Name[ko]=마운트 트레이
+Name[lv]=Mount Tray
Name[mt]=Mount Tray
Name[nl]=Koppelvak
Name[pl]=Tacka montowania
@@ -57,6 +58,7 @@ Comment[id]=Aplikasi tray untuk tambah/hapus perangkat portable
Comment[it]=Barra delle applicazioni per aggiungere/rimuovere dispositivi portatili
Comment[ja]=ポータブルデバイスの追加/取り外しを行うトレイアプリケーション
Comment[ko]=휴대용 장치를 추가/제거하는 트레이 응용 프로그램
+Comment[lv]=Rīkjoslas aplikācija portatīvo ierīču pievienošanai/atvienošanai
Comment[mt]=Applikazzjoni Tray żid/tneħħi tagħmir portabbli
Comment[nl]=Systeemvaktoepassing voor het toevoegen/verwijderen van draagbare apparaten
Comment[pl]=Aplikacja tacki do dodawania/usuwania urządzeń przenośnych
View
2 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/pc-paprefs.desktop
@@ -12,6 +12,7 @@ Name[en_ZA]=PulseAudio Configuration
Name[fr]=Configuration de PulseAudio
Name[fr_CA]=Configuration de PulseAudio
Name[ja]=PulseAudioの設定
+Name[lv]=PulseAudio iestatīšana
Name[mt]=PulseAudio Konfigurazzjoni
Name[pt_BR]=Configuração do PulseAudio
Name[uk]=Налаштування PulseAudio
@@ -22,6 +23,7 @@ Comment[en_ZA]=Set PulseAudio Configuration options
Comment[fr]=Options Configurations PulseAudio
Comment[fr_CA]=Options Configurations PulseAudio
Comment[ja]=PulseAudioの設定オプションをセットする
+Comment[lv]=Konfigurēt PulseAudio iestatījumus
Comment[mt]=Issettja l-għażliet PulseAudio Konfigurazzjoni
Comment[uk]=Встановити налаштування PulseAudio
Comment[vi]=Thiết lập tùy chọn cấu hình PulseAudio
View
2 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/pc-pavucontrol.desktop
@@ -12,6 +12,7 @@ Name[en_ZA]=PulseAudio Mixer
Name[fr]=Mixeur PulseAudio
Name[fr_CA]=Mixeur PulseAudio
Name[ja]=PulseAudioミキサー
+Name[lv]=PulseAudio mikseris
Name[mt]=PulseAudio Mixer
Name[uk]=Мікшер PulseAudio
Name[vi]=PulseAudio trộn
@@ -21,6 +22,7 @@ Comment[en_ZA]=Set volume of PulseAudio playback
Comment[fr]=Paramétrage du volume de lecture PulseAudio
Comment[fr_CA]=Paramétrage du volume de lecture PulseAudio
Comment[ja]=PulseAudioの再生音量をセットする
+Comment[lv]=Iestatīt PulseAudio atskaņošanas skaļumu
Comment[mt]=Volum ta sett ta 'daqq PulseAudio
Comment[pt_BR]=Definir o volume de reprodução do PulseAudio
Comment[uk]=Встановлення рівнів гучності для програвання звуку у PulseAudio
View
66 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/pc-soundconfig.desktop
@@ -6,39 +6,6 @@ Exec=sudo pc-soundconfig
Type=Application
Icon=/usr/local/share/pcbsd/icons/soundconfig.png
Categories=Settings;System;
-Name=Sound Configuration
-Name[af]=Klank Opset
-Name[ar]=تكوين الصوت
-Name[bs]=Zvučna podešavanja
-Name[de]=Sound-Einstellungen
-Name[el]=Διαμόρφωση Ήχου
-Name[en_GB]=Sound Configuration
-Name[en_ZA]=Sound Configuration
-Name[es]=Configuración de Sonido
-Name[et]=Heli seadistamine
-Name[fa]=تنظیمات صدا
-Name[fr]=Configuration du son
-Name[fr_CA]=Configuration du son
-Name[hr]=Zvučne postavke
-Name[hu]=Hangbeállítások
-Name[id]=Konfigurasi Suara
