Skip to content
Hızlı ve kolay üyelik sistemi
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.htaccess Create .htaccess Sep 18, 2018
README.md Update README.md Sep 13, 2018
ayar.php Add files via upload Jun 13, 2017
giris.jpg Add files via upload Jun 13, 2017
kayit.jpg Add files via upload Jun 13, 2017
test.php Add files via upload Jun 13, 2017
testcikis.php Add files via upload Jun 13, 2017
testprofil.php Add files via upload Jun 13, 2017
ukas.php
uyeler.sql
uyelik.php Ukas Hazır Üyelik Paneli Sep 13, 2018

README.md

Ukas

Hızlı ve kolay üyelik sistemi

Version: 1.1

Her hangi bir projede mutlaka üyelik sistemi oluyor ve her seferinde üyelik sistemi kodlamaktan ciğerim soldu. Bu yüzden basit bir framework yazdım. Bunu sayesinde tonlarca kod yapmaktan kurtuluyorsunuz. Maksimum 5 dakika da sistemi kuruyorsunuz. Bu da muazzam bir şey tabii ki. :)

[Kurulum Bilgileri]

Session ı başlatıp, "ukas.php" dosyasını yüklüyip, ayar dosyasını ilave ediyoruz.

session_start();
include 'ayar.php';
include 'ukas.php';

Php Giriş Kodları

ukas_giris("ayar.php", "testprofil.php", "Lütfen boş bırakmayınız!", "Kullanıcı adı veya şifre hatalı!");
// Ayar dosyası, Giriş yapıldıktan sonra yönlendirilecek yer, Uyarı mesajı, Hata mesajı

Html Giriş Formu

Php Kayıt Kodları

ukas_kayit("ayar.php", "Lütfen boş bırakmayınız!", "Böyle bir eposta mevcut! Lütfen başka bir tane deneyiniz!", "Böyle bir kullanıcı adı mevcut! Lütfen başka bir tane deneyiniz!", "Başarıyla kaydoldun! :)", "test.php", "Kullanıcı adı veya şifre hatalı!", "Kayıt başarısız!", "Şifreniz bir birine eşleşmiyor!", "Lütfen gerçek bir eposta giriniz!", true);
// Ayar dosyası, Boş bırakma uyarısı, Mail mevcutsa, Kullanıcı adı mevcutsa, Kayıt başarılıysa, Kayıt yaptıktan sonra yönlendirilecek adres, Kullanıcı adı veya şifre hatalıysa, Kayıt başarısızsa, Şifreler eşleşmiyorsa, Eğer mail gerçek değilse, Mail gönderilsin mi?

Html Kayıt Formu

Önemli Uyarı

Eğer "mail var (true)" yaparsanız "ukas_kayit();" dan önce "ukas_mail();" eklemeniz gerek aksi halde hata alırsınız.

Örnek:

ukas_mail("bizimmailimiz@gmail.com", "Konumuz", "Mesajımız");
// Bizim mailimiz, Konumuz, Mesajımız
You can’t perform that action at this time.