Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
PredlogaDela.tex
README.md
VzorecDela.pdf
VzorecDela.tex
fmfdelo.cls
template.zip

README.md

Predloga za delo diplomskega seminarja

Za pisanje dela diplomskega seminarja, prenesite template.zip, preimenujte datoteko PredlogaDela.tex in jo odprite.

Uporaba predloge

Pod napisom "naslednje ukaze ustrezno napolnite" izpolni ime avtorja, mentorja, morebitnega somentorja, naslov dela in ostalo. Ti ukazi se uporabijo kasneje v generiranju prvih strani dokumenta. Več navodil o tem, kako pisati, je na spletni učilnici. Za bolj napredne vsebine si lahko ogledate predlogo za magistrska dela.

Prevajanje dokumenta

Dokument bi se moral prevesti brez posebnosti, če imate .cls in .tex datoteki v isti mapi. Če dobite pri prevajanju napako podobno ! Package keyval Error: pdfapart undefined., priporočamo, da posodobite svojo distribucijo LaTeXa na najnovejšo verzijo.

Če dobite napako oblike

(./fmfdelo.cls
! Undefined control sequence.
\UseTextAccent ...up \@firstofone \let \@curr@enc
                         \cf@encoding \@use@text@en...
l.2 ...fmfdelo}[2016/10/13 Zaključna dela na FMF]

morate posodobiti .cls datoteko na najnovejšo verzijo. V fmfdelo.cls v vrstici 2 dela težave č, ki ga je potrebno zamenjati s c.

Citiranje literature

Sledite navodilom in primerom citiranja literature v dokumentu. Na voljo imate tudi možnost avtomatskega navajanja literature s sistemom BibTeX, ki avtomatsko pravilno uredi in oblikuje vnoste literature. Navodila za uporabo so opisana pri predlogi za magisterije.

Pisanje algoritmov

Za pisanje algoritmov je v paketu že vključen paket algoritmix in primer algoritma. Sintakso paketa najlažje razberete kar iz primera, opisana pa je tudi v navodilih paketa. Podobno kot pri slikah, mora biti na vsak algoritem podan sklic v besedilu, opisani pa morajo biti tudi vsi vhodni in izhodni parametri.

Vključevanje psevdokode

Za vključevanje izvorne kode priporočamo paket minted, ki zna s pomočjo Python knjižnice pygments obarvati več kot 300 jezikov. Za njegovo uporabo morate imati naloženo omenjeno knjižnico (preverite tako, da v konzolo napišete pygmentize --help in vidite, ali deluje). Poleg tega je treba LaTeX-u dovoliti izvajanje zunanjih programov s pomočjo opcije -shell-escape.