-Name[it]=Configurazione Audio
-Name[ja]=サウンドの設定
-Name[lv]=Skaņas konfigurācija
-Name[mt]=Konfigurazzjoni Sound
-Name[nl]=Geluidinstellingen
-Name[pl]=Konfiguracja dźwięku
-Name[pt_BR]=Configuração do Som
-Name[ro]=Configurare sunet
-Name[ru]=Настройки звука
-Name[sr]=Zvučna podešavanja
-Name[sv]=Ljudkonfiguration
-Name[tr]=Ses Kartı Yapılandırması
-Name[uk]=Налаштування звуку
-Name[vi]=Cấu hình âm thanh
-Name[zh_CN]=声音配置
-Name[zh_HK]=音效設定
-Name[zh_TW]=音效設定
Comment=Set and test the active sound device
Comment[af]=Stel en die toets van die aktiewe klank toestel
Comment[ar]=تعيين واختبار جهاز الصوت النشط
@@ -72,3 +39,36 @@ Comment[vi]=Thiết lập và thử nghiệm các thiết bị âm thanh hoạt
Comment[zh_CN]=设置并测试已激活的声音设备
Comment[zh_HK]=設定並測試當前音效裝置
Comment[zh_TW]=設定並測試當前的音效裝置
+Name=Sound Configuration
+Name[af]=Klank Opset
+Name[ar]=تكوين الصوت
+Name[bs]=Zvučna podešavanja
+Name[de]=Sound-Einstellungen
+Name[el]=Διαμόρφωση Ήχου
+Name[en_GB]=Sound Configuration
+Name[en_ZA]=Sound Configuration
+Name[es]=Configuración de Sonido
+Name[et]=Heli seadistamine
+Name[fa]=تنظیمات صدا
+Name[fr]=Configuration du son
+Name[fr_CA]=Configuration du son
+Name[hr]=Zvučne postavke
+Name[hu]=Hangbeállítások
+Name[id]=Konfigurasi Suara
+Name[it]=Configurazione Audio
+Name[ja]=サウンドの設定
+Name[lv]=Skaņas konfigurēšana
+Name[mt]=Konfigurazzjoni Sound
+Name[nl]=Geluidinstellingen
+Name[pl]=Konfiguracja dźwięku
+Name[pt_BR]=Configuração do Som
+Name[ro]=Configurare sunet
+Name[ru]=Настройки звука
+Name[sr]=Zvučna podešavanja
+Name[sv]=Ljudkonfiguration
+Name[tr]=Ses Kartı Yapılandırması
+Name[uk]=Налаштування звуку
+Name[vi]=Cấu hình âm thanh
+Name[zh_CN]=声音配置
+Name[zh_HK]=音效設定
+Name[zh_TW]=音效設定
View
4 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/pc-xgui.desktop
@@ -30,7 +30,7 @@ Name[id]=Tampilan
Name[it]=Schermo
Name[ja]=ディスプレイ
Name[ko]=디스플레이
-Name[lv]=Displejs
+Name[lv]=Ekrāns
Name[mn]=Дэлгэц
Name[mt]=Display
Name[nl]=Weergeven
@@ -72,6 +72,7 @@ Comment[id]=Pengaturan tampilan layar
Comment[it]=Gestisci proprietà schermo
Comment[ja]=ディスプレイの設定
Comment[ko]=디스플레이 등록 정보를 설정
+Comment[lv]=Iestatīt ekrānu
Comment[mn]=Дэлгэцийн төлөв байдлуудыг тохируулах
Comment[mt]=Proprjetajiet display Setup
Comment[nl]=Schermeigenschappen instellen
@@ -106,6 +107,7 @@ PC-TryMessage[hu]=Beütemezi a kijelző varázslót, hogy az a következő újra
PC-TryMessage[id]=Jadwalkan display wizard bekerja setelah reboot selanjutnya?
PC-TryMessage[it]=Pianificare la procedura guidata di visualizzazione da eseguire dopo il prossimo riavvio?
PC-TryMessage[ja]=次の再起動時にディスプレイ設定ウィザードを起動しますか?
+PC-TryMessage[lv]=Vai ekrāna veidni iestatīt ka palaižamu pēc nakamās sistēmas pārlādes?
PC-TryMessage[mt]=Iskeda l-Wizard display jiddekorri wara l-reboot li jmiss?
PC-TryMessage[nl]=De scherminstelhulp uitvoeren na de volgende herstart?
PC-TryMessage[pl]=Zaplanuj uruchomienie kreatora wyświetlania po następnym restarcie?
