Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
tree: 38e28c127e
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

3805 lines (3275 sloc) 156.76 kB
# metacity yn Gymraeg.
# This file is distributed under the same license as the metacity package.
# Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>, 2003 2004.
# Keith Willoughby <keith@flat222.org>, 2003.
#
# rhysj: Wedi gyrru Cysill dros y cyfan ar gyfer GNOME 2.14.
# OND mae nifer o gyfieithiadau sydd angen eu gwella yn y ffeil hon -
# fedrai'n dda iawn pe bai rhywun yn medru edrych ar bob llinyn yn
# ei dro.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-05 21:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-05 21:12-0000\n"
"Last-Translator: Rhys Jones <rhys@sucs.org>\n"
"Language-Team: Cymraeg <gnome-cy@pengwyn.linux.org.uk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../src/50-metacity-desktop-key.xml.in.h:1
msgid "Desktop"
msgstr "Penbwrdd"
#: ../src/50-metacity-key.xml.in.h:1
msgid "Window Management"
msgstr "Rheolaeth Ffenestri"
#: ../src/core/core.c:206
#, c-format
msgid "Unknown window information request: %d"
msgstr "Cais gwybodaeth ffenestr anhysbys: %d"
#: ../src/core/delete.c:67 ../src/core/delete.c:94
#: ../src/ui/metacity-dialog.c:50 ../src/ui/theme-parser.c:481
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "Methu dehongli \"%s\" fel cyfanrif"
#: ../src/core/delete.c:74 ../src/core/delete.c:101
#: ../src/ui/metacity-dialog.c:57 ../src/ui/theme-parser.c:490
#: ../src/ui/theme-parser.c:545
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "Methu deall nodau dilynol \"%s\" yn y llinyn \"%s\""
#: ../src/core/delete.c:132
#, c-format
msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
msgstr "Methu dehongli'r neges \"%s\" o broses ddeialog\n"
#: ../src/core/delete.c:267
#, c-format
msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
msgstr "Gwall wrth ddarllen o broses dangos deialog: %s\n"
#: ../src/core/delete.c:350
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
msgstr ""
"Gwall wrth lansio metacity-dialog er mwyn gofyn ynghylch terfynu rhaglen: % "
"s\n"
#: ../src/core/delete.c:459
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Methu cyrchu'r enw gwesteiwr: %s\n"
#: ../src/core/display.c:256
#, c-format
msgid "Missing %s extension required for compositing"
msgstr "Angen yr estyniad %s er mwyn cyfansoddi, ond mae ar goll"
#: ../src/core/display.c:438
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Methu agor y dangosydd System Ffenestri X '%s'\n"
#: ../src/core/errors.c:271
#, c-format
msgid ""
"Lost connection to the display '%s';\n"
"most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
"the window manager.\n"
msgstr ""
"Collwyd y cysylltiad i'r dangosydd '%s';\n"
"mwy na thebyg fe derfynwyd y gweinydd X neu fe wnaethoch chi\n"
"derfynu'r rheolwr ffenestri.\n"
#: ../src/core/errors.c:278
#, c-format
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Gwall IO marwol %d (%s) ar y dangosydd '%s'.\n"
#: ../src/core/keybindings.c:1087
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
"binding\n"
msgstr ""
"Mae rhaglen arall yn defnyddio'r fysell %s gyda’r addasyddion %x fel "
"rhwymiad eisoes\n"
#: ../src/core/keybindings.c:2733
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr ""
"Gwall wrth lansio metacity-dialog er mwyn argraffu gwall ynghylch gorchymyn: "
"%s\n"
#: ../src/core/keybindings.c:2838
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Does dim gorchymyn %d wedi ei ddiffinio.\n"
#: ../src/core/keybindings.c:3866
#, c-format
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Does dim gorchymyn wedi ei ddiffinio.\n"
#: ../src/core/main.c:112
#, c-format
msgid ""
"metacity %s\n"
"Copyright (C) 2001-2008 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
"PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"metacity %s\n"
"Hawlfraint (C) 2001-2008 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., ac eraill\n"
"Meddalwedd rhydd yw hwn; gweler y ffynhonnell ar gyfer amodau copïo.\n"
"Does DIM gwarant; nid hyd yn oed awgrym o FASNACHEIDDRWYDD nag ADDASRWYDD "
"AT\n"
"BWRPAS PENODOL.\n"
#: ../src/core/main.c:239
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Analluogi cysylltiad i'r rheolwr sesiwn"
#: ../src/core/main.c:245
msgid "Replace the running window manager with Metacity"
msgstr "Amnewid y rheolwr ffenestri sy'n rhedeg gyda Metacity"
#: ../src/core/main.c:251
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Penodi ID rheolaeth sesiwn"
#: ../src/core/main.c:256
msgid "X Display to use"
msgstr "Dangosydd X i'w defnyddio"
#: ../src/core/main.c:262
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "Cychwyn sesiwn o ffeil"
#: ../src/core/main.c:268
msgid "Print version"
msgstr "Argraffu fersiwn"
#: ../src/core/main.c:274
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Gwneud galwadau X yn gydamserol"
#: ../src/core/main.c:425
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "Methwyd chwilio'r cyfeiriadur thema: %s\n"
#: ../src/core/main.c:441
#, c-format
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
msgstr ""
"Methu canfod thema! Sicrhewch fod %s yn bodoli ac yn cynnwys y themâu "
"arferol.\n"
#: ../src/core/main.c:513
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Methu ailddechrau: %s\n"
#: ../src/core/prefs.c:434
#, c-format
msgid "Type of %s was not integer"
msgstr "Nid cyfanrif oedd math %s"
#: ../src/core/prefs.c:572 ../src/core/prefs.c:600 ../src/core/prefs.c:616
#: ../src/core/prefs.c:632 ../src/core/prefs.c:648 ../src/core/prefs.c:664
#: ../src/core/prefs.c:680 ../src/core/prefs.c:696 ../src/core/prefs.c:716
#: ../src/core/prefs.c:732 ../src/core/prefs.c:748 ../src/core/prefs.c:766
#: ../src/core/prefs.c:782 ../src/core/prefs.c:801 ../src/core/prefs.c:817
#: ../src/core/prefs.c:852 ../src/core/prefs.c:868 ../src/core/prefs.c:885
#: ../src/core/prefs.c:901 ../src/core/prefs.c:917 ../src/core/prefs.c:933
#: ../src/core/prefs.c:949 ../src/core/prefs.c:964 ../src/core/prefs.c:979
#: ../src/core/prefs.c:994 ../src/core/prefs.c:1010 ../src/core/prefs.c:1026
#: ../src/core/prefs.c:1042 ../src/core/prefs.c:1058
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "Y mae allwedd GConf \"%s\" wedi ei osod yn fath annilys\n"
#: ../src/core/prefs.c:1103
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
"modifier\n"
msgstr ""
"Nid yw \"%s\" sydd wedi ei ddarganfod yn y gronfa cyfluniad yn werth dilys "
"ar gyfer addasydd botwm llygoden\n"
#: ../src/core/prefs.c:1127 ../src/core/prefs.c:1148 ../src/core/prefs.c:1705
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "Y mae allwedd GConf '%s' wedi ei gosod yn werth annilys\n"
#: ../src/core/prefs.c:1277
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable cursor_size; must be in the "
"range 1..128\n"
msgstr ""
"Nid yw %d, sydd wedi ei storio yn allwedd GConf %s, yn faint cyrchwr "
"rhesymol; rhaid iddo fod o fewn yr ystod 1..128\n"
#: ../src/core/prefs.c:1357
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Ni all gramadegu'r disgrifiad ffont \"%s\" o'r allwedd GConf %s\n"
#: ../src/core/prefs.c:1599
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
"maximum is %d\n"
msgstr ""
"Nid yw %d sydd wedi ei gadw tu fewn i allwedd GConf %s yn nifer rhesymol o "
"weithfannau, %d yw'r cyfanswm cyfredol\n"
#: ../src/core/prefs.c:1659
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
msgstr ""
"Mae cywiriadau ar gyfer rhaglenni toredig wedi ei analluogi. Efallai ni fydd "
"rhai rhaglenni yn ymddwyn yn gywir.\n"
#: ../src/core/prefs.c:1732
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr ""
"Y mae %d, sydd wedi ei gadw tu fewn i allwedd GConf %s, tu allan o'r "
"amrediad 0 i %d\n"
#: ../src/core/prefs.c:1881
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Gwall wrth osod y nifer o weithfannau i %d: %s\n"
#: ../src/core/prefs.c:2246 ../src/core/prefs.c:2780 ../src/ui/menu.c:199
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Gweithfan %d"
#: ../src/core/prefs.c:2276 ../src/core/prefs.c:2446
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
"\"%s\"\n"
msgstr ""
"Nid yw \"%s\" sydd wedi ei ddarganfod yn y gronfa cyfluniad yn werth dilys "
"ar gyfer y rhwymiad bysell \"%s\"\n"
#: ../src/core/prefs.c:2861
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Gwall wrth osod enw gweithle %d i \"%s\": %s\n"
#: ../src/core/screen.c:410
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "Mae sgrin %d ar y dangosydd '%s' yn annilys\n"
#: ../src/core/screen.c:426
#, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
"replace option to replace the current window manager.\n"
msgstr ""
"Y mae gan sgrin %d ar y dangosydd \"%s\" drefnydd ffenestri yn barod; "
"ceisiwch yr opsiwn --replace i amnewid y rheolydd ffenestri cyfredol.\n"
#: ../src/core/screen.c:453
#, c-format
msgid ""
"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
msgstr ""
"Wedi methu cael dewisiad rheolydd ffenestri ar sgrin %d dangosydd \"%s\"\n"
#: ../src/core/screen.c:511
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "Mae gan y sgrin %d ar y dangosydd \"%s\" rheolydd ffenestri eisoes\n"
#: ../src/core/screen.c:721
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Methu rhyddhau sgrin %d ar y dangosydd \"%s\"\n"
#: ../src/core/session.c:826 ../src/core/session.c:833
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Methu creu cyfeiriadur '%s': %s\n"
#: ../src/core/session.c:843
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Nid oedd modd agor y ffeil sesiwn '%s' ar gyfer ysgrifennu: %s\n"
#: ../src/core/session.c:995
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Gwall wrth ysgrifennu ffeil sesiwn '%s': %s\n"
#: ../src/core/session.c:1000
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Gwall wrth gau ffeil sesiwn '%s': %s\n"
#: ../src/core/session.c:1075
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr "Methu darllen ffeil sesiwn wedi cadw %s: %s\n"
#: ../src/core/session.c:1110
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Methu dehongli ffeil sesiwn wedi cadw: %s\n"
#: ../src/core/session.c:1159
#, c-format
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr "gwelwyd priodwedd <metacity_session> ond mae gennym ID y sesiwn eisoes"
#: ../src/core/session.c:1172
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
msgstr "Priodwedd anhysbys %s gan elfen <metacity_session>"
#: ../src/core/session.c:1189
#, c-format
msgid "nested <window> tag"
msgstr "tag <window> nythol"
