Skip to content
No description, website, or topics provided.
Python
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
py_weernl
.gitignore
README.md
README.rst
setup.py

README.md

README

You can read more about this API on weerlive

Further info is in Dutch, Het Weer in Nederland, door Surfcheck

Fields

 • plaats: de locatie
 • temp: actuele temperatuur
 • gtemp: gevoelstemperatuur
 • samenv: omschrijving weersgesteldheid
 • lv: relatieve luchtvochtigheid
 • windr: windrichting
 • windms: windsnelheid in meter per seconde
 • winds: windkracht (Beaufort)
 • windk: Windsnelheid in knopen
 • windkmh: Windsnelheid in km/h
 • luchtd: luchtdruk
 • ldmmhg: luchtdruk in mm-kwikdruk
 • dauwp: dauwpunt
 • zicht: zicht in km
 • verw: korte dagverwachting
 • sup: zon op
 • sunder: zon onder
 • image: afbeeldingsnaam
 • d1weer: Weericoon morgen
 • d1tmax: Maxtemp morgen
 • d1tmin: Mintemp morgen
 • d1windk: Windkracht morgen (in Bft)
 • d1windr: Windrichting morgen
 • d1neerslag: Neerslagkans morgen (%)
 • d1zon: Zonkans morgen (%)
 • d2tmax: Maxtemp overmorgen
 • d2tmin: Mintemp overmorgen
 • d2weer: Weericoon overmorgen
 • d2windk: Windkracht overmorgen (in Bft)
 • d2windr: Windrichting overmorgen
 • d2neerslag: Neerslagkans overmorgen (%)
 • d2zon: Zonkans overmorgen (%)
 • alarm: Geldt er een weerwaarschuwing voor deze regio of niet?
 • alarmtxt: Als er sprake is van een waarschuwing, verschijnt alarmtxt in de API. Hier lees je de omschrijving van de weersituatie.

De mogelijke iconen zijn:

 • zonnig
 • bliksem
 • regen
 • buien
 • hagel
 • mist
 • sneeuw
 • bewolkt
 • halfbewolkt
 • zwaarbewolkt
 • nachtmist
 • helderenacht
 • wolkennacht

(Eventueel kun je hier meteen een set iconen met deze namen downloaden, zodat je gelijk aan de slag kunt. Deze iconen maken onderdeel uit van een grotere open source set van 62 iconen, deze vind je op Github)

Alle mogelijke windaanduidingen (16 stuks) zijn:

 • Noord
 • NNO
 • NO
 • ONO
 • Oost
 • OZO
 • ZO
 • ZZO
 • Zuid
 • ZZW
 • ZW
 • WZW
 • West
 • WNW
 • NW
 • NNW

In de verwachtingen kan ook de weergave VAR worden gebruikt

 • voor weinig wind uit variabele windrichtingen.

How do I get set up?

 • Install this script with:
  • pip3 py_weerNL --upgrade (or pip py_weerNL --upgrade )
 • ready to use it!

How do I use it

from py_weernl import weerlive

place = "wolphaartsdijk"

w = weerLive()

data = w.getData(place)

Output :

{'liveweer': [{'d1windknp': '8', 'd2windk': '3', 'd0windr': 'NO', 'plaats': 'Goes', 'windr': 'NO', 'windk': '19.4', 'luchtd': '1023.2', 'd1weer': 'halfbewolkt', 'samenv': 'Licht bewolkt', 'd2neerslag': '10', 'verw': 'Zonnig en schraal. Vannacht lokaal matig vorst.', 'd1zon': '70', 'd2windr': 'NO', 'lv': '42', 'd2windkmh': '15', 'd1windk': '3', 'd0tmin': '-5', 'temp': '4.5', 'd0neerslag': '0', 'd1windms': '4', 'sunder': '18:17', 'image': 'halfbewolkt', 'd1tmax': '1', 'd1tmin': '-5', 'windms': '10', 'sup': '07:37', 'd2tmax': '1', 'd0windms': '7', 'gtemp': '-1.1', 'd0tmax': '3', 'd1windr': 'O', 'd2tmin': '-5', 'd1neerslag': '10', 'dauwp': '-8', 'd2windms': '4', 'd1windkmh': '15', 'winds': '5', 'd0windknp': '14', 'd2weer': 'bewolkt', 'd2windknp': '8', 'd0windk': '4', 'd0weer': 'zonnig', 'ldmmhg': '767', 'd0windkmh': '26', 'alarm': '0', 'd2zon': '20', 'windkmh': '36', 'd0zon': '93', 'zicht': '28'}]}

Thats all!!

Who do I talk to?

License

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

You are free to:

 • Share — copy and redistribute the material in any medium or format
 • Adapt — remix, transform, and build upon the material

-The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.-

Under the following terms:

 • Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
 • NonCommercial — You may not use the material for commercial purposes.
 • ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
You can’t perform that action at this time.