Skip to content
Commits on Mar 2, 2012
Commits on Oct 31, 2010
 1. @dittaeva
Commits on Oct 30, 2010
 1. @dittaeva

  Endå mindre puss en på nn

  dittaeva committed Oct 30, 2010
 2. @dittaeva

  Nokre små rettingar.

  Ser ut til at ein eigentleg skal bruka et al. (iallfall på bokmål), men eg ser ikkje poenget, ser også ut til at mfl. er «rettare» enn m.fl., men båe ser ut til å vera normerte på nynorsk.
  
  Kva er "Editorial director" (editorial-director)
  Kvifor er ikkje term name="author" omsett nokon stad?
  dittaeva committed Oct 30, 2010
 3. @dittaeva

  Omsett til engelsk, +

  dittaeva committed Oct 30, 2010
Commits on Oct 24, 2010
 1. @dittaeva

  No begynnar det å bli litt tungvindt å bruke vevgrensesnittet...fann …

  …ikkje noko «revert» så eg tyr til å lime inn den førre versjonen, og legg så til dei fire linjene med nyomsetjing frå Gudny Øyre Flatabø. Så får eg hente ned WinDiff eller noko slikt.
  dittaeva committed Oct 24, 2010
 2. @dittaeva

  Legg inn bidrag frå Gudny Øyre Flatabø, mogleg det er ein del feil og…

  … unødvendige erstattingar, rettar opp i det no med ein gong.
  dittaeva committed Oct 24, 2010
Commits on Oct 14, 2010
 1. snapshot=>augneblunksbilete. Fjerna 'child' på 'include child notes',…

  … det er då sjølvsagt? (kva anna kan det vere?)
  Kevin Brubeck Unhammer committed Oct 14, 2010
 2. nb periods added, minor fix to nn

  Kevin Brubeck Unhammer committed Oct 14, 2010
 3. add periods

  Kevin Brubeck Unhammer committed Oct 14, 2010
 4. meir

  Kevin Brubeck Unhammer committed Oct 14, 2010
 5. Docket Number?? Issuing Authority?? Eg treng ein jurist her.

  Kevin Brubeck Unhammer committed Oct 14, 2010
 6. eit par til omsetjingar

  Kevin Brubeck Unhammer committed Oct 14, 2010
 7. readme

  Kevin Brubeck Unhammer committed Oct 14, 2010
 8. moved unknown-word-marked files (without .u) into subdir unknown-word…

  …-marked, removed the .u from the files that we use; also moved nb-file into subdir nb
  Kevin Brubeck Unhammer committed Oct 14, 2010
 9. locales-nn-NO.xml.u is the manual translation from dittaeva

  Kevin Brubeck Unhammer committed Oct 14, 2010
 10. updated locales-nb-NO.xml from dittaeva; also re-ran the apertium to …

  …create nn (just so we can compare apertium and the 'post-edit', human-translated locales-nn is coming next commit)
  Kevin Brubeck Unhammer committed Oct 14, 2010
 11. locales-nb-NO.xml from zotero.org trunk

  Kevin Brubeck Unhammer committed Oct 14, 2010
 12. apertium-translated locales*xml

  Kevin Brubeck Unhammer committed Oct 14, 2010
Commits on Oct 13, 2010
 1. lenkje til nb (kjeldetekst)

  Kevin Brubeck Unhammer committed Oct 13, 2010
 2. fjerna "> som kom inn på tomme linjer ved ein feil

  Kevin Brubeck Unhammer committed Oct 13, 2010
 3. ein haug med rettingar frå Guttorm Flatabø

  Kevin Brubeck Unhammer committed Oct 13, 2010
Commits on Oct 5, 2010
 1. endra fleire filnamn

  Kevin Brubeck Unhammer committed Oct 5, 2010
 2. endra namn litt

  Kevin Brubeck Unhammer committed Oct 5, 2010
 3. properties-filene

  Kevin Brubeck Unhammer committed Oct 5, 2010
 4. *.nn er med stjerne på ukjende ord, *.nn.u utan

  Kevin Brubeck Unhammer committed Oct 5, 2010
Something went wrong with that request. Please try again.