CSS HTML JavaScript SourcePawn C++ Shell PHP
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
_category
_data
_extension
_other/author
_posts
_root
_tag
_theme/ubuntu-tr
assets
.gitignore
LICENSE
README.md
_admin_attr.yml
_admin_menu.yml
_config.yml
createPdf.sh

README.md

Ubuntu-TR Sudo Portal v0.3

Join the chat at https://gitter.im/ubuntu-tr/ubuntu-tr.github.io

Kullanım Klavuzu: HTML - PDF

Özellikleri:

  • 100% Github Pages uyumlu ve hiç jekyll eklentisi kullanılmadı.
  • Etiket, kategori ve yazar sayfalarını barındırır.
  • Tam uyumlu Markdown metin düzenleyicisi içerir.
  • En temel yapı oluşturulup özellikler ayrı ayrı olarak tanımlanmıştır. Yeni özellik ekleyip varolan özellikleri çıkarmak oldukça kolaydır.
  • Tema yapısı içerir.
  • Sayfa yapısı bozulmadan görünüm değiştirilebilir.