#: ../src/core/session.c:1247 ../src/core/session.c:1279
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
msgstr "Priodwedd anhysbys %s gan elfen <window>"
#: ../src/core/session.c:1351
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
msgstr "Priodwedd anhysbys %s gan elfen <maximized>"
#: ../src/core/session.c:1411
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
msgstr "Priodwedd anhysbys %s gan elfen <geometry>"
#: ../src/core/session.c:1431
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Elfen anhysbys %s"
#: ../src/core/session.c:1868
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
"session management: %s\n"
msgstr ""
"Gwall wrth redeg metacity-dialog i rybuddio am raglenni sydd ddim yn cynnal "
"rheolaeth sesiwn: %s\n"
#: ../src/core/util.c:98
#, c-format
msgid "Failed to open debug log: %s\n"
msgstr "Methu agor cofnod datnamu: %s\n"
#: ../src/core/util.c:108
#, c-format
msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
msgstr "Methu defnyddio fdopen() ar y cofnod %s: %s\n"
#: ../src/core/util.c:114
#, c-format
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr "Agorwyd cofnod %s\n"
#: ../src/core/util.c:133 ../src/tools/metacity-message.c:176
#, c-format
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Crynhowyd Metacity heb gynhaliaeth ar gyfer modd llafar\n"
#: ../src/core/util.c:231
msgid "Window manager: "
msgstr "Rheolydd ffenestri: "
#: ../src/core/util.c:379
msgid "Bug in window manager: "
msgstr "Nam yn y rheolydd ffenestri: "
#: ../src/core/util.c:408
msgid "Window manager warning: "
msgstr "Rhybudd rheolydd ffenestri: "
#: ../src/core/util.c:432
msgid "Window manager error: "
msgstr "Gwall rheolydd ffenestri:"
#: ../src/core/window-props.c:192
#, c-format
msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
msgstr "Gosododd y rhaglen _NET_WM_PID annilys: %lu\n"
#: ../src/core/window-props.c:324
#, c-format
msgid "%s (on %s)"
msgstr "%s (ar %s)"
#: ../src/core/window-props.c:1406
#, c-format
msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
msgstr ""
"Cafodd ffenestr WM_TRANSIENT_FOR 0x%lx, sy'n annilys, ei benodi ar gyfer %"
"s.\n"
#. first time through
#: ../src/core/window.c:5650
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
"window as specified in the ICCCM.\n"
msgstr ""
"Y mae ffenestr %s yn gosod SM_CLIENT_ID ar ei hunan, yn lle ar y ffenestr "
"WM_CLIENT_LEADER fel y penodir yn yr ICCCM.\n"
#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
#. * xine disable resize via MWM but not WM_NORMAL_HINTS, but that
#. * leads to e.g. us not fullscreening their windows. Apps that set
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
#: ../src/core/window.c:6215
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
msgstr ""
"Mae'r ffenest %s yn gosod awgrym MWM yn dynodi ni ellir newid ei faint, ond "
"yn gosod maint lleiaf %d x %d a maint mwyaf %d x %d; nid yw hyn yn gwneud "
"llawer o synnwyr.\n"
#: ../src/core/xprops.c:155
#, c-format
msgid ""
"Window 0x%lx has property %s\n"
"that was expected to have type %s format %d\n"
"and actually has type %s format %d n_items %d.\n"
"This is most likely an application bug, not a window manager bug.\n"
"The window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n"
msgstr ""
"Mae gan y ffenest 0x%lx y briodwedd %s\n"
"a ddisgwyliwyd i gael y math %s fformat %d\n"
"ond sydd a'r math %s fformat %d n_items %d.\n"
"Mae hyn mwy na thebyg yn nam rhaglen, ac nid yn nam rheolydd ffenestri.\n"
"Mae gan y ffenest teitl=\"%s\" dosbarth=\"%s\" enw=\"%s\"\n"
#: ../src/core/xprops.c:401
#, c-format
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
msgstr "Roedd y briodwedd %s ar y ffenest 0x%lx yn cynnwys UTF-8 annilys\n"
#: ../src/core/xprops.c:484
#, c-format
msgid ""
"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
msgstr ""
"Roedd y briodwedd %s ar y ffenest 0x%lx yn cynnwys UTF-8 annilys ar gyfer "
"eitem %d yn y rhestr\n"
#: ../src/metacity.desktop.in.h:1
msgid "Metacity"
msgstr "Metacity"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:1
msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
msgstr ""
"(Heb ei weithredoli) Llywio yn gweithio yn nhermau rhaglenni nid ffenestri"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:2
msgid ""
"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
"set to 0. Also, this option is disabled if the titlebar_uses_desktop_font "
"option is set to true."
msgstr ""
"Llinyn i ddisgrifio ffont barau teitl y ffenestr. Caiff y maint yn y "
"disgrifiad ond ei ddefnyddio os yw'r opsiwn titlebar_font_size yn 0. Hefyd, "
"caiff yr opsiwn ei analluogi os yw titlebar_uses_desktop_font yn wir."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:3
msgid "Action on title bar double-click"
msgstr "Gweithred pan mae clic dwbl ar far teitl"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:4
msgid "Action on title bar middle-click"
msgstr "Gweithred wrth wneud clic botwm canol ar y bar teitl"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:5
msgid "Action on title bar right-click"
msgstr "Gweithred wrth wneud clic botwm dde ar y bar teitl"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:6
msgid "Activate window menu"
msgstr "Gweithredu'r ddewislen ffenest"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:7
msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
msgstr "Trefniant y botymau ar y bar teitl"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:8
msgid ""
"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
"as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
"the window from the right corner, and the button names are comma-separated. "
"Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored "
"so that buttons can be added in future metacity versions without breaking "
"older versions."
msgstr ""
"Trefniant botymau ar y bar teitl. Dylai'r gwerth yma fod yn llinyn megis "
"\"menu:minimize,maximize,close\"; Mae'r colon yn gwahanu cornel chwith y "
"ffenest o'r gornel dde, ac mae enwau'r botymau wedi eu gwahanu gan goma. Ni "
"chaniateir botymau dyblyg. Anwybyddir enwau botymau ni adnabyddir fel y "
"gellir ychwanegu botymau newydd mewn fersiynau dyfodol o Metacity heb dorri "
"fersiynau hŷn."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
msgid "Automatically raises the focused window"
msgstr "Codi'r ffenest wedi ffocysu'n awtomatig"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:10
msgid ""
"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
"(right click). Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" "
"for example."
msgstr ""
"Fe fydd clocio ffenest gan ddal y fysell addasu hon yn symud y ffenest (clic "
"chwith), newid maint y ffenest (clic ganol), neu'n dangos y ddewislen "
"ffenest (clic dde). Mynegir yr addasydd fel \"&lt;Alt&gt;\" neu \"&lt;"
"Super&gt;\" er enghraifft."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:11
msgid "Close window"
msgstr "Cau ffenest"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
msgid "Commands to run in response to keybindings"
msgstr "Gorchmynion i'w gweithredu yn ôl rhwymiadau bysell"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
msgid "Compositing Manager"
msgstr "Rheolwr Cyfansawdd"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
msgid "Control how new windows get focus"
msgstr "Rheoli sut mae ffenestri newydd yn cael ffocws"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
msgid "Current theme"
msgstr "Thema gyfredol"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
msgstr "Saib mewn milfedau eiliad ar gyfer yr opsiwn codi awtomatig"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
msgid "Determines whether Metacity is a compositing manager."
msgstr "Penderfynu a yw Metacity yn rheolwr cyfansawdd"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
msgid ""
"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
msgstr ""
"Penodi a ydi rhaglenni neu'r system yn gallu gwneud 'bîp' clywadwy; gellir "
"ei ddefnyddio efo 'cloch weladwy' er mwyn caniatáu 'bîpiau' distaw."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
msgstr ""
"Analluogi cam-nodweddion sy'n angenrheidiol ar gyfer rhaglenni sy'n hen neu "
"wedi torri"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
msgid "Enable Visual Bell"
msgstr "Galluogi Cloch Weladwy"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
msgid "Hide all windows and focus desktop"
msgstr "Cuddio pob ffenest a ffocysu'r penbwrdd"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
msgid ""
"If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then "
"the focused window will be automatically raised after a delay specified by "
"the auto_raise_delay key. This is not related to clicking on a window to "
"raise it, nor to entering a window during drag-and-drop."
msgstr ""
"Os yn wir, ac mae'r modd ffocysu yn \"sloppy\" neu \"mouse\", mi fydd y "
"ffenestr sydd wedi'i ffocysu yn codi'n awtomatig ar ôl y cyfnod o oedi sy'n "
"cael ei benderfynu gan yr allwedd auto_raise_delay. "
#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
msgid ""
"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
"font for window titles."
msgstr ""
"Os yn wir, anwybyddu'r gosodiad titlebar_font, a defnyddio'r ffont safonol y "
"rhaglen am deitlau ffenestr."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
msgid ""
"If true, metacity will give the user less feedback by using wireframes, "
"avoiding animations, or other means. This is a significant reduction in "
"usability for many users, but may allow legacy applications to continue "
"working, and may also be a useful tradeoff for terminal servers. However, "
"the wireframe feature is disabled when accessibility is on."
msgstr ""
"Os yn wir, fe fydd metacity yn rhoi llai o adborth i'r defnyddiwr drwy "
"fframiau gwifren, osgoi animeiddio, a dulliau eraill. Mae hyn yn ostyngiad "
"sylweddol mewn lefelau defnyddioldeb i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr, ond gall "
"ganiatáu i hen raglenni a gweinyddwyr terfynell barhau i weithio. Fodd "
"bynnag, mae'r fframiau gwifren wedi eu hanalluogi tra bod hygyrchedd ar "
"waith."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
msgid ""
"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
"more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
"application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
"Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
"windows in other applications. Application-based mode is, however, largely "
"unimplemented at the moment."
