Skip to content
Branch: master
Clone or download
Latest commit 0cbd34d May 25, 2017
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md Update README.md May 25, 2017
_config.yml Set theme jekyll-theme-architect May 24, 2017
bot.js Update bot.js May 24, 2017

README.md

RamazanBot GitHub

RamazanBot, bir Discord ramazan botudur. Oruçlu biri için paha biçilmez bir bottur. Discord

Kendi Botunu Kurmak İçin?

npm install --save discord.js

Nasıl Discorda Kurulur?

RamazanBot u -Şimdi Kur- linkine tıklayarak kurabilirsiniz.

Nasıl Çalışır?

RamazanBot u Discordunuza kurup gerekli komutları girerek botu çalıştırabilirsiniz.

Ne Komutları Var?

Şuan bir kaç basit komut mevcut. Bazen size yardım ederken bazen de sizinle eğlenebilir. :D

Komutlar

1. &yardım
2. acıktım
3. susadım
4. iftara ne kadar kaldı
5. iftara ne kadar var
6. iftar ne zaman
7. iftara kaç saat var
8. iftara kaç dakika var
9. iftara kaç gün var
10. of
11. ah
12. oh
13. püf
14. selamın aleyküm
15. bye bye
16. güle güle
17. iyi akşamlar
18. iyi geceler
19. selamın aleyküm
20. sa
21. günaydın
22. herkese günaydın
You can’t perform that action at this time.