Skip to content
uShare, sosyal medya paylaşım kodlarını kolayca ulaşmamızı sağlar.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
index.php
ushare.php

README.md

uShare

uShare, sosyal medya paylaşım kodlarını kolayca ulaşmamızı sağlar.

Sayfaya önce uShare'yi include edin.

Daha sonra uShare kısaltma kodları ile sosyal medya paylaşım kodlarını kolayca kullanabilirsiniz.

Örnek: Facebook Paylaşım Kodu:

uShare Kısaltmaları: facebook (fb), Twitter (twt), Google+ (gpls), Pinterest(pin), LinkedIN (lin), VK (vk), Okru (okru), StumbleUpon (su), Reddit (rddt), Tumblr (tmblr), Blogger (blggr)

Eğer koda info yazarsanız, uShare Github linki çıkar.

   

Sürüm 1.2 de renk kodları kullanımı için aşağıdaki kodu style tagları arasına yapıştırın.

   
Daha sonra
class=""
içine -ush- ile başlayarak ushare kısaltmalarını yazın.
 class="ushlin"  

You can’t perform that action at this time.