msgstr ""
"Os yn wir, mae Metacity yn gweithredu yn nhermau rhaglenni yn hytrach na "
"ffenestri. Mae hyn yn syniad eithaf haniaethol, ond yn gyffredinol mae'r "
"modd rhaglen yn fwy tebyg i'r Mac ac yn llai tebyg i Windows. Wrth roi "
"ffocws ar ffenestr yn y modd rhaglen, mi fydd pob ffenestr sy'n perthyn i'r "
"rhaglen yn codi. Hefyd, yn y modd rhaglen, nid yw cliciau ffocws yn cael eu "
"pasio i ffenestri rhaglenni eraill. Serch hynny, mae'r modd rhaglen heb ei "
"gynnal i raddau helaeth ar hyn o bryd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
msgstr ""
"Os yn wir, ffafrio defnyddio llai o adnoddau yn hytrach na hawster defnyddio"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Gostwng y ffenest o dan ffenestri eraill"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
msgid ""
"Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the "
"window) normally raise the window as a side-effect. Setting this option to "
"false, which is strongly discouraged, will decouple raising from other user "
"actions, and ignore raise requests generated by applications. See http://"
"bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
msgstr ""
"Mae sawl gweithred (e.e. clicio yn ardal y cleient, symud neu newid maint y "
"ffenestr) yn codi'r ffenestr fel arfel, fel sgîl-effaith. Mae gosod yr "
"opsiwn yn ffals, yr ydym ni'n awgrymu'n gryf yn ei erbyn, yn dadgyplu codi "
"ffenestr â gweddill gweithredoedd y defnyddiwr, a'n anwybyddu'r ceisiadau i "
"godi'r ffenestr a gynhyrchir gan raglenni. Gweler http://bugzilla.gnome.org/"
"show_bug.cgi?id=445447#c6."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
msgid "Maximize window"
msgstr "Ehangu ffenest"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
msgid "Maximize window horizontally"
msgstr "Ehangu ffenest yn llorweddol"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
msgid "Maximize window vertically"
msgstr "Ehangu ffenest yn fertigol"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
msgid "Minimize window"
msgstr "Lleihau ffenest"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
msgid "Modifier to use for modified window click actions"
msgstr "Addaswr i ddefnyddio am weithredoedd clic ffenestr addasedig"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
msgstr "Symud yn ôl rhwng y paneli a'r penbwrdd ar unwaith"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
msgstr "Symud yn ôl rhwng y paneli a'r penbwrdd gyda bryslen"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
msgid "Move backwards between windows immediately"
msgstr "Symud yn ôl rhwng ffenestri ar unwaith"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
msgid "Move backwards between windows of an application immediately"
msgstr "Symud tuag yn ôl rhwng ffenestri rhaglen ar unwaith"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
msgid "Move backwards between windows of an application with popup"
msgstr "Symud tuag yn ôl rhwng ffenestri rhaglen gyda naidlen"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
msgid "Move between panels and the desktop immediately"
msgstr "Symud rhwng y paneli a'r penbwrdd ar unwaith"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
msgid "Move between panels and the desktop with popup"
msgstr "Symud rhwng y paneli a'r penbwrdd gyda bryslen"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
msgid "Move between windows immediately"
msgstr "Symud rhwng ffenestri ar unwaith"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
msgid "Move between windows of an application immediately"
msgstr "Symud rhwng ffenestri rhaglen ar unwaith"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
msgid "Move between windows of an application with popup"
msgstr "Symud rhwng ffenestri rhaglen gyda naidlen"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
msgid "Move between windows with popup"
msgstr "Symud rhwng ffenestri gyda bryslen"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
msgstr "Symud ffocws yn ôl rhwng ffenestri gan ddangos bryslen"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
msgid "Move window"
msgstr "Symud ffenest"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Symud y ffenest un weithfan i lawr"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
msgid "Move window one workspace to the left"
msgstr "Symud y ffenest un weithfan i'r chwith"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
msgid "Move window one workspace to the right"
msgstr "Symud y ffenest un weithfan i'r dde"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
msgid "Move window one workspace up"
msgstr "Symud y ffenest un weithfan i fyny"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
msgid "Move window to east side of screen"
msgstr "Symud y ffenest at ochr ddwyreiniol y sgrin"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
msgid "Move window to north side of screen"
msgstr "Symud y ffenest at ochr ogleddol y sgrin"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
msgid "Move window to north-east corner"
msgstr "Symud y ffenest at ochr ogledd-ddwyreiniol y sgrin"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
msgid "Move window to north-west corner"
msgstr "Symud y ffenest at ochr ogledd-orllewinol y sgrin"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
msgid "Move window to south side of screen"
msgstr "Symud y ffenest at ochr ddeheuol y sgrin"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
msgid "Move window to south-east corner"
msgstr "Symud y ffenest at ochr de-ddwyreiniol y sgrin"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
msgid "Move window to south-west corner"
msgstr "Symud y ffenest at ochr de-orllewinol y sgrin"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
msgid "Move window to west side of screen"
msgstr "Symud y ffenest at ochr orllewinol y sgrin"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
msgid "Move window to workspace 1"
msgstr "Symud y ffenest at weithle 1"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
msgid "Move window to workspace 10"
msgstr "Symud y ffenest at weithle 10"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
msgid "Move window to workspace 11"
msgstr "Symud y ffenest at weithle 11"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
msgid "Move window to workspace 12"
msgstr "Symud y ffenest at weithle 12"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
msgid "Move window to workspace 2"
msgstr "Symud y ffenest at weithle 2"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
msgid "Move window to workspace 3"
msgstr "Symud y ffenest at weithle 3"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
msgid "Move window to workspace 4"
msgstr "Symud y ffenest at weithle 4"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
msgid "Move window to workspace 5"
msgstr "Symud y ffenest at weithle 5"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
msgid "Move window to workspace 6"
msgstr "Symud y ffenest at weithle 6"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
msgid "Move window to workspace 7"
msgstr "Symud y ffenest at weithle 7"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
msgid "Move window to workspace 8"
msgstr "Symud y ffenest at weithle 8"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
msgid "Move window to workspace 9"
msgstr "Symud y ffenest at weithle 9"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
msgid "Name of workspace"
msgstr "Enw'r weithfan"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
msgid "Number of workspaces"
msgstr "Nifer y gweithfannau"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
msgid ""
"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to "
"prevent making the desktop unusable by accidentally asking for too many "
"workspaces."
msgstr ""
"Nifer y gweithfannau. Rhaid ei fod yn fwy na sero, ac mae uchafswm "
"gosodedig, er mwyn osgoi i chi ofyn am ormod o weithfannau ar y tro, fel na "
"fedrwch chi ddefnyddio'r penbwrdd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
msgstr "Codi ffenest gudd, gostwng fel arall"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
msgid "Raise window above other windows"
msgstr "Codi ffenest uwchben y gweddill"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
msgid "Resize window"
msgstr "Ailfeintio ffenest"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
msgid "Run a defined command"
msgstr "Gweithredu gorchymyn gosodedig"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
msgid "Run a terminal"
msgstr "Dechrau terfynell"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
msgid "Show the panel menu"
msgstr "Dangos dewislen y panel"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
msgid "Show the panel run application dialog"
msgstr "Dangos deialog gweithredu rhaglen y panel"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
msgid ""
"Some applications disregard specifications in ways that result in window "
"manager misfeatures. This option puts Metacity in a rigorously correct mode, "
"which gives a more consistent user interface, provided one does not need to "
"run any misbehaving applications."
msgstr ""
"Mae rhai rhaglenni yn anwybyddu manyleb y system ffenestri, sy'n achosi i'r "
"rheolwr ffenestri fod yn anghyson. Mae'r opsiwn hwn yn rhoi Metactity mewn "
"modd manwl gywir, sy'n rhoi rhyngwyneb mwy cyson, cyn belled nad oes rhaid "
"rhedeg unrhyw raglenni anghyson."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
msgid "Switch to workspace 1"
msgstr "Newid i weithfan 1"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
msgid "Switch to workspace 10"
msgstr "Newid i weithfan 10"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
msgid "Switch to workspace 11"
msgstr "Newid i weithfan 11"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
msgid "Switch to workspace 12"
msgstr "Newid i weithfan 12"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
msgid "Switch to workspace 2"
msgstr "Newid i weithfan 2"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
msgid "Switch to workspace 3"
msgstr "Newid i weithfan 3"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
msgid "Switch to workspace 4"
msgstr "Newid i weithfan 4"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
msgid "Switch to workspace 5"
msgstr "Newid i weithfan 5"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
msgid "Switch to workspace 6"
msgstr "Newid i weithfan 6"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
msgid "Switch to workspace 7"
msgstr "Newid i weithfan 7"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
msgid "Switch to workspace 8"
msgstr "Newid i weithfan 8"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
msgid "Switch to workspace 9"
msgstr "Newid i weithfan 9"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
msgid "Switch to workspace above this one"
msgstr "Newid i'r weithfan uwchben hwn"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
msgid "Switch to workspace below this one"
msgstr "Newid i'r weithfan islaw hwn"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
msgid "Switch to workspace on the left"
msgstr "Newid i'r weithfan i'r chwith"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
msgid "Switch to workspace on the right"
msgstr "Newid i'r weithfan i'r dde"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
msgid "System Bell is Audible"
msgstr "Clock y System yn Glywadwy"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
msgid "Take a screenshot"
msgstr "Tynnu sgrînlun"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
msgid "Take a screenshot of a window"
msgstr "Tynnu sgrînlun o ffenest"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
msgid ""
"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
"two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black "
"flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application "
"which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell "
"is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the "
"currently focused window's titlebar is flashed."
msgstr ""
"Yn dweud sut dylid Metacity hysbysu fod cloch y system neu gloch rhaglen "
"wedi atseinio. Mae yna dwy werth dilys, \"fullscreen\" sydd yn creu fflach "
"gwyn-du llawn sgrin, a \"frame_flash\" sy'n gweud i far teitl y rhaglen a "
"anfonodd y gloch i fflachio. Os yw'r rhaglen a anfonodd y gloch yn anhysbys "
"(sy'n digwydd ar gloch y system) y mae bar teitl y rhaglen canolbwyntiol yn "
"fflachio."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
"will execute command_N."
msgstr ""
"Mae'r allweddi /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N yn diffinio "
"bysellrhwymiadau sy'n cyferbynnu i'r gorchmynion hyn. Fe fydd gwasgu'r "
"bysellrwymiad ar gyfer run_command_N yn gweithredu command_N."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
msgstr ""
"Mae'r allwedd /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot yn "
"diffinio bysellrwymiad sy'n achosi i'r gorchymyn a benodir gan y gosodiad "
"hwn i gael ei weithredi."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
"be invoked."
