Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
web
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt Tomo

A web service for teaching programming.

Lokalna instanca za testiranje

Za testiranje novih funkcionalnosti, si lahko na lastnem računalniku poženemo lokalno instanco strežnika za projekt-tomo.

Strežnik za Projekt Tomo je aplikacija za Django, ki je razvojno ogrodje za spletne aplikacije v Python-u. Preden se lotite dela, si poglejte kaj malega o Djangu in Pythonu.

Priprava okolja

Ustvarimo virtual environment v ukazni vrstici, odprti v mapi projekta. Poskrbeti moramo, da je narejen za Python 3.

python -m venv venv

in ga aktiviramo (okolje Windows)

.\venv\Scripts\activate

ali za Linux

source venv/scripts/activate

Namestimo vse potrebne pakete vključno z Djangom

pip install -r web/requirements/sqlite_local.txt

Čeprav za delovni strežnik priporočamo postgrSQL, je za testni strežnik je najlažje uporabiti kar preprosto podatkovno bazo SQLite, za katero ne potrebujemo niti strežnika niti posebnih administratorskih pravic. Če kljub vsemu želite uporabiti postgres, lahko namesto sqlite_local uporabite local.

Nato nastavimo privzete nastavitve. V okolju Linux:

export DJANGO_SETTINGS_MODULE=web.settings.sqlite_local

V okolju Windows:

set DJANGO_SETTINGS_MODULE=web.settings.sqlite_local

Namesto tega pa lahko neodvisno od okolja po vsakem ukazu dodamo še:

--settings=web.settings.sqlite_local

Ustvarimo tabele v podatkovni bazi

python manage.py migrate

Nato ustvarimo administratorski račun

python manage.py createsuperuser

Projekt Tomo je pripravljen na zagon.

Zagon strežnika

Lokalni strežnik poženemo z ukazom

python manage.py runserver

Ker je zaradi ArnesAAI specifičen login, je edini način za prijavo na administratorskega vmesnika, saj je po prijavi v administratorski vmesnik mogoče dostopati tudi na običajno stran.

Predmete in uporabnike ustvarimo kar v administratorskem vmesniku, prav tako jim tam lahko dodelimo pravice.

Veselo testiranje!