Skip to content
Bu depoda codeigniter belgelerini Türkçe'ye çeviriyoruz.
JavaScript Python
Pull request Compare This branch is 1 commit ahead, 95 commits behind yasar11732:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
build
cilexer
source
Makefile
README.rst

README.rst

CodeIgniter Kullanım Kılavuzu

Kurulum Talimatları

CodeIgniter kullanım kılavuzu, belgeleri yönetmek ve farklı formatlarda çıktı almak için Sphinx kullanır. Sayfalar kolayca okunabilen ReStructured Text formatında yazılır.

Gereksinimler

Sphinx, Python'a ihtiyaç duyar. Unix benzeri işletim sistemlerinde Python zaten yüklüdür. Terminal ekranından python komutunu vererek kontrol edebilirsiniz. Python açılmalı ve size hangi sürümde olduğunuzu göstermeli. Eğer 2.7+ sürümünde değilseniz buyurun buradan yükleyin http://python.org/download/releases/2.7.2/

Kurulum

  1. Kurun easy_install
  2. easy_install sphinx
  3. easy_install sphinxcontrib-phpdomain
  4. Kod örneklerinde PHP, HTML, CSS, ve JavaScript yazım renklendirmesi yapmaya yarayan CI Lexer yazılımını yükleyin. (bkz cilexer/README)
  5. cd user_guide_src
  6. make html

Belge Düzenleme ve Oluşturma

Bütün kaynak dosyaları source/ altında bulunur ve yeni belge ekleme veya varolan belgeyi değiştirme buradan yapılır. Kendi deponuzda çevirinizi yaptıktan sonra, bu depodaki master branch'ine pull isteği yapmanızı tavsiye ederiz.

HTML nerede?

Aşikardır ki, HTML belgeleri en çok umursadığımız kısım, çünkü bu çeviriyi kullanacak olanların asıl kullanacağı belgeler onlar olacak. Resmi CodeIgniter depolarında HTML belgeleri depoya dahil edilmese de, bu depoda yapılan her değişikten sonra HTML belgeri build/html/ altında yeniden oluşturulacak. Böylece html belgeleri kendi oluşturma imkanı bulamayanlar da oluşturulmuş HTML belgelerinin nasıl göründüğü hakkında bilgi sahibi olacaklar veya doğrudan HTML belgelerini kullanabilecekler. Bununla birlikte, yukarıda bahsedildiği gibi Sphinx yazılımını yüklediyseniz, HTML dosyalarını oluşturmak çok basit. Değişiklerinizi yaptıktan sonra, dosyaların kök dizininden (bu README.rst'nin bulunduğu dizin) yükleme talimatlarındaki son komutu vermeniz yeterli:

make html

Bir derleme aşamasından sonra, oluşturulmuş HTML dosyalarınız build/html/ altında oluşmuş olacak. Bu aşamadan sonra bu komutu her verdiğinizde, sadece gerekli dosyalar yeniden oluşturulacak, böylece bir hayli zamandan kazanmış olacaksınız.

Stil Rehberi

Sphinx kullanarak CodeIgniter belgelendirmeyle ilgili genel bir rehber için lütfen source/documentation/index.rst'ye bakınız. Çeviri ile ilgili bir stil rehberine de https://github.com/yasar11732/CodeIgniter-Belge-Cevirisi/wiki/Stil-Rehberi adresinden ulaşılabilir.

Something went wrong with that request. Please try again.