Permalink
Browse files

Add source map

  • Loading branch information...
1 parent 79abc08 commit a07fdc9541f2a4d852c6b18e5060052c8cbb7ebd @Johann-S Johann-S committed Sep 8, 2015
View
@@ -8,3 +8,5 @@
*.svg text eol=lf
*.xml text eol=lf
*.yml text eol=lf
+# Don't diff or textually merge source maps
+*.map binary
View
@@ -192,7 +192,10 @@ module.exports = function (grunt) {
},
ratchet: {
src: '<%= meta.distPath %>css/<%= pkg.name %>.css',
- dest: '<%= meta.distPath %>css/<%= pkg.name %>.min.css'
+ dest: '<%= meta.distPath %>css/<%= pkg.name %>.min.css',
+ options: {
+ sourceMap: true
+ }
},
theme: {
files: {
@@ -205,7 +208,10 @@ module.exports = function (grunt) {
'<%= meta.docsAssetsPath %>css/docs.css',
'<%= meta.docsAssetsPath %>css/pygments-manni.css'
],
- dest: '<%= meta.docsAssetsPath %>css/docs.min.css'
+ dest: '<%= meta.docsAssetsPath %>css/docs.min.css',
+ options: {
+ sourceMap: true
+ }
}
},
@@ -220,7 +226,10 @@ module.exports = function (grunt) {
},
ratchet: {
src: '<%= concat.ratchet.dest %>',
- dest: '<%= meta.distPath %>js/<%= pkg.name %>.min.js'
+ dest: '<%= meta.distPath %>js/<%= pkg.name %>.min.js',
+ options: {
+ sourceMap: true
+ }
},
docs: {
src: [
Oops, something went wrong.
@@ -0,0 +1 @@
+{"version":3,"sources":["dist/css/ratchet.css"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;4EAmGA,IAwGA,OAEE,OAAQ,EAFV,OAkBA,GACA,GACE,QAAS,EASX,KA9JA,KAuKE,MAAO,KAwNT,WAUA,mBADA,kBADA,mBAGE,MAAO,KA3GT,KA5DA,aA+OA,OAmCE,WAAY,OAtNd,KAyzBA,qBAtoBA,OAicE,YAAa,OA19Bf,KACE,YAAa,WACb,yBAA0B,KACtB,qBAAsB,KAO5B,QACA,MACA,QACA,WACA,OACA,OACA,OACA,OACA,KACA,KACA,IACA,QACA,QACE,QAAS,MAGX,MACA,OACA,SACA,MACE,QAAS,aACT,eAAgB,SAGlB,sBACE,QAAS,KACT,OAAQ,EAGV,SACA,SACE,QAAS,KAGX,EACE,iBAAkB,YAsMlB,MAAO,QACP,gBAAiB,KAEjB,4BAA6B,YAtM/B,SACA,QACE,QAAS,EAGX,YACE,cAAe,IAAI,OAGrB,EAwJA,SAvJA,OACE,YAAa,IAGf,IACE,WAAY,OAGd,GACE,OAAQ,MAAM,EAIhB,KAEE,WAAY,KAGd,MACE,UAAW,IAGb,IACA,IACE,SAAU,SACV,UAAW,IACX,YAAa,EACb,eAAgB,SAGlB,IACE,IAAK,MAoKP,SAxBA,KA0BE,IAAK,EAoHL,iBAAkB,KAnHlB,MAAO,EAkPP,KAAM,EAtZR,IACE,OAAQ,OAqaV,YArQA,SAxBA,KA8RE,OAAQ,EA/ZV,eACE,SAAU,OAGZ,OACE,OAAQ,IAAI,KAGd,GACE,OAAQ,EACR,mBAAoB,YACjB,gBAAiB,YACZ,WAAY,YAGtB,IA0FA,SAzFE,SAAU,KAGZ,KACA,IACA,IACA,KACE,YAAa,UAAW,UACxB,UAAW,IAGb,OACA,MACA,SACA,OACA,SACE,OAAQ,EACR,KAAM,QACN,MAAO,QA+yBT,iBAhtBA,KA+nBA,OAFA,MAGA,OAFA,SAsFE,YAAa,iBAAkB,UAAW,WAhzB5C,OACE,SAAU,QAGZ,OACA,OACE,eAAgB,KAGlB,OACA,wBACA,kBACA,mBACE,mBAAoB,OACpB,OAAQ,QAGV,iBACA,qBACE,OAAQ,QAGV,yBACA,wBACE,QAAS,EACT,OAAQ,EAGV,MACE,YAAa,OAGf,qBACA,kBACE,mBAAoB,WACjB,gBAAiB,WACZ,WAAY,WACpB,QAAS,EAGX,8CACA,8CACE,OAAQ,KAUV,iDACA,8CACE,mBAAoB,KAGtB,SACE,QAAS,MAAM,OAAO,MACtB,OAAQ,EAAE,IACV,OAAQ,IAAI,MAAM,OAgBpB,MACE,eAAgB,EAChB,gBAAiB,SAuDnB,kBAm0BA,0BAl0BE,YAAa,KAhDf,EACE,mBAAoB,WACjB,gBAAiB,WACZ,WAAY,WAGtB,KA9NE,OAAQ,EA+NR,SAAU,MAMV,UAAW,KACX,YAAa,KAYf,SACE,MAAO,QAGT,SACE,SAAU,SAKV,SAAU,KACV,2BAA4B,MAI9B,WACE,kBAAmB,cACf,cAAe,cACX,UAAW,cAOrB,+BACE,YAAa,KAGf,qBACE,eAAgB,KAGlB,+BACE,eAAgB,KAGlB,kBACE,eAAgB,KAGlB,mCACE,eAAgB,KAGlB,gBACE,OAAQ,KAOV,WACE,MAAO,KAGT,YACE,MAAO,MAGS,gBAAlB,iBACE,QAAS,MACT,QAAS,IAGX,gBACE,MAAO,KAGT,GAAI,GAAI,GAAI,GAAI,GAAI,GAClB,WAAY,EACZ,cAAe,KACf,YAAa,EAmBX,IAKA,IALJ,GAKA,GACE,WAAY,KAtBV,IAAJ,GACE,UAAW,KAGT,IAAJ,GACE,UAAW,KAGT,IAAJ,GACE,UAAW,KAGT,IAAJ,GACE,UAAW,KAGT,IAAJ,GAEE,UAAW,KAGT,IAAJ,GAEE,UAAW,KAGb,EACE,WAAY,EACZ,cAAe,KACf,UAAW,KACX,MAAO,KAGT,KACE,SAAU,SACV,QAAS,aACT,QAAS,IAAI,IAAI,IACjB,cAAe,EACf,UAAW,KACX,YAAa,IACb,YAAa,EACb,MAAO,KAGP,eAAgB,IAChB,OAAQ,QACR,iBAAkB,KAClB,OAAQ,IAAI,MAAM,KAClB,cAAe,IAGJ,YAAb,YACE,MAAO,QACP,iBAAkB,KAGL,cAAf,cACE,QAAS,GAGX,aACE,MAAO,KACP,iBAAkB,QAClB,OAAQ,IAAI,MAAM,QAGC,oBAArB,oBACE,MAAO,KACP,iBAAkB,QAClB,OAAQ,IAAI,MAAM,QAGpB,cACE,MAAO,KACP,iBAAkB,QAClB,OAAQ,IAAI,MAAM,QAGE,qBAAtB,qBACE,MAAO,KACP,iBAAkB,QAClB,OAAQ,IAAI,MAAM,QAGpB,cACE,MAAO,KACP,iBAAkB,QAClB,OAAQ,IAAI,MAAM,QAGE,qBAAtB,qBACE,MAAO,KACP,iBAAkB,QAClB,OAAQ,IAAI,MAAM,QAuBpB,UApBA,cA8BE,iBAAkB,YA1BpB,0BACE,MAAO,QAGT,2BACE,MAAO,QAGT,2BACE,MAAO,QAG4D,kCAAnC,kCAAlC,iCACE,MAAO,KAGT,UACE,YAAa,IACb,eAAgB,IAChB,MAAO,QAEP,OAAQ,EAGQ,iBAAlB,iBACE,MAAO,QACP,iBAAkB,YAGpB,WACE,QAAS,MAET,QAAS,KAAK,EACd,cAAe,KACf,UAAW,KASb,YACE,OAAQ,KAAK,KAAK,KAAK,IACvB,UAAW,KACX,iBAAkB,gBAGpB,qBACA,4BACE,iBAAkB,YAKpB,qCADA,qCADA,oCAGE,MAAO,KAGT,kBACE,SAAU,SACV,MAAO,EACP,aAAc,KAGhB,WACE,UAAW,QAGb,KACE,SAAU,MACV,MAAO,EACP,KAAM,EACN,QAAS,GACT,OAAQ,KACR,cAAe,KACf,aAAc,KACd,iBAAkB,KAClB,cAAe,IAAI,MAAM,KAEzB,4BAA6B,OACrB,oBAAqB,OAgD/B,SAlBA,OAqBE,MAAO,KAEP,QAAS,EAlCX,YACA,sBACA,0BA2BA,SAOE,WAAY,IAAI,MAAM,KACtB,cAAe,EArDjB,sBACE,IAAK,KAOP,sBACE,OAAQ,KAGV,0BACE,OAAQ,KAUV,SACE,IAAK,EAGP,OACE,SAAU,SACV,QAAS,MAGT,OAAQ,EAAE,MACV,UAAW,KACX,YAAa,IACb,YAAa,KACb,MAAO,KAKT,SACE,MAAO,QAGT,SACE,OAAQ,EACR,QAAS,MAET,OAAQ,KAER,aAAc,MAKhB,mBACE,SAAU,SACV,QAAS,WACT,MAAO,GACP,OAAQ,KACR,MAAO,QACP,WAAY,OACZ,eAAgB,OAGlB,0BAA2B,0BACzB,MAAO,QAGT,0BACE,SAAU,SACV,IAAK,IACL,KAAM,IACN,eAAgB,IAGlB,yBACE,IAAK,IACL,MAAO,KACP,OAAQ,KACR,YAAa,EACb,eAAgB,EAGlB,oCACE,QAAS,MACT,UAAW,KAGb,UACE,SAAU,SACV,IAAK,IACL,QAAS,GACT,QAAS,IAAI,KAAK,IAClB,WAAY,EACZ,YAAa,IAGf,qBACE,YAAa,KAGf,oBACE,aAAc,KAGhB,eACE,IAAK,EACL,QAAS,EACT,UAAW,KACX,YAAa,KACb,MAAO,QACP,OAAQ,EAGa,sBAAvB,sBACE,MAAO,QAGT,gBACE,IAAK,IACL,QAAS,IAAI,EACb,cAAe,EACf,UAAW,KAGb,wBACE,YAAa,KAGf,uCACE,aAAc,KAGhB,yBACE,aAAc,KAGhB,yCACE,YAAa,KAGf,WACE,SAAU,SACV,QAAS,GACT,YAAa,KACb,eAAgB,KAChB,UAAW,KAGb,gBACE,IAAK,IACL,QAAS,EAGX,kBACE,QAAS,EAGX,6BACE,IAAK,IACL,YAAa,KAGf,wBACE,OAAQ,KACR,OAAQ,IAAI,EAGd,wBACE,IAAK,IACL,OAAQ,EAAE,KAGZ,OACE,QAAS,aACT,QAAS,IAAI,IAAI,IACjB,UAAW,KACX,YAAa,EACb,MAAO,KACP,iBAAkB,gBAClB,cAAe,MAGjB,sBACE,QAAS,EAAE,IAAI,EAAE,EACjB,iBAAkB,YAGpB,eACE,MAAO,KACP,iBAAkB,QAGpB,8BACE,MAAO,QAGT,gBACE,MAAO,KACP,iBAAkB,QAGpB,+BACE,MAAO,QAGT,gBACE,MAAO,KACP,iBAAkB,QAOpB,MA6BA,YAKE,iBAAkB,KAtCpB,+BACE,MAAO,QAGT,MACE,OAAQ,KACR,SAAU,OAEV,OAAQ,IAAI,MAAM,KAClB,cAAe,IAGjB,kBACE,cAAe,EACf,WAAY,EACZ,cAAe,EAGjB,kDACE,IAAK,EACL,uBAAwB,IACxB,wBAAyB,IAG3B,iDACE,2BAA4B,IAC5B,0BAA2B,IAG7B,kCACE,cAAe,EAGjB,YAUA,iBAIE,cAAe,IAAI,MAAM,KAd3B,YACE,aAAc,EACd,WAAY,EACZ,cAAe,KACf,WAAY,KAEZ,WAAY,IAAI,MAAM,KAIxB,iBACE,SAAU,SACV,QAAS,KAAK,KAAK,KAAK,KACxB,SAAU,OAIZ,4BACE,cAAe,EAGjB,6BACE,SAAU,SACV,QAAS,MACT,QAAS,QACT,OAAQ,MAAM,MAAM,MAAM,MAC1B,SAAU,OACV,MAAO,QAGT,oCACE,iBAAkB,KAGpB,mBACE,cAAe,EAGjB,oBACE,YAAa,IACb,eAAgB,IAChB,aAAc,KACd,WAAY,KACZ,YAAa,EACb,YAAa,IACb,MAAO,KACP,iBAAkB,QAClB,WAAY,IAAI,MAAM,KACtB,cAAe,IAAI,MAAM,KAG3B,mBACA,wBACE,SAAU,OAGZ,oCACE,aAAc,KAGhB,qCACE,YAAa,KAIf,wBADA,sBAEA,yBAEA,0BADA,wBAEA,2BACE,SAAU,SACV,IAAK,IACL,MAAO,KACP,kBAAmB,iBACf,cAAe,iBACd,aAAc,iBACX,UAAW,iBAIrB,uCADA,qCAEA,wCAEA,wCADA,sCAEA,yCAEA,mCADA,iCAEA,oCAEA,oCADA,kCAEA,qCAEA,yCADA,uCAEA,0CAEA,0CADA,wCAEA,2CAEA,qCADA,mCAEA,sCAEA,sCADA,oCAEA,uCACE,MAAO,KAGT,iCACE,WAAY,KAKd,OAFA,MAGA,OAFA,SAIE,UAAW,KAOb,qBACA,qBACA,2BACA,iBACA,kBACA,iBACA,iBAEA,kBACA,gBACA,gBACA,kBAJA,mBARA,mBADA,iBAFA,OACA,SAeE,MAAO,KACP,OAAQ,KACR,mBAAoB,KACpB,QAAS,EAAE,KACX,cAAe,KACf,YAAa,KACb,iBAAkB,KAClB,OAAQ,IAAI,MAAM,KAClB,cAAe,IACf,QAAS,EAoBX,OAJA,SAKE,OAAQ,KAlBV,mBACE,mBAAoB,WACjB,gBAAiB,WACZ,WAAY,WACpB,QAAS,EAAE,KACX,UAAW,KACX,cAAe,KAGjB,yBACE,WAAY,KAOd,OAEE,UAAW,KACX,iBAAkB,QAClB,mBAAoB,MAAM,EAAE,IAAI,IAAI,eAC5B,WAAY,MAAM,EAAE,IAAI,IAAI,eAGtC,aACE,iBAAkB,KAGpB,mBACA,sBACE,cAAe,EACf,iBAAkB,YAClB,WAAY,EACZ,aAAc,EACd,YAAa,EACb,cAAe,EACf,mBAAoB,KACZ,WAAY,KAGtB,WACE,OAAQ,KACR,SAAU,OACV,cAAe,IAAI,MAAM,KAG3B,iBACE,MAAO,KACP,MAAO,IACP,QAAS,IAAI,KAEb,YAAa,IAGf,iBACE,MAAO,MACP,MAAO,IACP,aAAc,EACd,cAAe,EACf,OAAQ,EAGV,mBACE,SAAU,SACV,QAAS,MACT,SAAU,OACV,UAAW,KACX,YAAa,IACb,iBAAkB,KAClB,OAAQ,IAAI,MAAM,KAClB,cAAe,IAGjB,iCACE,QAAS,WACT,MAAO,GACP,YAAa,IACb,eAAgB,IAChB,SAAU,OACV,YAAa,EACb,MAAO,KACP,WAAY,OACZ,cAAe,SACf,YAAa,OACb,YAAa,IAAI,MAAM,KAqEzB,iBAQA,SAPE,QAAS,KAnEX,6CACE,kBAAmB,EAGrB,wCACE,iBAAkB,KAGpB,wCACE,iBAAkB,KAGpB,2BACE,aAAc,QAGhB,yCACE,MAAO,QACP,aAAc,QAGhB,gDACE,iBAAkB,QAGpB,gDACE,MAAO,KACP,iBAAkB,QAGpB,4BACE,aAAc,QAGhB,0CACE,MAAO,QACP,aAAc,QAGhB,iDACE,iBAAkB,QAGpB,iDACE,MAAO,KACP,iBAAkB,QAGpB,4BACE,aAAc,QAGhB,0CACE,MAAO,QACP,aAAc,QAGhB,iDACE,iBAAkB,QAGpB,iDACE,MAAO,KACP,iBAAkB,QAOpB,wBACE,QAAS,MAGX,SACE,SAAU,MACV,IAAK,KACL,KAAM,IACN,QAAS,GAET,MAAO,MACP,YAAa,OACb,iBAAkB,KAClB,cAAe,IACf,mBAAoB,EAAE,EAAE,KAAK,eACrB,WAAY,EAAE,EAAE,KAAK,eAC7B,QAAS,EACT,mBAAoB,IAAI,KAAK,OACxB,cAAe,IAAI,KAAK,OACrB,WAAY,IAAI,KAAK,OAC7B,kBAAmB,uBACf,cAAe,uBACX,UAAW,uBAGrB,gBACE,SAAU,SACV,IAAK,MACL,KAAM,IACN,MAAO,EACP,OAAQ,EACR,YAAa,MACb,QAAS,GACT,aAAc,KAAK,MAAM,YACzB,cAAe,KAAK,MAAM,KAC1B,YAAa,KAAK,MAAM,YAc1B,UAqCA,OACE,SAAU,MACV,IAAK,EAlDP,iBACE,QAAS,EACT,kBAAmB,mBACf,cAAe,mBACX,UAAW,mBAOrB,UAGE,MAAO,EACP,OAAQ,EACR,KAAM,EACN,QAAS,GACT,iBAAkB,eAGpB,oBACE,cAAe,IAGjB,+BACE,cAAe,EAGjB,kBACE,cAAe,IAAI,MAAM,KACzB,uBAAwB,KACxB,wBAAyB,KACzB,mBAAoB,KACZ,WAAY,KAGtB,qBACE,WAAY,MACZ,cAAe,EACf,SAAU,KACV,2BAA4B,MAC5B,iBAAkB,KAClB,WAAY,EACZ,cAAe,EACf,cAAe,IAGjB,OA4BA,QAKE,SAAU,OAeV,MAAO,KAhDT,OAGE,QAAS,GAET,WAAY,KAEZ,iBAAkB,KAClB,QAAS,EACT,mBAAoB,kBAAkB,KAAM,QAAQ,IAAI,KACnD,cAAc,aAAa,KAAM,QAAQ,IAAI,KAC1C,WAAW,UAAU,KAAM,QAAQ,IAAI,KAC/C,kBAAmB,sBACf,cAAe,sBACX,UAAW,sBAGrB,cACE,OAAQ,KACR,QAAS,EACT,mBAAoB,kBAAkB,KACjC,cAAc,aAAa,KACxB,WAAW,UAAU,KAC7B,kBAAmB,mBACf,cAAe,mBACX,UAAW,mBAGrB,QAME,iBAAkB,KAGpB,qBACE,SAAU,SACV,UAAW,EAEX,mBAAoB,IAAI,GAAG,OACtB,cAAe,IAAI,GAAG,OACnB,WAAY,IAAI,GAAG,OAG7B,4BACE,QAAS,aACT,MAAO,KACP,OAAQ,KACR,UAAW,KACX,eAAgB,IAGlB,QACE,SAAU,SACV,QAAS,MACT,MAAO,KACP,OAAQ,KACR,iBAAkB,KAClB,OAAQ,IAAI,MAAM,KAClB,cAAe,KACf,4BAA6B,IACxB,uBAAwB,IACrB,oBAAqB,IAC7B,4BAA6B,iBAAkB,OAC1C,uBAAwB,iBAAkB,OACvC,oBAAqB,iBAAkB,OAGjD,uBACE,SAAU,SACV,IAAK,KACL,KAAM,KACN,QAAS,EACT,MAAO,KACP,OAAQ,KACR,iBAAkB,KAClB,OAAQ,IAAI,MAAM,KAClB,cAAe,MACf,4BAA6B,IACxB,uBAAwB,IACrB,oBAAqB,IAC7B,4BAA6B,kBAAmB,OAAQ,MACnD,uBAAuB,aAAc,OAAQ,MAC1C,oBAAoB,UAAW,OAAQ,MAGjD,eACE,SAAU,SACV,IAAK,IACL,MAAO,KACP,UAAW,KACX,MAAO,KACP,eAAgB,UAChB,QAAS,MAGX,eACE,iBAAkB,QAClB,OAAQ,IAAI,MAAM,QAGpB,8BACE,aAAc,QACd,kBAAmB,sBACf,cAAe,sBACX,UAAW,sBAGrB,sBACE,MAAO,KACP,KAAM,KACN,MAAO,KACP,QAAS,KAGX,6BACE,QAAS,KAgFX,MAzCA,qBACA,sBACA,iBACA,kBAuCE,QAAS,aACT,YAAa,WAEb,YAAa,EACb,gBAAiB,KAEjB,uBAAwB,YApF1B,cACE,KAAM,EACN,QAAS,EACT,mBAAoB,QAAQ,IACvB,cAAe,QAAQ,IACpB,WAAY,QAAQ,IAG9B,iBACE,QAAS,EAGX,iBACE,QAAS,EACT,mBAAoB,kBAAkB,IACjC,cAAc,aAAa,IACxB,WAAW,UAAU,IAC7B,kBAAmB,mBACf,cAAe,mBACX,UAAW,mBAGrB,sBACE,QAAS,EACT,kBAAmB,uBACf,cAAe,uBACX,UAAW,uBAGrB,uBACE,QAAS,EACT,kBAAmB,sBACf,cAAe,sBACX,UAAW,sBAGrB,qBACA,sBACA,iBACA,kBACE,SAAU,SACV,IAAK,IAGL,UAAW,QAEX,MAAO,KAEP,kBAAmB,iBACf,cAAe,iBACd,aAAc,iBACX,UAAW,iBAKrB,qBACA,iBACE,KAAM,KACN,QAAS,QAGX,sBACA,kBACE,MAAO,KACP,QAAS,QAGX,WACE,YAAa,WACb,WAAY,OACZ,YAAa,IAEb,IAAK,6BACL,IAAK,oCAAqC,4BAA6B,8BAA+B,eAAgB,6BAA8B,mBAAoB,yCAA0C,cAGpN,MAGE,UAAW,KAOb,kBACE,QAAS,QAGX,kBACE,QAAS,QAGX,mBACE,QAAS,QAGX,mBACE,QAAS,QAGX,mBACE,QAAS,QAGX,kBACE,QAAS,QAGX,qBACE,QAAS,QAGX,sBACE,QAAS,QAGX,kBACE,QAAS,QAGX,qBACE,QAAS,QAGX,kBACE,QAAS,QAGX,kBACE,QAAS,QAGX,kBACE,QAAS,QAGX,kBACE,QAAS,QAGX,2BACE,QAAS,QAGX,kBACE,QAAS,QAGX,mBACE,QAAS,QAGX,mBACE,QAAS,QAGX,oBACE,QAAS,QAGX,kBACE,QAAS,QAGX,kBACE,QAAS,QAGX,qBACE,QAAS,QAGX,oBACE,QAAS,QAGX,mBACE,QAAS,QAGX,mBACE,QAAS,QAGX,oBACE,QAAS,QAGX,oBACE,QAAS,QAGX,oBACE,QAAS,QAGX,yBACE,QAAS,QAGX,kBACE,QAAS,QAGX,kBACE,QAAS,QAGX,mBACE,QAAS,QAGX,oBACE,QAAS,QAGX,gBACE,QAAS,QAGX,uBACE,QAAS,QAGX,mBACE,QAAS,QAGX,sBACE,QAAS,QAGX,kBACE,QAAS,QAGX,sBACE,QAAS,QAGX,kBACE,QAAS"}
Oops, something went wrong.

0 comments on commit a07fdc9

Please sign in to comment.