Bir Android uygulamasında kullanıcının Gps konumunu kullanarak, kullanıcıya en yakın mesafedeki restoranları bulup, bulduğum restoranlarıda Google Maps üzerinde işaretleyerek gösteren proje
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Latest commit 8fac99b Nov 18, 2016
Permalink
Failed to load latest commit information.
.idea First Commit Oct 18, 2015
Phpfile First Commit Oct 18, 2015
app First Commit Oct 18, 2015
gradle/wrapper First Commit Oct 18, 2015
.gitignore First Commit Oct 18, 2015
22rrl4s3.m1h.txt First Commit Oct 18, 2015
GPS-ile-EnYakinNoktalariBulma.iml First Commit Oct 18, 2015
README.md Create README.md Nov 18, 2016
build.gradle First Commit Oct 18, 2015
gradle.properties First Commit Oct 18, 2015
gradlew First Commit Oct 18, 2015
gradlew.bat First Commit Oct 18, 2015
settings.gradle First Commit Oct 18, 2015

README.md

GPS-ile-EnYakinNoktalariBulma-

Bir Android uygulamasında kullanıcının Gps konumunu kullanarak, kullanıcıya en yakın mesafedeki restoranları bulup, bulduğum restoranlarıda Google Maps üzerinde işaretleyerek gösteren proje

11 21