msgstr ""
"Mae'r allwedd /apps/metacity/global_keybindings/"
"run_command_window_screenshot yn diffinio bysellrwymiad sy'n achosi i'r "
"gorchymyn a benodir gan y gosodiad hwn i gael ei weithredi."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
msgid ""
"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
"then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n gweithredu'r gorchymyn a'r rhif cyfatebol yn /apps/"
"metacity/keybinding_commands. Mae'r fformat yn edrych fel \"&lt;Control&gt;a"
"\" neu &lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Mae'r gramadegydd yn eithaf rhyddfrydol "
"ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a hefyd talfyriadau "
"fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n gosod yr opsiwn i'r "
"llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd bysellrwymiad ar gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud i'r weithfan uwchben y weithfan gyfredol. Y mae'r "
"fformat fel \"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r "
"gramadegydd yn eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a "
"llythrennau bach, a hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Os ydych chi'n gosod yr opsiwn i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd "
"bysellrwymiad ar gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud i'r weithfan islaw'r weithfan gyfredol. Y mae'r "
"fformat fel \"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r "
"gramadegydd yn eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a "
"llythrennau bach, a hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Os ydych chi'n gosod yr opsiwn i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd "
"bysellrwymiad ar gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud i'r weithfan i'r chwith o'r weithfan gyfredol. Y "
"mae'r fformat fel \"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y "
"mae'r gramadegydd yn eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a "
"llythrennau bach, a hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Os ydych chi'n gosod yr opsiwn i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd "
"bysellrwymiad ar gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud i'r weithfan i'r dde o'r weithfan gyfredol. Y "
"mae'r fformat fel \"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y "
"mae'r gramadegydd yn eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a "
"llythrennau bach, a hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Os ydych chi'n gosod yr opsiwn i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd "
"bysellrwymiad ar gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud i weithfan 1. Y mae'r fformat fel \"&lt;"
"Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn "
"eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a "
"hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n "
"osod y gosodiad i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd ffurfweddiad "
"bysellfwrdd i'r weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud i weithfan 10. Y mae'r fformat fel \"&lt;"
"Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn "
"eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a "
"hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n "
"osod y gosodiad i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd ffurfweddiad "
"bysellfwrdd i'r weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud i weithfan 11. Y mae'r fformat fel \"&lt;"
"Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn "
"eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a "
"hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n "
"osod y gosodiad i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd ffurfweddiad "
"bysellfwrdd i'r weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud i weithfan 12. Y mae'r fformat fel \"&lt;"
"Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn "
"eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a "
"hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n "
"osod y gosodiad i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd ffurfweddiad "
"bysellfwrdd i'r weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud i weithfan 2. Y mae'r fformat fel \"&lt;"
"Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn "
"eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a "
"hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n "
"osod y gosodiad i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd ffurfweddiad "
"bysellfwrdd i'r weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud i weithfan 3. Y mae'r fformat fel \"&lt;"
"Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn "
"eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a "
"hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n "
"osod y gosodiad i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd ffurfweddiad "
"bysellfwrdd i'r weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud i weithfan 4. Y mae'r fformat fel \"&lt;"
"Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn "
"eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a "
"hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n "
"osod y gosodiad i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd ffurfweddiad "
"bysellfwrdd i'r weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud i weithfan 5. Y mae'r fformat fel \"&lt;"
"Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn "
"eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a "
"hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n "
"osod y gosodiad i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd ffurfweddiad "
"bysellfwrdd i'r weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud i weithfan 6. Y mae'r fformat fel \"&lt;"
"Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn "
"eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a "
"hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n "
"osod y gosodiad i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd ffurfweddiad "
"bysellfwrdd i'r weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud i weithfan 7. Y mae'r fformat fel \"&lt;"
"Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn "
"eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a "
"hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n "
"osod y gosodiad i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd ffurfweddiad "
"bysellfwrdd i'r weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud i weithfan 8. Y mae'r fformat fel \"&lt;"
"Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn "
"eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a "
"hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n "
"osod y gosodiad i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd ffurfweddiad "
"bysellfwrdd i'r weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud i weithfan 9. Y mae'r fformat fel \"&lt;"
"Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn "
"eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a "
"hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n "
"osod y gosodiad i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd ffurfweddiad "
"bysellfwrdd i'r weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
msgid ""
"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n gweithredu'r ddewislen ffenestr. Y mae'r fformat fel "
"\"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd "
"yn eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, "
"a hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n "
"gosod yr opsiwn i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd ffurfweddiad "
"bysellfwrdd i'r weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
msgid ""
"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n cau ffenestr. Y mae'r fformat fel \"&lt;Control&gt;a\" "
"neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn eithaf rhyddfrydol "
"ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a hefyd talfyriadau "
"fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n osod y gosodiad i'r "
"llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd ffurfweddiad bysellfwrdd i'r weithred "
"hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
msgid ""
"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
"no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n mynd i'r \"modd symud\" i symud ffenestr â'r "
"bysellfwrdd . Y mae'r fformat fel \"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu "
"prif lythrennau a llythrennau bach, a hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" "
"ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n gosod yr opsiwn i'r llinyn arbennig "
"\"disabled\", ni fydd bysellrwymiad ar gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
msgid ""
"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n mynd i'r \"modd newid maint\" i newid maint y ffenestr "
"â'r bysellfwrdd . Y mae'r fformat fel \"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn eithaf rhyddfrydol ac mae'n "
"caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a hefyd talfyriadau fel \"&lt;"
"Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n gosod yr opsiwn i'r llinyn "
"arbennig \"disabled\", ni fydd bysellrwymiad ar gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
msgid ""
"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n cuddio pob ffenestr a rhoi'r canolbwyntiad i gefndir y "
"penbwrdd. Y mae'r fformat fel \"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif "
"lythrennau a llythrennau bach, a hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n gosod yr opsiwn i'r llinyn arbennig "
"\"disabled\", ni fydd bysellrwymiad ar gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
msgid ""
"The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n ehangu ffenestr. Y mae'r fformat fel \"&lt;Control&gt;a"
"\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn eithaf "
"rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a hefyd "
"talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n osod y "
"gosodiad i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd bysellrhwymiad ar gyfer y "
"weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
msgid ""
"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n lleihau ffenestr. Y mae'r fformat fel \"&lt;Control&gt;"
"a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn eithaf "
"rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a hefyd "
"talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n osod y "
"gosodiad i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd furfosodiad bysellfwrdd "
"i'r weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
"action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud ffenestr un weithfan i lawr. Y mae'r fformat fel "
"\"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd "
"yn eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, "
"a hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n "
"gosod yr opsiwn i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd bysellrwymiad ar "
"gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud ffenestr un weithfan i'r chwith. Y mae'r fformat "
"fel \"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r "
"gramadegydd yn eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a "
"llythrennau bach, a hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Os ydych chi'n gosod yr opsiwn i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd "
"bysellrwymiad ar gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud ffenestr un weithfan i'r dde. Y mae'r fformat fel "
"\"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd "
"yn eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, "
"a hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n "
"gosod yr opsiwn i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd bysellrwymiad ar "
"gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud ffenestr un weithfan i fyny. Y mae'r fformat fel "
"\"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd "
"yn eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, "
"a hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n "
"gosod yr opsiwn i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd bysellrwymiad ar "
"gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud ffenestr i weithfan 1. Y mae'r fformat fel \"&lt;"
"Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Y mae'r gramadegydd yn "
"eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a "
"hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n "
"gosod yr opsiwn i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd bysellrwymiad ar "
"gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud ffenestr i weithfan 10. Y mae'r fformat fel \"&lt;"
"Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn "
"eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a "
"hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n "
"gosod yr opsiwn i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd bysellrwymiad ar "
"gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud ffenestr i weithfan 11. Y mae'r fformat fel \"&lt;"
"Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn "
"eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a "
"hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n "
"gosod yr opsiwn i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd bysellrwymiad ar "
"gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud ffenestr i weithfan 12. Y mae'r fformat fel \"&lt;"
"Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn "
"eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a "
"hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n "
"gosod yr opsiwn i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd bysellrwymiad ar "
"gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud ffenestr i weithfan 2. Y mae'r fformat fel \"&lt;"
"Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn "
"eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a "
"hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n "
"gosod yr opsiwn i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd bysellrwymiad ar "
"gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud ffenestr i weithfan 3. Y mae'r fformat fel \"&lt;"
"Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn "
"eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a "
"hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n "
"gosod yr opsiwn i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd bysellrwymiad ar "
"gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud ffenestr i weithfan 4. Y mae'r fformat fel \"&lt;"
"Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn "
"eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a "
"hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n "
"gosod yr opsiwn i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd bysellrwymiad ar "
"gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud ffenestr i weithfan 5. Y mae'r fformat fel \"&lt;"
"Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn "
"eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a "
"hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n "
"gosod yr opsiwn i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd bysellrwymiad ar "
"gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud ffenestr i weithfan 6. Y mae'r fformat fel \"&lt;"
"Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn "
"eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a "
"hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n "
"gosod yr opsiwn i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd bysellrwymiad ar "
"gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud ffenestr i weithfan 7. Y mae'r fformat fel \"&lt;"
"Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn "
"eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a "
"hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n "
"gosod yr opsiwn i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd bysellrwymiad ar "
"gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud ffenestr i weithfan 8. Y mae'r fformat fel \"&lt;"
"Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn "
"eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a "
"hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n "
"gosod yr opsiwn i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd bysellrwymiad ar "
"gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud ffenestr i weithfan 9. Y mae'r fformat fel \"&lt;"
"Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn "
"eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a "
"hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n "
"gosod yr opsiwn i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd bysellrwymiad ar "
"gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud y canolbwyntiad yn ôl rhwng paneli a'r penbwrdd, "
"gan ddefnyddio naidlen. Y mae'r fformat fel \"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn eithaf rhyddfrydol ac mae'n "
"caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a hefyd talfyriadau fel \"&lt;"
"Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n gosod yr opsiwn i'r llinyn "
"arbennig \"disabled\", ni fydd bysellrwymiad ar gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud y canolbwyntiad yn ôl rhwng paneli a'r penbwrdd, "
"heb ddefnyddio naidlen. Y mae'r fformat fel \"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn eithaf rhyddfrydol ac mae'n "
"caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a hefyd talfyriadau fel \"&lt;"
"Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n gosod yr opsiwn i'r llinyn "
"arbennig \"disabled\", ni fydd bysellrwymiad ar gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
"application without a popup window. Holding \"shift\" together with this "
"binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud y ffocws am yn ôl rhwng ffenestri, heb ddefnyddio "
"naidlen. Mae pwyso \"shift\" gyda'r rhwymiad yn symud y cyfeiriad am ymlaen "
"eto. Ffurf y fformat yw \"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". Mae'r gramadegydd yn weddol hyblyg: mae'n caniatáu prif lythrennau a "
"llythrennau bach, a hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Os ydych chi'n defnyddio'r llinyn arbennig \"disabled\" fel opsiwn, fydd "
"na ddim bysell wedi'i rhwymo i'r weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
"application, using a popup window. Holding \"shift\" together with this "
"binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud y ffocws am yn ôl rhwng ffenestri, gan ddefnyddio "
"naidlen. Mae pwyso \"shift\" gyda'r rhwymiad yn symud y cyfeiriad am ymlaen "
"eto. Ffurf y fformat yw \"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". Mae'r gramadegydd yn weddol hyblyg: mae'n caniatáu prif lythrennau a "
"llythrennau bach, a hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Os ydych chi'n defnyddio'r llinyn arbennig \"disabled\" fel opsiwn, fydd "
"na ddim bysell wedi'i rhwymo i'r weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
