Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP

merge data streams for sbggz.nl interface

branch: master

Fetching latest commit…

Octocat-spinner-32-eaf2f5

Cannot retrieve the latest commit at this time

Octocat-spinner-32 examples
Octocat-spinner-32 src
Octocat-spinner-32 .gitignore
Octocat-spinner-32 .project
Octocat-spinner-32 README.markdown
README.markdown

sbg-synq

Integratiesoftware voor aanleveren van ROM benchmarkgegevens aan SBG.

sbg-synq is XML middleware. De implementatie volgt de aanbevelingen en standaarden van de w3c.

sbg-synq biedt ook de mogelijkheid om bestaande benchmark-bestanden te valideren. Hiervoor is onder meer een extra schema ontwikkeld volgens de ISO-standaard schematron. Dit schema is ook bruikbaar om eigen benchmark-bestanden te analyseren.

Ga naar https://sites.google.com/site/sbgsynq/ voor meer informatie.

Something went wrong with that request. Please try again.