View
4 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/system-config-printer.desktop
@@ -41,7 +41,7 @@ Name[it]=Stampa
Name[ja]=印刷
Name[kn]=ಮುದ್ರಣ
Name[ko]=인쇄
-Name[lv]=Printēšana
+Name[lv]=Druka
Name[mai]=छापि रहल अछि
Name[mk]=Печатам
Name[ml]=പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു
@@ -106,7 +106,7 @@ Comment[it]=Configura stampanti
Comment[ja]=プリンターの設定
Comment[kn]=ಮುದ್ರಕವನ್ನು ಸ್ವರೂಪಿಸು
Comment[ko]=프린터 설정
-Comment[lv]=Konfigurēt printerus
+Comment[lv]=Iestatīt druķus
Comment[mai]=मुद्रक विन्यस्त करू
Comment[ml]=പ്രിന്ററുകള്‍ സജ്ജമാക്കുക
Comment[mn]=Принтерүүд тохируулах
View
2 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/xfce-keyboard-settings.desktop
@@ -94,7 +94,7 @@ Comment[it]=Modifica le impostazioni della tastiera e le scorciatoie
Comment[ja]=キーボードとアプリケーションショートカットの設定
Comment[kk]=Пернетақта баптауларын мен қолданбалар жарлықтарын түзету
Comment[ko]=키보드 설정 및 응용 프로그램 바로 가기를 편집합니다.
-Comment[lv]=Labot klaviatūras iestatījumus un aplikāciju īsinājumtaustiņus
+Comment[lv]=Rediģēt klaviatūras iestatījumus un aplikāciju īstaustiņus
Comment[mn]=Гарны тохируулга болон хэрэглээний програмын богино холбоосыг засах
Comment[mt]=Settings tastiera Edit u shortcuts applikazzjoni
Comment[nb]=Rediger tastaturinnstillinger og programhurtigtaster
View
2 src-qt4/pc-controlpanel/items/hardware/xfce-mouse-settings.desktop
@@ -95,7 +95,7 @@ Comment[it]=Configura il comportamente e l'aspetto del dispositivo di puntamento
Comment[ja]=ポインターデバイスの挙動を設定する
Comment[kk]=Көрсету құрылғысының мінез-құлығын мен сыртқы түрін баптау
Comment[ko]=포인터 장치 동작 및 모양을 설정합니다.
-Comment[lv]=Konfigurēt rādītājierīču uzvedību un izskatu
+Comment[lv]=Iestatīt rādītājierīču uzvedību un izskatu
Comment[mn]=Хулгана мэтийн төхөөрөмжийн төлөв болон үзэгдэх байдлыг тохируулах
Comment[mt]=Kkonfigurat imġieba apparat pointer u d-dehra
Comment[nb]=Tilpass oppførsel og utseende for musepekeren
View
81 src-qt4/pc-controlpanel/items/network/pbi-tork.desktop
@@ -5,6 +5,46 @@ PC-PBIName=Tork
Exec=%PBI_PREFIX%/bin/tork
Icon=%PBI_PREFIX%/tork.png
+Comment=Powerful anonymity and network services manager for KDE desktop
+Comment[af]=Kragtige anonimiteit en netwerk dienste bestuurder vir KDE lessenaar
+Comment[ar]=مدير السرية وعدم الكشف عن الهوية وخدمات الشبكة لسطح مكتب KDE
+Comment[bg]=Мениджър на мрежовите услуги за KDE Desktop
+Comment[bs]=Moćan upravljač anonimnim i mrežnim servisima za KDE okruženje
+Comment[ca]=Gestor de serveis d'anonimat i xarxa per l'escriptori KDE
+Comment[da]=Stærk håndtering af anonymitet og netværksservices for KDE skrivebordsmiljøet
+Comment[de]=Leistungsstarke Anonymität und Netzwerkdienste-Verwaltung für KDE-Arbeitsfläche
+Comment[el]=Διαχειριστής δικτύου υπηρεσιών με ισχυρή ανωνυμία για την επιφάνεια εργασίας KDE
+Comment[en_GB]=Powerful anonymity and network services manager for KDE desktop
+Comment[en_ZA]=Powerful anonymity and network services manager for KDE desktop
+Comment[es]=Poderoso gestor de anonimato y servicios de red para escritorio KDE
