Gargis, sana uygun olan en iyi işleri gösteren aşırı basit bir sistemdir.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
css
res
README.md
func.php
index.php
isbul.php

README.md

Gargis

Gargis, sana uygun olan en iyi işleri gösteren aşırı basit bir sistemdir.

--

GARG!S

Mantığı çok basit. Kişilik testinden çıkan sonuçları yorumlamak. Hepsi bu. Yani çok abartılacak bi şi değil. ;D
En basit haliyle anlatmak gerekirse dışa dönüklüğü %50 yi geçerse kişi dışa dönük olduğunu anlarız. 
Dışa dönükse içe dönük meslekleri yapmaz yani özgüven gerektiren işleri yapması çok mantık. Girişimcilik gibi bir meslek yeterince özgüven isteyen bir meslek. 
Bu da demek oluyor ki karakterimizin dışa dönüklüğü %50+ olduğunda dışa dönükler için önerilen meslekleri görecektir.

Sonuç olarak karakterimiz uygun mesleği bulmuş olur.

Ha, çıkan meslek için iş ilanları da koyabilir veya o meslek hakkında bir halt bilmiyorsa eğitimleri seçip iş güç öğrenebilir.
Üniversite ağınıda bağlayıp ders notlarına göre çıkan şeylerle bambaşka şeyler yapılabilir. Ya düşündümde şu üniversitelerin apilerini çıkarsalar manyak şeyler çıkmaz mı? :)

- Evvet bebeğim, bu adam yıkılıyo.. :D