"no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud y canolbwyntiad yn ôl rhwng ffenestri, heb "
"ddefnyddio naidlen. Y mae'r fformat fel \"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn eithaf rhyddfrydol ac mae'n "
"caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a hefyd talfyriadau fel \"&lt;"
"Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n gosod yr opsiwn i'r llinyn "
"arbennig \"disabled\", ni fydd bysellrwymiad ar gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
"no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud y canolbwyntiad yn ôl rhwng ffenestri, gan "
"ddefnyddio naidlen. Y mae'r fformat fel \"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn eithaf rhyddfrydol ac mae'n "
"caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a hefyd talfyriadau fel \"&lt;"
"Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n gosod yr opsiwn i'r llinyn "
"arbennig \"disabled\", ni fydd bysellrwymiad ar gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
"no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud y canolbwyntiad rhwng paneli a'r penbwrdd, gan "
"ddefnyddio naidlen. Y mae'r fformat fel \"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn eithaf rhyddfrydol ac mae'n "
"caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a hefyd talfyriadau fel \"&lt;"
"Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n gosod yr opsiwn i'r llinyn "
"arbennig \"disabled\", ni fydd bysellrwymiad ar gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
"no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud y canolbwyntiad rhwng paneli a'r penbwrdd, heb "
"ddefnyddio naidlen. Y mae'r fformat fel \"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn eithaf rhyddfrydol ac mae'n "
"caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a hefyd talfyriadau fel \"&lt;"
"Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n gosod yr opsiwn i'r llinyn "
"arbennig \"disabled\", ni fydd bysellrwymiad ar gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows of an application without "
"a popup window. Holding the \"shift\" key while using this binding reverses "
"the direction of movement. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
"then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud y ffocws rhwng ffenestri rhaglen, heb ddefnyddio "
"naidlen. Mae pwyso \"shift\" gyda'r rhwymiad yn gwrthdroi cyfeiriad y symud. "
"Ffurf y fformat yw \"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
"Mae'r gramadegydd yn weddol hyblyg: mae'n caniatáu prif lythrennau a "
"llythrennau bach, a hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Os ydych chi'n defnyddio'r llinyn arbennig \"disabled\" fel opsiwn, fydd "
"na ddim bysell wedi'i rhwymo i'r weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows of an application, using a "
"popup window. (Traditionally &lt;Alt&gt;F6) Holding the \"shift\" key while "
"using this binding reverses the direction of movement. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud y ffocws rhwng ffenestri rhaglen, gan ddefnyddio "
"naidlen. Mae pwyso \"shift\" gyda'r rhwymiad yn gwrthdroi cyfeiriad y symud. "
"Ffurf y fformat yw \"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
"Mae'r gramadegydd yn weddol hyblyg: mae'n caniatáu prif lythrennau a "
"llythrennau bach, a hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Os ydych chi'n defnyddio'r llinyn arbennig \"disabled\" fel opsiwn, fydd "
"na ddim bysell wedi'i rhwymo i'r weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud y canolbwyntiad rhwng ffenestri, heb ddefnyddio "
"naidlen (Yn draddodiadol &lt;Alt&gt;Escape). Y mae'r fformat fel \"&lt;"
"Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn "
"eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a "
"hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n "
"osod y gosodiad i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd furfosodiad "
"bysellfwrdd i'r weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud y canolbwyntiad rhwng ffenestri, gan ddefnyddio "
"naidlen (Yn draddodiadol &lt;Alt&gt;Tab). Y mae'r fformat fel \"&lt;"
"Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn "
"eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a "
"hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n "
"osod y gosodiad i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd furfosodiad "
"bysellfwrdd i'r weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
msgid ""
"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
"will always be visible over other overlapping windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad a ddefnyddir er mwyn toglu *** ar ben. Fe fydd ffenest sydd "
"wastad ar ben yn weladwy dros ffenestri eraill sy'n gorgyffwrdd. Y mae'r "
"fformat fel \"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r "
"gramadegydd yn eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a "
"llythrennau bach, a hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Os ydych chi'n gosod yr opsiwn i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd "
"bysellrwymiad ar gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
msgid ""
"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n toglu modd sgrin lawn. Y mae'r fformat fel \"&lt;"
"Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn "
"eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a "
"hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n "
"osod y gosodiad i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd furfosodiad "
"bysellfwrdd i'r weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
msgid ""
"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n toglu ehangiad. Y mae'r fformat fel \"&lt;Control&gt;a"
"\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn eithaf "
"rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a hefyd "
"talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n osod y "
"gosodiad i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd furfosodiad bysellfwrdd "
"i'r weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
msgid ""
"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n toglu'r cyflwr rholio/dadrolio. Y mae'r fformat fel "
"\"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd "
"yn eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, "
"a hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n "
"gosod yr opsiwn i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd bysellrwymiad ar "
"gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
msgid ""
"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n toglu os yw'r ffenestr yn bresennol ar bob gweithfan "
"neu un yn unig. Y mae'r fformat fel \"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu "
"prif lythrennau a llythrennau bach, a hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" "
"ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n gosod yr opsiwn i'r llinyn arbennig "
"\"disabled\", ni fydd bysellrwymiad ar gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
msgid ""
"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n dadehangu y ffenestr. Y mae'r fformat fel \"&lt;"
"Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn "
"eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a "
"hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n "
"osod y gosodiad i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd furfosodiad "
"bysellfwrdd i'r weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
msgid ""
"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n dangos blwch deialog \"Gweithredu Rhaglen\" y panel. Y "
"mae'r gramadegydd yn eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a "
"llythrennau bach, a hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Os ydych chi'n gosod yr opsiwn i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd "
"bysellrwymiad ar gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
msgid ""
"The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n cychwyn terfynell. Y mae'r fformat fel \"&lt;Control&gt;"
"a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn eithaf "
"rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a hefyd "
"talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n gosod yr "
"opsiwn i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd bysellrwymiad ar gyfer y "
"weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n rhedeg rhaglen sgrînlun y panel i gymryd sgrînlun o "
"ffenestr. Y mae'r fformat fel \"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif "
"lythrennau a llythrennau bach, a hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n gosod yr opsiwn i'r llinyn arbennig "
"\"disabled\", ni fydd bysellrwymiad ar gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n rhedeg rhaglen sgrînlun y panel. Y mae'r fformat fel "
"\"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd "
"yn eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, "
"a hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n "
"gosod yr opsiwn i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd bysellrwymiad ar "
"gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
msgid ""
"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n dangos prif ddewislen y panel. Y mae'r fformat fel "
"\"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd "
"yn eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, "
"a hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n "
"gosod yr opsiwn i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd bysellrwymiad ar "
"gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
msgid "The name of a workspace."
msgstr "Enw gweithfan."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:169
msgid "The screenshot command"
msgstr "Y gorchymyn sgrînlun"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:170
msgid ""
"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
"forth."
msgstr ""
"Mae'r thema yn penodi edrychiad borderi ffenestri, y bar teitl, ac yn y "
"blaen."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:171
msgid ""
"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
"delay is given in thousandths of a second."
msgstr ""
"Yr oediad cyn codi ffenestr os yw auto_raise yn wir. Mae'r oediad mewn "
"milfed eiliad."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:172
msgid ""
"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
"them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, "
"and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and "
"unfocused when the mouse leaves the window."
msgstr ""
"Mae'r modd ffocysu yn penodi sut caiff ffenestri eu gweithredu. Mae ganddo "
"tri gwerth posib; mae \"click\" yn golygu mae'n rhaid i ffenestri gael eu "
"clicio er mwyn eu ffocysu; mae \"sloppy\" yn golygu caiff ffenestri ei "
"ffocysu pan mae'r llygoden yn cyrraedd y ffenest, ac mae \"mouse\" yn golygu "
"caiff ffenestri eu ffocysu pan mae'r llygoden yn cyrraedd y ffenest a'u "
"dadffocysu pan mae'r llygoden yn gadael y ffenest."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:173
msgid "The window screenshot command"
msgstr "Y gorchymyn sgrînlun ffenest"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:174
msgid ""
"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
"the window is covered by another one, it raises the window above all others, "
"and if the window is already fully visible, it lowers it below all others. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n newid a yw ffenestr yn uwch neu'n is na ffenestri "
"eraill. Os yw'r ffenestr wedi'i gorchuddio gan ffenestri eraill, mae'n "
"codi'r ffenestr yn uwch na phob ffenestr arall. Os yw'r ffenestr yn hollol "
"weladwy yn barod, mae'n gostwng y ffenestr yn is na phob ffenestr arall. "
"Ffurf y fformat yw \"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
"Mae'r gramadegydd yn weddol hyblyg: mae'n caniatáu prif lythrennau a "
"llythrennau bach, a hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Os ydych chi'n defnyddio'r llinyn arbennig \"disabled\" fel opsiwn, fydd "
"na ddim bysell wedi'i rhwymo i'r weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:175
msgid ""
"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n gostwng y ffenestr islaw ffenestri eraill. Y mae'r "
"fformat fel \"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r "
"gramadegydd yn eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a "
"llythrennau bach, a hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Os ydych chi'n gosod yr opsiwn i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd "
"bysellrwymiad ar gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:176
msgid ""
"This keybinding moves a window against the north (top) side of the screen. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud y ffenestr i ben ochr gogleddol (pen) y sgrin. "
"Ffurf y fformat yw \"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
"Mae'r gramadegydd yn weddol hyblyg: mae'n caniatáu prif lythrennau a "
"llythrennau bach, a hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Os ydych chi'n defnyddio'r llinyn arbennig \"disabled\" fel opsiwn, fydd "
"na ddim bysell wedi'i rhwymo i'r weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:177
msgid ""
"This keybinding moves a window into the east (right) side of the screen. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud y ffenestr i ben ochr ddwyreiniol (ochr dde) y "
"sgrin. Ffurf y fformat yw \"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
"F1\". Mae'r gramadegydd yn weddol hyblyg: mae'n caniatáu prif lythrennau a "
"llythrennau bach, a hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Os ydych chi'n defnyddio'r llinyn arbennig \"disabled\" fel opsiwn, fydd "
"na ddim bysell wedi'i rhwymo i'r weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:178
msgid ""
"This keybinding moves a window into the north-east (top right) corner of the "
"screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud y ffenestr i gornel gogledd-ddwyreiniol (cornel "
"dde uchaf) y sgrin. Ffurf y fformat yw \"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Mae'r gramadegydd yn weddol hyblyg: mae'n caniatáu "
"prif lythrennau a llythrennau bach, a hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" "
"ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n defnyddio'r llinyn arbennig \"disabled\" "
"fel opsiwn, fydd na ddim bysell wedi'i rhwymo i'r weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:179
msgid ""
"This keybinding moves a window into the north-west (top left) corner of the "
"screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud y ffenestr i gornel gogledd-orllewinol (cornel "
"chwith uchaf) y sgrin. Ffurf y fformat yw \"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Mae'r gramadegydd yn weddol hyblyg: mae'n caniatáu "
"prif lythrennau a llythrennau bach, a hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" "
"ac \"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n defnyddio'r llinyn arbennig \"disabled\" "
"fel opsiwn, fydd na ddim bysell wedi'i rhwymo i'r weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:180
msgid ""
"This keybinding moves a window into the south (bottom) side of the screen. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud y ffenestr i ochr ddeheuol (gwaelod) y sgrin. "
"Ffurf y fformat yw \"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
"Mae'r gramadegydd yn weddol hyblyg: mae'n caniatáu prif lythrennau a "
"llythrennau bach, a hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Os ydych chi'n defnyddio'r llinyn arbennig \"disabled\" fel opsiwn, fydd "
"na ddim bysell wedi'i rhwymo i'r weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:181
msgid ""
"This keybinding moves a window into the south-east (bottom right) corner of "
"the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud y ffenestr i gornel de-ddwyreiniol (cornel dde "
"isaf) y sgrin. Ffurf y fformat yw \"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1\". Mae'r gramadegydd yn weddol hyblyg: mae'n caniatáu prif "
"lythrennau a llythrennau bach, a hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n defnyddio'r llinyn arbennig \"disabled\" "
"fel opsiwn, fydd na ddim bysell wedi'i rhwymo i'r weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:182
msgid ""
"This keybinding moves a window into the south-west (bottom left) corner of "
"the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud y ffenestr i gornel de-orllewinol (cornel chwith "
"isaf) y sgrin. Ffurf y fformat yw \"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1\". Mae'r gramadegydd yn weddol hyblyg: mae'n caniatáu prif "
"lythrennau a llythrennau bach, a hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n defnyddio'r llinyn arbennig \"disabled\" "
"fel opsiwn, fydd na ddim bysell wedi'i rhwymo i'r weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:183
msgid ""
"This keybinding moves a window into the west (left) side of the screen. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n symud y ffenestr i ochr orllewinol (chwith) y sgrin. "
"Ffurf y fformat yw \"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
"Mae'r gramadegydd yn weddol hyblyg: mae'n caniatáu prif lythrennau a "
"llythrennau bach, a hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Os ydych chi'n defnyddio'r llinyn arbennig \"disabled\" fel opsiwn, fydd "
"na ddim bysell wedi'i rhwymo i'r weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:184
msgid ""
"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n codi'r ffenestr uwchben ffenestri eraill. Y mae'r "
"fformat fel \"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Y mae'r "
"gramadegydd yn eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a "
"llythrennau bach, a hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Os ydych chi'n gosod yr opsiwn i'r llinyn arbennig \"disabled\", ni fydd "
"bysellrwymiad ar gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:185
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n newid maint y ffenest i lenwi'r holl le llorweddol sydd "
"ar gael . Y mae'r fformat fel \"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif "
"lythrennau a llythrennau bach, a hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n gosod yr opsiwn i'r llinyn arbennig "
"\"disabled\", ni fydd bysellrwymiad ar gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:186
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
"Y bysellrwymiad sy'n newid maint y ffenest i lenwi'r holl le fertigol sydd "
"ar gael. Y mae'r fformat fel \"&lt;Control&gt;a\" neu \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1. Y mae'r gramadegydd yn eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif "
"lythrennau a llythrennau bach, a hefyd talfyriadau fel \"&lt;Ctl&gt;\" ac "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Os ydych chi'n gosod yr opsiwn i'r llinyn arbennig "
"\"disabled\", ni fydd bysellrwymiad ar gyfer y weithred hon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:187
msgid ""
"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
"anything."