+Comment[et]=Võimekas anonüümsuse tagamise ja võrguteenuste haldaja KDE töölauale
+Comment[fa]=گمنامی قدرتمند و مدیریت شبکه خدمات برای KDE دسکتاپ
+Comment[fi]=Voimakas anonymiteetti ja verkkopalveluiden hallintaohjelma KDE työpöytäympäristolle
+Comment[fr]=Gestionnaire puissant pour les outils réseau et l'anonymat sur le bureau KDE
+Comment[fr_CA]=Gestionnaire puissant pour les outils réseau et l'anonymat pour le bureau KDE
+Comment[he]=ניהול אנונימיות ושרותי רשת לסביבת KDE
+Comment[hr]=Moćan upravitelj anonimnim i mrežnim servisima za KDE sučelje
+Comment[hu]=Hatékony anonimitást és hálózati szolgáltatásokat kezelő program KDE-hez
+Comment[id]=Anonimitas yang handal dan pengelola layanan jaringan untuk desktop KDE
+Comment[it]=Potente gestore dell'anonimato e dei servizi di rete per desktop KDE
+Comment[ja]=KDE 用の強力な匿名ネットワークサービスマネージャー
+Comment[ko]=KDE 데스크탑을 위한 강력한 익명성 및 네트워크 서비스 관리자
+Comment[mn]=КДЕ десктопын хүчин чадалтай сүлжээний үйлчилгээ удирдагч
+Comment[mt]=Anonimità qawwija u netwerk manager servizzi desktop Kde
+Comment[nl]=Krachtige anonimiteit- en netwerkdienstenbeheerder voor de KDE-omgeving
+Comment[pl]=Menadżer usług sieciowych i anonimizujących dla KDE
+Comment[pt_BR]=Poderoso gerenciador de serviços de rede e anonimato do Ambiente KDE
+Comment[ro]=Anonimul și puternicul manager al serviciilor de rețea pentru mediul grafic KDE
+Comment[ru]=Мощный анонимайзер и менеджер сетевых сервисов для рабочего стола KDE
+Comment[sr]=Moćan upravljač anonimnim i mrežnim servisima za KDE okruženje
+Comment[sv]=Kraftfull anonymitets och nätverkstjänsthanterare för KDE-skrivbordet
+Comment[tg]=Мудири хидматҳои шабака ва махфияти боқувват барои мизи кории KDE
+Comment[tr]=KDE masaüstü için ağ servisleri ve gizlilik yapılandırması
+Comment[uk]=Потужний анонімайзер та засіб керування мережевими сервісами для KDE
+Comment[vi]=Giấu tên mạnh mẽ và quản lý các dịch vụ mạng cho KDE máy tính để bàn
+Comment[zh_CN]=KDE桌面下强大的匿名与网络服务管理器
+Comment[zh_HK]=用於 KDE 桌面環境的強大匿名網絡服務管理器
+Comment[zh_TW]=給KDE桌面環境使用的強力匿名網路服務管理器
Name=Tork
Name[af]=Tork
Name[ar]=تورك
@@ -29,6 +69,7 @@ Name[id]=Tork
Name[it]=Tork
Name[ja]=Tork
Name[ko]=TorK
+Name[lv]=Tork
Name[mn]=Торк
Name[mt]=Tork
Name[nl]=Tork
@@ -47,43 +88,3 @@ Name[vi]=Tork
Name[zh_CN]=Tork
Name[zh_HK]=Tork
Name[zh_TW]=Tork
-Comment=Powerful anonymity and network services manager for KDE desktop
-Comment[af]=Kragtige anonimiteit en netwerk dienste bestuurder vir KDE lessenaar
-Comment[ar]=مدير السرية وعدم الكشف عن الهوية وخدمات الشبكة لسطح مكتب KDE
-Comment[bg]=Мениджър на мрежовите услуги за KDE Desktop
-Comment[bs]=Moćan upravljač anonimnim i mrežnim servisima za KDE okruženje
-Comment[ca]=Gestor de serveis d'anonimat i xarxa per l'escriptori KDE
-Comment[da]=Stærk håndtering af anonymitet og netværksservices for KDE skrivebordsmiljøet
-Comment[de]=Leistungsstarke Anonymität und Netzwerkdienste-Verwaltung für KDE-Arbeitsfläche
-Comment[el]=Διαχειριστής δικτύου υπηρεσιών με ισχυρή ανωνυμία για την επιφάνεια εργασίας KDE
-Comment[en_GB]=Powerful anonymity and network services manager for KDE desktop
