Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

kick sess1

  • Loading branch information...
commit 4788bceb89a40228c9753d5c5907bd063b30e01e 1 parent bd7a079
@ujk authored
View
7 public/coderay.css
@@ -1,10 +1,13 @@
.CodeRay {
- background-color: #f8f8f8;
+ background-color: #fffff8;
border: 1px solid silver;
font-family: 'Courier New', 'Terminal', monospace;
color: #000;
}
-.CodeRay pre { margin: 0px }
+.CodeRay pre {
+ margin: 0px;
+ background-color: #fbfbf8;
+}
div.CodeRay { }
View
2  views/kickstart.haml
@@ -16,7 +16,7 @@
%a.btn.btn-info.btn-large(href="/kickstart_cheatsheets") Kılavuzlar
%div.span4
%h2
- %a.btn.btn-danger.btn-large(href="/kickstart_session1") Öğreti-1
+ %a.btn.btn-info.btn-large(href="/kickstart_session1") Öğreti-1
%div.span4
%h2
%a.btn.btn-danger.btn-large(href="/kickstart_session2") Öğreti-2
View
113 views/kickstart_session1.haml
@@ -0,0 +1,113 @@
+-# coding: UTF-8
+
+%script
+ document.title = "Ruby Türkiye - Kickstart - Arrays"
+
+%div.row
+ %div.leaderboard
+ %h1 Ruby Ögretiler Seri - 1
+ %h4
+ Orjinali :
+ %a(href="https://github.com/JoshCheek/ruby-kickstart/tree/master/session1" target="_blank") Ruby-Kickstart
+ %h4 Çeviren : Ümit Kayacık
+
+%br
+
+%div.row
+ %div.span12
+ %h4.sag 01-intro.rb
+
+ :coderay
+ #!Ruby
+ # Ruby Dilinin Kaynağı:
+ # Yazan: Matz (Yukihiro Matsumoto)
+ # İlk Yayınlanması: 1995
+ # Ruby dinamik (derle), strong typing (çoğunlukla), dynamic typing (duck typing diye bilinir)
+ # (Ördek gibi yürüyen, ördek gibi yüzen ve ördek gibi öten bir kuş gördüysem , o bir ördektir)
+ # Temelleri:
+ # Prosedural
+ # OO (object oriented - nesne temelli - bazı operatörler hariç, _herşey_ bir objedir)
+ # Fonksiyonel
+
+ # Neden Ruby?
+ # Çok taze! Okulumuzun mail listelerinden bir istatistik:
+ # 2010'dan beri olan iş imkanları % değişimi
+ # Ruby on Rails +84%
+ # Python +53%
+ # MySQL +46%
+ # PHP +43%
+ # Ajax +37%
+ # Linux +31%
+ # Perl +25%
+ # Apache +24%
+ # Tomcat +24%
+ # Red Hat Linux +21%
+ #
+ # Kaynak: Dice.com via May 9, 2011 ComputerWorld
+ #
+ # Tamam, ama Ruby ne alemde Rails değil? derseniz
+ # $ rvm list known
+ #
+ # MacRuby'yi gördünüz mü? Size söylüyorum Apple Objective C'den MacRuby'ye geçiyor.
+ # Bu Mac için yazılım geliştirecekseniz Ruby kullanacaksınız demek, bu iPhone
+ # yazılımı geliştirmek için Ruby kullanacaksınız demek. iPhone çıktığında Objective C ne
+ # olmuştu hatırlayın. Bu güç şimdi Ruby'ye kayıyor
+ #
+ # JRuby'yi gördünüz mü? JVM harika bir şey ve Ruby'nin gücüne sahipsiniz.
+ # Harika Java kütüphaneleri var. Bununla Ruby'nin gücü bir arada.
+ # JVM sayesinde her yerde çalışabilir.
+ #
+ # Rubyistler neşelidir. Program yazmayı severiz. Zerafeti severiz.
+ # Diğerlerinin yazılıma bakışını değiştiririz. Ruby on Rails
+ # sahne de çok çabuk yer aldı çünkü çok hızlı geliştirme yapılabilir.
+ # Web domainde "spagetti kod" karşısında güzel ve şıktır ve herşeyi "doğru"
+ # yapma ilkesiyle sınırları zorlar.
+ #
+ # Düşünün, kendi sorunlarınız hakim olabilir ve onları çözebilirsiniz.
+ # Parlak bir mimar gibi hayalinizdeki her şeyi yapabilirsiniz.
+ # "Whoever holds the keys to programming ends up building the reality in which the rest of us live."
+ # -- Douglas Rushkoff
+ %br
+
+ %br
+ %h4.sag 02-conventions.rb
+ :coderay
+ #!Ruby
+ # Notlarda , örneklerde ve verilen kartlarda birkaç basit yöntemle kodlarımızı yazdık
+ # işlemlerin sonuçlarını göstermek için aşağıdaki notasyonu kullandık.
+
+ 3 + 9 # => 12
+ my_var = 4
+ my_var # => 4
+
+ # Burada yorum olarak işlemin sonucu yer alır eğer sadece bir değişken varsa onun değerini verir
+
+ # Daha karmaşık sonuçlarda mesela print işlem sonucunda bir alt satıra sonuç yazılacaktır
+
+ %br
+
+ %br
+ %h4.sag 03-object-definition.rb
+ :coderay
+ #!Ruby
+ # Ruby işlediği veriyi ve onu işleme yollarını nesne (object) adı verilen sanal yerlerde organize eder
+ # Örneğin, veri bir sayı olsun ve bu sayıya uygulanabilen işlemler. Bu sayı nesnesi şöyle tanımlanır.
+
+ # 5 sayısı için veri 1'ler ve 0'lardan oluşur ve şuna benzer
+ "%032b" % 5 # => "00000000000000000000000000000101"
+
+ # ve bı 5 sayısı bir nesne olduğu için kendisinin metodları (işlemleri) da vardır
+ 5.even? # => false
+ 5.odd? # => true
+ 5.next # => 6
+ %br
+
+ %br
+
+%hr
+
+#disqus_thread
+%script(type="text/javascript" async="true" src="http://ruby-tr.disqus.com/embed.js")
+
+<noscript>Please enable JavaScript to view the <a href="http://disqus.com/?ref_noscript">comments powered by Disqus.</a></noscript>
+<a href="http://disqus.com" class="dsq-brlink">comments powered by <span class="logo-disqus">Disqus</span></a>
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.