msgstr ""
"Mae'r dewisiad hwn yn dewis pa effaith sy'n digwydd pan fo clic dwbl ar y "
"bar teitl. Dewisiadau dilys yw 'toggle_shade', sy'n cysgodi/di-gysgodi'r "
"ffenestr, 'toggle_maximize' fydd yn ehangu/lleihau'r ffenestr, 'minimize' "
"fydd yn lleihau'r ffenestr, neu 'none' fydd yn gwneud dim byd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:188
msgid ""
"This option determines the effects of middle-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
"anything."
msgstr ""
"Mae'r dewisiad hwn yn dewis pa effaith sy'n digwydd pan fo clic botwm canol "
"ar y bar teitl. Dewisiadau dilys yw 'toggle_shade', sy'n cysgodi/di-"
"gysgodi'r ffenestr, 'toggle_maximize' fydd yn ehangu/lleihau'r ffenestr, "
"'minimize' fydd yn lleihau'r ffenestr, neu 'none' fydd yn gwneud dim byd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:189
msgid ""
"This option determines the effects of right-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
"anything."
msgstr ""
"Mae'r dewisiad hwn yn dewis pa effaith sy'n digwydd pan fo clic botwm dde ar "
"y bar teitl. Dewisiadau dilys yw 'toggle_shade', sy'n cysgodi/di-gysgodi'r "
"ffenestr, 'toggle_maximize' fydd yn ehangu/lleihau'r ffenestr, 'minimize' "
"fydd yn lleihau'r ffenestr, neu 'none' fydd yn gwneud dim byd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:190
msgid ""
"This option provides additional control over how newly created windows get "
"focus. It has two possible values; \"smart\" applies the user's normal focus "
"mode, and \"strict\" results in windows started from a terminal not being "
"given focus."
msgstr ""
"Mae'r opsiwn hwn yn rhoi mwy o reolaeth ar sut mae'r ffenestri newydd eu "
"creu yn derbyn ffocws. Mae iddo ddau werth posib; \"smart\", sy'n rhoi modd "
"ffocws arferol y defnyddiwr ar waith, a \"strict\" sy'n peri i ffenestri "
"sydd wedi'u cychwyn o derfynell i beidio â derbyn ffocws."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:191
msgid "Toggle always on top state"
msgstr "Toglu'r cyflwr o fod ar ben popeth"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:192
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Toglu cyflwr sgrin lawn"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:193
msgid "Toggle maximization state"
msgstr "Toglu cyflwr ehangu"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:194
msgid "Toggle shaded state"
msgstr "Toglu cyflwr rholio"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:195
msgid "Toggle window on all workspaces"
msgstr "Toglu ffenestr ar bob gweithfan"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:196
msgid ""
"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
"environments."
msgstr ""
"Gosod effaith gweledol pan fo'r system, neu raglen, yn rhoi sain cloch neu "
"'bîp'; yn ddefnyddiol i'r trwm eu clyw, neu mewn amgylchiadau swnllyd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:197
msgid "Unmaximize window"
msgstr "Dadehangu ffenestr"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:198
msgid "Use standard system font in window titles"
msgstr "Defnyddiwch ffont system safonol yn nheitlau ffenestri"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:199
msgid "Visual Bell Type"
msgstr "Math Cloch Weladwy"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:200
msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
msgstr ""
"A ddylai codi'r ffenestr fod yn sgil effaith gweithrediadau eraill y "
"defnyddiwr"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:201
msgid "Window focus mode"
msgstr "Modd ffocysu ffenestri"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:202
msgid "Window title font"
msgstr "Ffont teitl ffenestri"
#: ../src/ui/frames.c:1077
msgid "Close Window"
msgstr "Cau'r Ffenest"
#: ../src/ui/frames.c:1080
msgid "Window Menu"
msgstr "Dewislen Ffenest"
#: ../src/ui/frames.c:1083
msgid "Minimize Window"
msgstr "Lleihau'r Ffenest"
#: ../src/ui/frames.c:1086
msgid "Maximize Window"
msgstr "Ehangu'r Ffenest"
#: ../src/ui/frames.c:1089
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Dadehangu'r Ffenest"
#: ../src/ui/frames.c:1092
msgid "Roll Up Window"
msgstr "Rholio Ffenestr i Fyny"
#: ../src/ui/frames.c:1095
msgid "Unroll Window"
msgstr "Dadrolio Ffenestr"
#: ../src/ui/frames.c:1098
msgid "Keep Window On Top"
msgstr "Cadw'r Ffenestr ar y Blaen"
#: ../src/ui/frames.c:1101
msgid "Remove Window From Top"
msgstr "Tynnu'r Ffenestr o'r Blaen"
#: ../src/ui/frames.c:1104
msgid "Always On Visible Workspace"
msgstr "Ar y Weithfan Weladwy o Hyd"
#: ../src/ui/frames.c:1107
msgid "Put Window On Only One Workspace"
msgstr "Rhoi'r Ffenestr ar Un Gweithfan yn Unig"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:70
msgid "Mi_nimize"
msgstr "_Lleihau"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:72
msgid "Ma_ximize"
msgstr "_Ehangu"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:74
msgid "Unma_ximize"
msgstr "_Dadehangu"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:76
msgid "Roll _Up"
msgstr "Rholio i _Fyny"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:78
msgid "_Unroll"
msgstr "_Datrholio"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:80
msgid "_Move"
msgstr "_Symud"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:82
msgid "_Resize"
msgstr "Newid _Maint"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:84
msgid "Move Titlebar On_screen"
msgstr "Symud y Bar Teitl _ar y sgrin"
#. separator
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:87 ../src/ui/menu.c:89
msgid "Always on _Top"
msgstr "Ar y _Blaen o Hyd"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:91
msgid "_Always on Visible Workspace"
msgstr "Pob tro ar y Weithfan Weladwy"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:93
msgid "_Only on This Workspace"
msgstr "Ar y Weithfan _Yma'n Unig"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:95
msgid "Move to Workspace _Left"
msgstr "Symud at y Weithfan i'r _Chwith"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:97
msgid "Move to Workspace R_ight"
msgstr "Symud at y Weithfan i'r _Dde"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:99
msgid "Move to Workspace _Up"
msgstr "Symud at y Weithfan i _Fyny"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:101
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Symud at y Weithfan i _Lawr"
#. separator
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:105
msgid "_Close"
msgstr "_Cau"
#: ../src/ui/menu.c:208
#, c-format
msgid "Workspace 1_0"
msgstr "Gweithfan 1_0"
#: ../src/ui/menu.c:210
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "Gweithfan %s%d"
#: ../src/ui/menu.c:390
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "Symud at _Weithfan Arall"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:105
msgid "Shift"
msgstr "Shift"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:111
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:117
msgid "Alt"
msgstr "Alt"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:123
msgid "Meta"
msgstr "Meta"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:129
msgid "Super"
msgstr "Super"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:135
msgid "Hyper"
msgstr "Hyper"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod2 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:141
msgid "Mod2"
msgstr "Mod2"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod3 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:147
msgid "Mod3"
msgstr "Mod3"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod4 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:153
msgid "Mod4"
msgstr "Mod4"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod5 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:159
msgid "Mod5"
msgstr "Mod5"
#: ../src/ui/metacity-dialog.c:90
#, c-format
msgid "\"%s\" is not responding."
msgstr "Nid yw \"%s\" yn ymateb."
#: ../src/ui/metacity-dialog.c:97
msgid ""
"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
"application to quit entirely."
msgstr ""
"Fe allwch chi ddewis aros am ychydig er mwyn iddo barhau, neu orfodi'r "
"rhaglen i orffen yn gyfan gwbl."
#: ../src/ui/metacity-dialog.c:107
msgid "_Wait"
msgstr "_Aros"
#: ../src/ui/metacity-dialog.c:109
msgid "_Force Quit"
msgstr "Gor_fodi Gadael"
#: ../src/ui/metacity-dialog.c:206
msgid "Title"
msgstr "Teitl"
#: ../src/ui/metacity-dialog.c:218
msgid "Class"
msgstr "Dosbarth"
#: ../src/ui/metacity-dialog.c:244
msgid ""
"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
msgstr ""
"Dyw'r ffenestri yma ddim yn cynnal \"arbed y gosodiad cyfredol\" a bydd "
"rhaid eu hail-ddechrau gyda llaw y tro nesaf rydych yn mewngofnodi."
#: ../src/ui/metacity-dialog.c:310
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
"%s."
msgstr ""
"Roedd gwall wrth weithredu \"%s\":\n"
"%s."
#: ../src/ui/resizepopup.c:113
#, c-format
msgid "%d x %d"
msgstr "%d x %d"
#: ../src/ui/theme-parser.c:227 ../src/ui/theme-parser.c:245
#, c-format
msgid "Line %d character %d: %s"
msgstr "Llinell %d nod %d: %s"
#: ../src/ui/theme-parser.c:396
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
msgstr ""
"Y mae'r briodoledd \"%s\" wedi'i hailadrodd dwywaith ar yr un elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:414 ../src/ui/theme-parser.c:439
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
msgstr "Y mae'r briodoledd \"%s\" yn annilys ar elfen <%s> yn y cyd-destun hwn"
#: ../src/ui/theme-parser.c:500
#, c-format
msgid "Integer %ld must be positive"
msgstr "Rhaid i'r cyfanrif %ld fod yn bositif"
#: ../src/ui/theme-parser.c:508
#, c-format
msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
msgstr "Mae'r cyfanrif %ld yn rhy fawr, %d yw'r gwerth uchaf cyfredol"
#: ../src/ui/theme-parser.c:536 ../src/ui/theme-parser.c:652
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
msgstr "Methu dehongli \"%s\" fel rhif pwynt arnawf"
#: ../src/ui/theme-parser.c:567 ../src/ui/theme-parser.c:595
#, c-format
msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
msgstr "Mae'n rhaid i werthoedd Boole fod \"true\" neu \"false\" nid \"%s\""
#: ../src/ui/theme-parser.c:622
#, c-format
msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
msgstr "Mae'n rhaid i ongl fod rhwng 0.0 a 360.0, %g oedd hyn\n"
#: ../src/ui/theme-parser.c:685
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
msgstr ""
"Mae'n rhaid i'r alffa fod rhwng 0.0 (anweledig) ac 1.0 (di-draidd), ond "
"rhoddwyd %g\n"
#: ../src/ui/theme-parser.c:750
#, c-format
msgid ""
"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
"large,x-large,xx-large)\n"
msgstr ""
"Maint teitl annilys \"%s\" (rhaid ei fod yn un o xx-small, x-small, small, "
"medium, large, x-large, xx-large)\n"
#: ../src/ui/theme-parser.c:795 ../src/ui/theme-parser.c:803
#: ../src/ui/theme-parser.c:885 ../src/ui/theme-parser.c:982
#: ../src/ui/theme-parser.c:1024 ../src/ui/theme-parser.c:1135
#: ../src/ui/theme-parser.c:1185 ../src/ui/theme-parser.c:1193
#: ../src/ui/theme-parser.c:3093 ../src/ui/theme-parser.c:3184
#: ../src/ui/theme-parser.c:3191 ../src/ui/theme-parser.c:3198
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
msgstr "Dim priodwedd \"%s\" gan elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:919 ../src/ui/theme-parser.c:990
#: ../src/ui/theme-parser.c:1032 ../src/ui/theme-parser.c:1143
#, c-format
msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
msgstr "defnyddiwyd enw <%s> \"%s\" eilwaith"
#: ../src/ui/theme-parser.c:931 ../src/ui/theme-parser.c:1044
#: ../src/ui/theme-parser.c:1155
#, c-format
msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
msgstr "ni ddiffiniwyd rhiant <%s> \"%s\""
#: ../src/ui/theme-parser.c:1057
#, c-format
msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
msgstr "ni ddiffiniwyd geometreg <%s> \"%s\""
#: ../src/ui/theme-parser.c:1070
#, c-format
msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
msgstr ""
"Mae'n rhaid i <%s> benodi naill ai geometreg, neu riant sydd â geometreg"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1112
msgid "You must specify a background for an alpha value to be meaningful"
msgstr "Rhaid i chi ddewis cefndir er mwyn i werth alffa fod ag ystyr"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1203
#, c-format
msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
msgstr "Math anhysbys \"%s\" ar elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1214
#, c-format
msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
msgstr "style_set \"%s\" anhysbys ar elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1222
#, c-format
msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
msgstr "Neilltuir set arddull i fath ffenestr \"%s\" yn barod. "
#: ../src/ui/theme-parser.c:1258
msgid "Theme already has a fallback icon"
msgstr "Mae gan y thema eicon wrth gefn eisoes"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1270
msgid "Theme already has a fallback mini_icon"
msgstr "Mae gan y thema mini_icon wrth gefn eisoes"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1283 ../src/ui/theme-parser.c:1347
#: ../src/ui/theme-parser.c:1636 ../src/ui/theme-parser.c:3285
#: ../src/ui/theme-parser.c:3339 ../src/ui/theme-parser.c:3511
#: ../src/ui/theme-parser.c:3727 ../src/ui/theme-parser.c:3765
#: ../src/ui/theme-parser.c:3803 ../src/ui/theme-parser.c:3841
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr "Ni chaniateir elfen <%s> yn is na <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1373 ../src/ui/theme-parser.c:1460
#: ../src/ui/theme-parser.c:1530
#, c-format
msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
msgstr "Nid oes priodwedd \"name\" ar elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1380 ../src/ui/theme-parser.c:1467
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
msgstr "Nid oes priodwedd \"value\" ar elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1411 ../src/ui/theme-parser.c:1425
#: ../src/ui/theme-parser.c:1484
msgid ""
"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
msgstr ""
"Nid yw'n bosib rhoi button_width/button_height a hefyd cymhareb agwedd am "
"fotymau."
