Skip to content
Temel yüz özelliklerinden ikisi olan yaş ve cinsiyet, sosyal etkileşimde temel bir rol oynamakla birlikte, erişim kontrolü, insan-bilgisayar etkileşimi, kanun yaptırımı ve pazarlama zekası gibi akıllı uygulamalarda önemli bir görev görmektedir. Bir metroda yolculuk yaptığınızı düşünün, hemen yanınızda dijital bir ekran var ve o ekranda reklamlar…
Python
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore
Face Detection.png
README.md
Yas_Cinsiyet_Tahmini.py
haarcascade_frontalface_alt.xml
python_opencv_camera_haar.py

README.md

Yas_Cinsiyet_Tahmini

Temel yüz özelliklerinden ikisi olan yaş ve cinsiyet, sosyal etkileşimde temel bir rol oynamakla birlikte, erişim kontrolü, insan-bilgisayar etkileşimi, kanun yaptırımı ve pazarlama zekası gibi akıllı uygulamalarda önemli bir görev görmektedir. Bir metroda yolculuk yaptığınızı düşünün, hemen yanınızda dijital bir ekran var ve o ekranda reklamların döndüğünü düşünün, 45 yaşındasınız ve erkeksiniz ama ekranda otobüs durağında otobüs beklediğiniz ve hemen yanınızda bir bilboard olduğunu düşünün, tahmin edeceğiniz üzere bu bilboard’ta her yaş grubuna ve cinsiyet gözekmeksizin reklam gösterilmektedir. 40 yaşındasınız ve yirmi yaşındaki bir kişiyi hedefleyen veya erkek iken makyaz malzemesi reklemı görebilirsiniz. Peki ya sizin yaşınıza ve vinsiyetinize uygun reklamlar görseniz nasıl olurdu? Tam isabet. Peki bu nasıl yapılabilir? Tabikide bilboardın önündeki kişiyi analiz ederek. peki nasıl olacak bu analiz?

You can’t perform that action at this time.