-Comment[en_ZA]=Powerful anonymity and network services manager for KDE desktop
-Comment[es]=Poderoso gestor de anonimato y servicios de red para escritorio KDE
-Comment[et]=Võimekas anonüümsuse tagamise ja võrguteenuste haldaja KDE töölauale
-Comment[fa]=گمنامی قدرتمند و مدیریت شبکه خدمات برای KDE دسکتاپ
-Comment[fi]=Voimakas anonymiteetti ja verkkopalveluiden hallintaohjelma KDE työpöytäympäristolle
-Comment[fr]=Gestionnaire puissant pour les outils réseau et l'anonymat sur le bureau KDE
-Comment[fr_CA]=Gestionnaire puissant pour les outils réseau et l'anonymat pour le bureau KDE
-Comment[he]=ניהול אנונימיות ושרותי רשת לסביבת KDE
-Comment[hr]=Moćan upravitelj anonimnim i mrežnim servisima za KDE sučelje
-Comment[hu]=Hatékony anonimitást és hálózati szolgáltatásokat kezelő program KDE-hez
-Comment[id]=Anonimitas yang handal dan pengelola layanan jaringan untuk desktop KDE
-Comment[it]=Potente gestore dell'anonimato e dei servizi di rete per desktop KDE
-Comment[ja]=KDE 用の強力な匿名ネットワークサービスマネージャー
-Comment[ko]=KDE 데스크탑을 위한 강력한 익명성 및 네트워크 서비스 관리자
-Comment[mn]=КДЕ десктопын хүчин чадалтай сүлжээний үйлчилгээ удирдагч
-Comment[mt]=Anonimità qawwija u netwerk manager servizzi desktop Kde
-Comment[nl]=Krachtige anonimiteit- en netwerkdienstenbeheerder voor de KDE-omgeving
-Comment[pl]=Menadżer usług sieciowych i anonimizujących dla KDE
-Comment[pt_BR]=Poderoso gerenciador de serviços de rede e anonimato do Ambiente KDE
-Comment[ro]=Anonimul și puternicul manager al serviciilor de rețea pentru mediul grafic KDE
-Comment[ru]=Мощный анонимайзер и менеджер сетевых сервисов для рабочего стола KDE
-Comment[sr]=Moćan upravljač anonimnim i mrežnim servisima za KDE okruženje
-Comment[sv]=Kraftfull anonymitets och nätverkstjänsthanterare för KDE-skrivbordet
-Comment[tg]=Мудири хидматҳои шабака ва махфияти боқувват барои мизи кории KDE
-Comment[tr]=KDE masaüstü için ağ servisleri ve gizlilik yapılandırması
-Comment[uk]=Потужний анонімайзер та засіб керування мережевими сервісами для KDE
-Comment[vi]=Giấu tên mạnh mẽ và quản lý các dịch vụ mạng cho KDE máy tính để bàn
-Comment[zh_CN]=KDE桌面下强大的匿名与网络服务管理器
-Comment[zh_HK]=用於 KDE 桌面環境的強大匿名網絡服務管理器
-Comment[zh_TW]=給KDE桌面環境使用的強力匿名網路服務管理器
View
2 src-qt4/pc-controlpanel/items/network/pcnetwork.desktop
@@ -82,6 +82,7 @@ Name[is]=Netstillingar
Name[it]=Configurazione di rete
Name[ja]=ネットワークの設定
Name[ko]=네트워크 설정
+Name[lv]=Tīkla iestatīšana
Name[mk]=Поставувања на мрежа
Name[mn]=Сүлжээний тохируулга
Name[mt]=Konfigurazzjoni network
@@ -140,6 +141,7 @@ Comment[it]=Configurare le Impostazioni di Rete
Comment[ja]=ネットワークを設定します
Comment[ko]=네트워크 설정
Comment[lt]=Konfigūruoti tinklo nustatymus
+Comment[lv]=Konfigurēt tīkla iestatījumus
Comment[mk]=Конфигурирајте ги поставуањата за мрежата
Comment[mn]=Сүлжээний Тохируулга Хийх
Comment[mt]=Configure Network Settings
View
1 src-qt4/pc-controlpanel/items/software/appcafe.desktop
@@ -44,6 +44,7 @@ Name[id]=AppCafe
Name[it]=AppCafe
Name[ja]=AppCafe
Name[ko]=AppCafe
+Name[lv]=AppCafe
Name[mn]=АппКафе
Name[mt]=AppCafe
Name[nl]=AppCafé
View