#: ../src/ui/theme-parser.c:1434
#, c-format
msgid "Distance \"%s\" is unknown"
msgstr "Mae'r pellter \"%s\" yn anhysbys"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1493
#, c-format
msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
msgstr "Mae'r gymhareb agwedd \"%s\" yn anhysbys"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1537
#, c-format
msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
msgstr "Dim priodwedd \"top\" gan yr elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1544
#, c-format
msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
msgstr "Dim priodwedd \"bottom\" gan elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1551
#, c-format
msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
msgstr "Dim priodwedd \"left\" gan elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1558
#, c-format
msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
msgstr "Dim priodwedd \"right\" gan elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1590
#, c-format
msgid "Border \"%s\" is unknown"
msgstr "Mae'r border \"%s\" yn anhysbys"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1736 ../src/ui/theme-parser.c:1850
#: ../src/ui/theme-parser.c:1961 ../src/ui/theme-parser.c:2192
#: ../src/ui/theme-parser.c:3023
#, c-format
msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
msgstr "Dim priodwedd \"color\" gan elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1743
#, c-format
msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
msgstr "Dim priodwedd \"x1\" gan elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1750 ../src/ui/theme-parser.c:2864
#, c-format
msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
msgstr "Dim priodwedd \"y1\" gan elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1757
#, c-format
msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
msgstr "Dim priodwedd \"x2\" gan elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1764 ../src/ui/theme-parser.c:2871
#, c-format
msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
msgstr "Dim priodwedd \"y2\" gan elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1857 ../src/ui/theme-parser.c:1968
#: ../src/ui/theme-parser.c:2117 ../src/ui/theme-parser.c:2199
#: ../src/ui/theme-parser.c:2306 ../src/ui/theme-parser.c:2408
#: ../src/ui/theme-parser.c:2630 ../src/ui/theme-parser.c:2758
#: ../src/ui/theme-parser.c:2857 ../src/ui/theme-parser.c:2934
#: ../src/ui/theme-parser.c:3030
#, c-format
msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
msgstr "Dim priodwedd \"x\" gan elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1864 ../src/ui/theme-parser.c:1975
#: ../src/ui/theme-parser.c:2124 ../src/ui/theme-parser.c:2206
#: ../src/ui/theme-parser.c:2313 ../src/ui/theme-parser.c:2415
#: ../src/ui/theme-parser.c:2637 ../src/ui/theme-parser.c:2765
#: ../src/ui/theme-parser.c:2941 ../src/ui/theme-parser.c:3037
#, c-format
msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
msgstr "Dim priodwedd \"y\" ar elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1871 ../src/ui/theme-parser.c:1982
#: ../src/ui/theme-parser.c:2131 ../src/ui/theme-parser.c:2213
#: ../src/ui/theme-parser.c:2320 ../src/ui/theme-parser.c:2422
#: ../src/ui/theme-parser.c:2644 ../src/ui/theme-parser.c:2772
#: ../src/ui/theme-parser.c:2948
#, c-format
msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
msgstr "Dim priodwedd \"width\" ar elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1878 ../src/ui/theme-parser.c:1989
#: ../src/ui/theme-parser.c:2138 ../src/ui/theme-parser.c:2220
#: ../src/ui/theme-parser.c:2327 ../src/ui/theme-parser.c:2429
#: ../src/ui/theme-parser.c:2651 ../src/ui/theme-parser.c:2779
#: ../src/ui/theme-parser.c:2955
#, c-format
msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
msgstr "Nid oes priodwedd \"height\" ar elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1998
#, c-format
msgid "No \"start_angle\" or \"from\" attribute on element <%s>"
msgstr "Nid oes priodwedd \"start_angle\" na \"from\" ar elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2005
#, c-format
msgid "No \"extent_angle\" or \"to\" attribute on element <%s>"
msgstr "Nid oes priodwedd \"extent_angle\" na \"to\" ar elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2014
#, c-format
msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
msgstr "Nid oes priodwedd \"start_angle\" ar elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2021
#, c-format
msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
msgstr "Nid oes priodwedd \"extent_angle\" ar elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2227
#, c-format
msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
msgstr "Nid oes priodwedd \"alpha\" ar elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2299
#, c-format
msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
msgstr "Nid oes priodwedd \"type\" ar elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2349
#, c-format
msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
msgstr "Wedi methu deall gwerth \"%s\" am fath y graddiant"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2436
#, c-format
msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
msgstr "Nid oes priodwedd \"filename\" ar elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2461 ../src/ui/theme-parser.c:2980
#, c-format
msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Wedi methu deall math llenwi \"%s\" am elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2609 ../src/ui/theme-parser.c:2744
#: ../src/ui/theme-parser.c:2850
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
msgstr "Nid oes priodwedd \"state\" ar elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2616 ../src/ui/theme-parser.c:2751
#, c-format
msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
msgstr "Nid oes priodwedd \"shadow\" ar elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2623
#, c-format
msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
msgstr "Nid oes priodwedd \"arrow\" ar elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2676 ../src/ui/theme-parser.c:2800
#: ../src/ui/theme-parser.c:2891
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Wedi methu deall cyflwr \"%s\" am elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2686 ../src/ui/theme-parser.c:2810
#, c-format
msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Wedi methu deall cysgod \"%s\" am elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2696
#, c-format
msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Wedi methu deall saeth \"%s\" am elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3120 ../src/ui/theme-parser.c:3237
#, c-format
msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
msgstr "Nid oes <draw_ops> o'r enw \"%s\" wedi ei diffinio"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3132 ../src/ui/theme-parser.c:3249
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
msgstr "Mi fydd cynnwys draw_ops \"%s\" yma yn creu cyfeiriad cylchol"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3314
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
msgstr "Nid oes priodwedd \"value\" ar elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3371
#, c-format
msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
msgstr "Nid oes priodwedd \"position\" ar elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3380
#, c-format
msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
msgstr "Lleoliad anhysbys \"%s\" am ddarn ffrâm"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3388
#, c-format
msgid "Frame style already has a piece at position %s"
msgstr "May gan arddull y ffrâm darn yn lleoliad %s yn barod"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3405 ../src/ui/theme-parser.c:3496
#, c-format
msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
msgstr "Nid oes <draw_ops> gyda'r enw \"%s\" wedi diffinio"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3433
#, c-format
msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
msgstr "Nid oes priodwedd \"function\" ar elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3441 ../src/ui/theme-parser.c:3557
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
msgstr "Nid oes priodwedd \"state\" ar elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3450
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for button"
msgstr "Ffwythiant anhysbys \"%s\" am fotwm"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3459
#, c-format
msgid "Button function \"%s\" does not exist in this version (%d, need %d)"
msgstr ""
"Nid yw'r swyddogaeth \"%s\" i fotwm yn bodoli yn y fersiwn hwn (%d, mae "
"angen %d)"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3471
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for button"
msgstr "Cyflwr anhysbys \"%s\" am fotwm"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3479
#, c-format
msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
msgstr "Mae'r arddull ffrâm eisoes wedi cael botwm am swyddogaeth %s cyflwr %s"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3549
#, c-format
msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
msgstr "Nid oes priodwedd \"focus\" ar elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3565
#, c-format
msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
msgstr "Dim priodwedd \"style\" gan elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3574
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
msgstr "Nid yw \"%s\" yn werth dilys am y briodwedd canolbwyntio"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3583
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
msgstr "Nid yw \"%s\" yn werth dilys am y briodwedd cyflwr"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3593
#, c-format
msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
msgstr "Nid oes arddull o'r enw \"%s\" wedi ei ddiffinio"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3604
#, c-format
msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
msgstr "Dim priodwedd \"resize\" gan elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3614 ../src/ui/theme-parser.c:3637
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
msgstr "Nid yw \"%s\" yn werth dilys ar gyfer y briodwedd \"resize\""
#: ../src/ui/theme-parser.c:3648
#, c-format
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
"states"
msgstr ""
"Ni ddylid cael priodwedd \"resize\" ar elfen <%s> ar gyfer cyflyrau ehangu/"
"wedi cysgodi"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3662
#, c-format
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized states"
msgstr ""
"Ni ddylid cael priodwedd \"resize\" ar elfen <%s> mewn cyflwr wedi'i ehangu"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3676 ../src/ui/theme-parser.c:3698
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
msgstr ""
"Mae arddull wedi ei benodi eisoes ar gyfer cyflwr %s ailfeintio %s ffocws %s"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3687 ../src/ui/theme-parser.c:3709
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
msgstr "Mae arddull wedi ei benodi eisoes ar gyfer cyflwr %s ffocws %s"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3748
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""
"Methir cael dau draw_ops ar gyfer elfen <piece> (penododd y thema briodwedd "
"draw_ops ac elfen <draw_ops> hefyd, neu penododd e dwy elfen)"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3786
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""
"Methir cael dau draw_ops ar gyfer elfen <button> (penododd y thema briodwedd "
"draw_ops ac elfen <draw_ops> hefyd, neu penododd e dwy elfen)"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3824
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""
"Methir cael dau draw_ops ar gyfer elfen <piece> (penododd y thema briodwedd "
"draw_ops ac elfen <draw_ops> hefyd, neu penododd e dwy elfen)"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3872
#, c-format
msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
msgstr ""
"Rhaid i'r elfen fwyaf allanol mewn thema fod yn <metacity_theme> nid <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3892
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