4 src-qt4/pc-controlpanel/items/software/easypbi.desktop
@@ -30,6 +30,7 @@ Name[id]=EasyPBI
Name[it]=EasyPBI
Name[ja]=EasyPBI
Name[ko]=EasyPBI
+Name[lv]=EasyPBI
Name[mn]=EasyPBI
Name[mt]=EasyPBI
Name[nl]=EasyPBI
@@ -68,6 +69,7 @@ GenericName[id]=EasyPBI
GenericName[it]=EasyPBI
GenericName[ja]=EasyPBI
GenericName[ko]=EasyPBI
+GenericName[lv]=EasyPBI
GenericName[mn]=EasyPBI
GenericName[mt]=EasyPBI
GenericName[nl]=EasyPBI
@@ -104,7 +106,7 @@ Comment[id]=Sistem kreasi PBI sederhana
Comment[it]=Semplice sistema per la creazione dei PBI
Comment[ja]=簡単に PBI を作成するシステム
Comment[ko]=간단한 PBI 생성 시스템
-Comment[lv]=Vienkārša PBI radīšana sistēma
+Comment[lv]=Vienkārša PBI veidošanas sistēma
Comment[mn]=PBI бүтээх энгийн систем
Comment[mt]=Sistema sempliċi ħolqien PBI
Comment[nl]=Eenvoudig systeem voor het maken van PBI's
View
78 src-qt4/pc-controlpanel/items/software/pbi-bpm.desktop
@@ -8,6 +8,44 @@ Path=%PBI_PREFIX%
Icon=%PBI_PREFIX%/share/icons/gnome/32x32/emblems/emblem-package.png
StartupNotify=true
Categories=Utilities;
+Comment=A BSD ports collection manager
+Comment[af]='N BSD hawens versameling bestuurder
+Comment[ar]=مدير مجموعة منافذ BSD
+Comment[bg]=Мениджър на колекцията от BSD портове
+Comment[bs]=Upravljač zbirkom BSD portova
+Comment[de]=Eine Verwaltungshilfe für die BSD-Ports-Sammlung
+Comment[el]=Διαχειριστής Συλλογής Θυρών για το BSD
+Comment[en_GB]=A BSD ports collection manager
+Comment[en_ZA]=A BSD ports collection manager
+Comment[es]=Un gestor de colección de puertos BSD
+Comment[et]=BSD portsude kollektsiooni haldur
+Comment[fa]=مجموعه مدیریتی پورت های BSD
+Comment[fr]=Un gestionnaire pour les collections de ports BSD
+Comment[fr_CA]=Un gestionnaire pour les collections de ports BSD
+Comment[he]=מנהל אוסף ports של BSD
+Comment[hr]=Upravljač zbirkom BSD portova
+Comment[hu]=Egy BSD port-gyűjtemény-kezelő
+Comment[id]=Pengelola koleksi BSD ports
+Comment[it]=Gestore della raccolta dei port di BSD
+Comment[ja]=BSD Ports Collectionのマネージャー
+Comment[ko]=BSD ports 관리자
+Comment[lv]=BSD portu kolekcijas pārvaldnieks
+Comment[mn]=BSD портуудын цуглуулгыг удирдагч
+Comment[mt]=A BSD ports collection manager
+Comment[nl]=Een beheerder van de BSD-poortenverzameling
+Comment[pl]=Menadżer kolekcji portów BSD
+Comment[pt_BR]=Gerenciador da coleção de ports BSD
+Comment[ro]=Un manager BSD al colecției de porturi
+Comment[ru]=Менеджер коллекции портов BSD
+Comment[sr]=Upravljač zbirkom BSD portova
+Comment[sv]=En hanterare för BSD ports samlingen
+Comment[tg]=Мудири маҷмӯъи портҳои BSD
+Comment[tr]=BSD portları için bir yönetim aracı
+Comment[uk]=Менеджер колекції портів BSD
+Comment[vi]=Một người quản lý bộ sưu tập cổng BSD
+Comment[zh_CN]=BSD ports管理器
+Comment[zh_HK]=BSD ports 系列管理員
+Comment[zh_TW]=BSD ports系列管理員
Name=BPM
Name[af]=BPM
Name[ar]=BPM
@@ -29,6 +67,7 @@ Name[id]=BPM
Name[it]=BPM
Name[ja]=BPM
Name[ko]=BPM
+Name[lv]=BPM
Name[mn]=BPM
Name[mt]=BPM
Name[nl]=BPM
@@ -66,6 +105,7 @@ GenericName[id]=BPM
GenericName[it]=BPM
GenericName[ja]=BPM
GenericName[ko]=BPM
+GenericName[lv]=BPM
GenericName[mn]=B