msgstr "Ni chaniateir yr elfen <%s> o fewn elfen name/author/date/description"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3897
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
msgstr "Ni chaniateir elfen <%s> tu fewn i elfen <constant>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3909
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
msgstr "Ni chaniateir yr elfen <%s> o fewn elfen distance/border/aspect_ratio"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3931
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
msgstr "Ni chaniateir elfen <%s> tu fewn i elfen weithred darlunio"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3941 ../src/ui/theme-parser.c:3971
#: ../src/ui/theme-parser.c:3976 ../src/ui/theme-parser.c:3981
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
msgstr "Ni chaniateir elfen <%s> tu fewn i elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:4203
msgid "No draw_ops provided for frame piece"
msgstr "Darparwyd dim draw_ops ar gyfer darn ffrâm"
#: ../src/ui/theme-parser.c:4218
msgid "No draw_ops provided for button"
msgstr "Darparwyd dim draw_ops ar gyfer botwm"
#: ../src/ui/theme-parser.c:4270
#, c-format
msgid "No text is allowed inside element <%s>"
msgstr "Ni chaniateir testun tu fewn i elfen <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:4325
msgid "<name> specified twice for this theme"
msgstr "<name> wedi ei benodi ddwywaith am y thema hon"
#: ../src/ui/theme-parser.c:4336
msgid "<author> specified twice for this theme"
msgstr "<author> wedi ei benodi ddwywaith am y thema hon"
#: ../src/ui/theme-parser.c:4347
msgid "<copyright> specified twice for this theme"
msgstr "<copyright> wedi ei benodi ddwywaith am y thema hon"
#: ../src/ui/theme-parser.c:4358
msgid "<date> specified twice for this theme"
msgstr "<date> wedi ei benodi ddwywaith am y thema hon"
#: ../src/ui/theme-parser.c:4369
msgid "<description> specified twice for this theme"
msgstr "<description> wedi ei benodi ddwywaith am y thema hon"
#: ../src/ui/theme-parser.c:4636
#, c-format
msgid "Failed to find a valid file for theme %s\n"
msgstr "Methu canfod ffeil ddilys i thema %s\n"
#: ../src/ui/theme-parser.c:4692
#, c-format
msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
msgstr "Nid yw ffeil thema %s yn cynnwys elfen gwraidd <metacity_theme>"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:74
msgid "/_Windows"
msgstr "/_Ffenestri"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:75
msgid "/Windows/tearoff"
msgstr "/Ffenestri/rhwygo"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:76
msgid "/Windows/_Dialog"
msgstr "/Ffenestri/_Deialog"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:77
msgid "/Windows/_Modal dialog"
msgstr "/Ffenestri/Deialog _moddol"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:78
msgid "/Windows/_Utility"
msgstr "/Ffenestri/_Cyfleuster"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:79
msgid "/Windows/_Splashscreen"
msgstr "/Ffenest/_Sgrin gychwyn"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:80
msgid "/Windows/_Top dock"
msgstr "/Ffenestri/Doc _pen"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:81
msgid "/Windows/_Bottom dock"
msgstr "/Ffenestri/Doc _gwaelod"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:82
msgid "/Windows/_Left dock"
msgstr "/Ffenestri/Doc _chwith"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:83
msgid "/Windows/_Right dock"
msgstr "/Ffenestri/Doc _dde"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:84
msgid "/Windows/_All docks"
msgstr "/Ffenestri/_Pob doc"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:85
msgid "/Windows/Des_ktop"
msgstr "/Ffenestri/Pen_bwrdd"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:134
msgid "Open another one of these windows"
msgstr "Agor un arall o'r ffenestri yma"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:141
msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
msgstr "Dyma fotwm prawf gydag eicon 'agor'"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:148
msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
msgstr "Dyma fotwm prawf gydag eicon 'gadael'"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:241
msgid "This is a sample message in a sample dialog"
msgstr "Dyma neges esiampl o fewn deialog esiampl"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:324
#, c-format
msgid "Fake menu item %d\n"
msgstr "Eitem dewislen ffug %d\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:358
msgid "Border-only window"
msgstr "Ffenest amlinell-yn-unig"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:360
msgid "Bar"
msgstr "Bar"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:377
msgid "Normal Application Window"
msgstr "Ffenest Rhaglen Normal"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:381
msgid "Dialog Box"
msgstr "Blwch Deialog"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:385
msgid "Modal Dialog Box"
msgstr "Blwch Deialog Moddol"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:389
msgid "Utility Palette"
msgstr "Palet Cyfleuster"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:393
msgid "Torn-off Menu"
msgstr "Dewislen Wedi ei Rhwygo i Ffwrdd"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:397
msgid "Border"
msgstr "Amlinell"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:725
#, c-format
msgid "Button layout test %d"
msgstr "Prawf lleoli botymau %d"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:754
#, c-format
msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
msgstr "%g milfed eiliad i arlunio un ffrâm ffenest"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:797
#, c-format
msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
msgstr "Defnydd: metacity-theme-viewer [ENWTHEMA]\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:804
#, c-format
msgid "Error loading theme: %s\n"
msgstr "Gwall wrth lwytho thema: %s\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:810
#, c-format
msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
msgstr "Llwythwyd y thema \"%s\" mewn %g eiliad\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:833
msgid "Normal Title Font"
msgstr "Ffont Teitl Normal"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:839
msgid "Small Title Font"
msgstr "Ffont Teitl Bychan"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:845
msgid "Large Title Font"
msgstr "Ffont Teitl Mawr"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:850
msgid "Button Layouts"
msgstr "Llunwedd Botymau"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:855
msgid "Benchmark"
msgstr "Meincnod"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:902
msgid "Window Title Goes Here"
msgstr "Mae Teitl y Ffenest yn Mynd Yma"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1006
#, c-format
msgid ""
"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
"seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per "
"frame)\n"
msgstr ""
"Arluniwyd %d ffrâm o fewn %g eiliad ochr cleient (%g milfed eiliad bob "
"ffrâm) a %g eiliad amser cloc wal yn cynnwys adnoddau gweinydd X (%g milfed "
"eiliad bob ffrâm)\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1225
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
msgstr "dychwelodd y mynegiant prawf lleoliad GWIR ond gosododd gwall"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1227
msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
msgstr "dychwelodd y mynegiant prawf lleoliad ANWIR ond ni osododd gwall"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1231
msgid "Error was expected but none given"
msgstr "Disgwyliwyd gwall ond rhoddwyd dim"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1233
#, c-format
msgid "Error %d was expected but %d given"
msgstr "Disgwyliwyd y gwall %d ond rhoddwyd %d"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1239
#, c-format
msgid "Error not expected but one was returned: %s"
msgstr "Ni ddisgwyliwyd gwall ond dychwelwyd un: %s"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1243
#, c-format
msgid "x value was %d, %d was expected"
msgstr "%d oedd y gwerth x, disgwyliwyd %d"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1246
#, c-format
msgid "y value was %d, %d was expected"
msgstr "%d oedd y gwerth y, disgwyliwyd %d"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1311
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr ""
"%d mynegiant cyfesuryn wedi eu gramadegu o fewn %g eiliad (cyfartaledd o %g "
"eiliad)\n"
#: ../src/ui/theme.c:256
msgid "top"
msgstr "brig"
#: ../src/ui/theme.c:258
msgid "bottom"
msgstr "gwaelod"
#: ../src/ui/theme.c:260
msgid "left"
msgstr "chwith"
#: ../src/ui/theme.c:262
msgid "right"
msgstr "de"
#: ../src/ui/theme.c:289
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
msgstr "nid yw'r geometreg ffrâm yn penodi dimensiwn \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:308
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
msgstr ""
"nid yw'r geometreg ffrâm yn penodi dimensiwn \"%s\" ar gyfer border \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:345
#, c-format
msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
msgstr "Nid yw'r gymhareb agwedd botwm %g yn rhesymol"
#: ../src/ui/theme.c:357
#, c-format
msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
msgstr "Nid yw'r geometreg ffrâm yn penodi maint botymau"
#: ../src/ui/theme.c:988
#, c-format
msgid "Gradients should have at least two colors"
msgstr "Dylid graddfa cael o leiaf dau liw"
#: ../src/ui/theme.c:1114
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr ""
"Rhaid i benodiad lliw GTK cael cyflwr tu fewn i fracedi, e.e. gtk:fg[NORMAL] "
"lle mae NORMAL yw'r cyflwr; ni all gramadegu \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:1128
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr ""
"Rhaid i benodiad lliw GTK gael braced cau e.e. gtk:fg[NORMAL] lle NORMAL "
"yw'r cyflwr; ni allwyd gramadegu \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:1139
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
msgstr "Wedi methu deall y cyflwr \"%s\" yn y penodiad lliw"
#: ../src/ui/theme.c:1152
#, c-format
msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
msgstr "Wedi methu deall y gydran lliw \"%s\" yn y penodiad lliw"
#: ../src/ui/theme.c:1182
#, c-format
msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
"format"
msgstr ""
"\"blend/bg_color/fg_color/alpha\" yw'r fformat cyfuno, nid yw \"%s\" yn "
"cytuno a'r fformat"
#: ../src/ui/theme.c:1193
#, c-format
msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
msgstr "Wedi methu gramadegu'r gwerth alffa \"%s\" yn y lliw cyfunedig"
#: ../src/ui/theme.c:1203
#, c-format
msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
msgstr "Nid yw'r gwerth alffa \"%s\" yn y lliw cyfunedig rhwng 0.0 ac 1.0"
#: ../src/ui/theme.c:1251
#, c-format
msgid ""
"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
msgstr ""
"\"shade/base_color/factor\" yw'r fformat cysgod, nid yw \"%s\" yn cytuno a'r "
"fformat"
#: ../src/ui/theme.c:1262
#, c-format
msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
msgstr "Methwyd gramadegu ffactor cysgod \"%s\" mewn lliw wedi cysgodi"
#: ../src/ui/theme.c:1272
#, c-format
msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
msgstr "Mae'r ffactor cysgod \"%s\" mewn lliw wedi cysgodi yn negatif"
#: ../src/ui/theme.c:1302
#, c-format
msgid "Could not parse color \"%s\""
msgstr "Methu dehongli'r lliw \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:1560
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
msgstr "Mae'r mynegiad cyfesuryn yn cynnwys y nod '%s'. Ni chaniateir hyn."
#: ../src/ui/theme.c:1587
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
"parsed"
msgstr ""
"Mae'r mynegiad cyfesuryn yn cynnwys rhif pwynt arnawf '%s' sydd ddim yn "
"bosib ei ramadegu."
#: ../src/ui/theme.c:1601
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
msgstr ""
"Mae'r mynegiad cyfesuryn yn cynnwys cyfanrif '%s' sydd ddim yn bosib ei "
"ramadegu."
#: ../src/ui/theme.c:1723
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
"\"%s\""
msgstr ""
"Mae'r mynegiad cyfesuryn yn cynnwys gweithredwr anhysbys ar ddechrau'r "
"testun hwn: \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:1780
#, c-format
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "