Skip to content
Permalink
Browse files
Fix a few iso639-3 and bcp47 tags.
(To understand the changes, it is simpler to look at the individual files rather than at index.xml)

Fixes #4
  • Loading branch information
eric-muller committed Oct 29, 2017
1 parent 491bdfa commit ea9bb16
Show file tree
Hide file tree
Showing 25 changed files with 571 additions and 571 deletions.

Large diffs are not rendered by default.

@@ -2,7 +2,7 @@

<!--© The Office of the High Commisioner for Human Rights-->

<udhr iso639-3='twi' xml:lang='tw-akuapem' key='aka_akuapem' n='Twi (Akuapem)' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<udhr iso639-3='twi' xml:lang='ak-akuapem' key='aka_akuapem' n='Twi (Akuapem)' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<title>AMANSAN MPAEMUKA A ƐFA ONIPA BIARA KYƐFA HO</title>
<preamble>
<title>NHYƐNMU</title>
@@ -2,7 +2,7 @@

<!--© The Office of the High Commisioner for Human Rights-->

<udhr iso639-3='twi' xml:lang='tw-asante' key='aka_asante' n='Twi (Asante)' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<udhr iso639-3='twi' xml:lang='ak-asante' key='aka_asante' n='Twi (Asante)' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<title>ADASAMMA YIEDIE HO ANODISƐM</title>
<preamble>
<title>NNIANIMU</title>
@@ -2,7 +2,7 @@

<!--© The Office of the High Commisioner for Human Rights-->

<udhr iso639-3='fat' xml:lang='fat' key='aka_fante' n='Fante' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<udhr iso639-3='fat' xml:lang='ak' key='aka_fante' n='Fante' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<title>ADASA NDZINOA HO DAWURBƆ</title>
<preamble>
<title>NYIENYIM</title>
@@ -2,7 +2,7 @@

<!--© The Office of the High Commisioner for Human Rights-->

<udhr iso639-3='als' xml:lang='sq' key='als' n='Albanian, Tosk' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<udhr iso639-3='als' xml:lang='als' key='als' n='Albanian, Tosk' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<note>
<para>Më 10 dhjetor të vitit 1948, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara nxori dhe shpalli Deklaratën e Përgjithshme mbi të Drejtat e Njeriut, tekstin e plotë të së cilës po e botojme në faqet që vijojnë. Mbas këtij akti historik, Asambleja ftoi të gjitha shtetet anëtare që ta shpallin tekstin e Deklaratës dhe të përpiqen që të përhapet, paraqitet, lexohet dhe të shpjegohet, sidomos në shkolla dhe institucione të tjera edukuese, në të gjitha vendet dhe shtetet pa marrë parasysh statusin e tyre politik.</para>
<para>Teksti zyrtar i Deklaratës mund të gjindet në gjashtë gjuhë zyrtare të Kombeve të Bashkuara: angleze, frënge, kineze, ruse, spanjolle dhe arabe.</para>
@@ -2,7 +2,7 @@

<!--© The Office of the High Commisioner for Human Rights-->

<udhr iso639-3='ckb' xml:lang='ku' key='ckb' n='Kurdish, Central' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<udhr iso639-3='ckb' xml:lang='ckb-Latn' key='ckb' n='Kurdish, Central' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<title>Danezana gerdûnî ya mafên mirov</title>
<preamble>
<title>Dîbaçe</title>
@@ -2,7 +2,7 @@

<!--© The Office of the High Commisioner for Human Rights-->

<udhr iso639-3='emk' xml:lang='emk' key='emk' n='Maninkakan, Eastern' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<udhr iso639-3='emk' xml:lang='man' key='emk' n='Maninkakan, Eastern' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<title>DUNUƝA BƐNMAKAN KA A BƐN</title>

<note>
@@ -2,7 +2,7 @@

<!--© The Office of the High Commisioner for Human Rights-->

<udhr iso639-3='rgn' xml:lang='eml' key='eml' n='Emiliano-Romagnolo' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<udhr iso639-3='rgn' xml:lang='rgn' key='eml' n='Romagnolo' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<title>DICHIARAZIOUN UNIVERSELA DI DIRET UMEN</title>
<preamble>
<title>PREAMBLI</title>
@@ -2,7 +2,7 @@

<!--© The Office of the High Commisioner for Human Rights-->

<udhr iso639-3='est' xml:lang='et' key='est' n='Estonian' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<udhr iso639-3='ekk' xml:lang='et' key='est' n='Estonian' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<title>Inimõiguste ülddeklaratsioon</title>
<preamble>
<title>Preambula</title>
@@ -2,7 +2,7 @@

<!--© The Office of the High Commisioner for Human Rights-->

<udhr iso639-3='gax' xml:lang='om' key='gax' n='Oromo, Borana-Arsi-Guji' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<udhr iso639-3='gaz' xml:lang='om' key='gax' n='Oromo, Borana-Arsi-Guji' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<title>Labsii Walii-gala Mirgoota Namummaa</title>
<note>
<para>Murtoo Wal-ga'ii Walii-gala kan Dhaabbata Waldaa Mootummootaatiin qabxii 217 A (iii) jalatti Mudde baatii 10 bara 1948 itti Akka Murteeffamee, Ragga'ee Labsametti.</para>
@@ -2,7 +2,7 @@

<!--© The Office of the High Commisioner for Human Rights-->

<udhr iso639-3='gkp' xml:lang='kpe' key='gkp' n='Kpelle, Guinea' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<udhr iso639-3='gkp' xml:lang='gkp' key='gkp' n='Kpelle, Guinea' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<title>NUKAN MAAMƐNI YƐNƐYII ƁO PƐLƐ HU</title>
<preamble>
<title>Dɔn juwoo gbalatɔmaa</title>
@@ -2,7 +2,7 @@

<!--© The Office of the High Commisioner for Human Rights-->

<udhr iso639-3='hea' xml:lang='hea' key='hea' n='Hmong, Northern Qiandong' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<udhr iso639-3='hea' xml:lang='hmn' key='hea' n='Hmong, Northern Qiandong' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<title>FANGB DAB NONGD DAIL NAIX BANGF QUAIF LIT</title>
<preamble>
<title>Hveb Dangi Denx</title>
@@ -2,7 +2,7 @@

<!--© The Office of the High Commisioner for Human Rights-->

<udhr iso639-3="kmr" xml:lang="kmr" key="kmr" n="Kurdish, Northern" dir="ltr" iso15924="Latn" xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<udhr iso639-3="kmr" xml:lang="ku" key="kmr" n="Kurdish, Northern" dir="ltr" iso15924="Latn" xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<title>Danezana gerdûnî ya mafên mirov</title>
<preamble>
<title>Dîbaçe</title>
@@ -2,7 +2,7 @@

<!--© The Office of the High Commisioner for Human Rights-->

<udhr iso639-3='knc' xml:lang='knc' key='knc' n='Kanuri, Central' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<udhr iso639-3='knc' xml:lang='kr' key='knc' n='Kanuri, Central' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<title>Hakkiwa Adamganabe Dunya Ngaro Wowurtəgənama</title>
<note>
<para>Katiwu Kura</para>
@@ -2,7 +2,7 @@

<!--© The Office of the High Commisioner for Human Rights-->

<udhr iso639-3='kng' xml:lang='kg' key='kng_AO' n='Koongo (Angola)' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<udhr iso639-3='kng' xml:lang='kg-AO' key='kng_AO' n='Koongo (Angola)' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<title>NZA-NGYAMUKUSU WU MISWA MI MUTU</title>
<note>
<para>(Dikanhi 217 A (III) / 1948, di 10 di Ngonda Nwela, di kimvuka ki ZITSI ZIBUNDANA)</para>
@@ -2,7 +2,7 @@

<!--© The Office of the High Commisioner for Human Rights-->

<udhr iso639-3='lav' xml:lang='lv' key='lav' n='Latvian' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<udhr iso639-3='lvs' xml:lang='lv' key='lav' n='Latvian' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<title>VISPĀRĒJĀ CILVĒKA TIESĪBU DEKLARĀCIJA</title>
<note>
<para>ANO Ģenerālā Asambleja pieņēmusi 1948. gada 10. decembrī</para>
@@ -2,7 +2,7 @@

<!--© The Office of the High Commisioner for Human Rights-->

<udhr iso639-3='npi' xml:lang='npi' key='nep' n='Nepali' dir='ltr' iso15924='Deva' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<udhr iso639-3='npi' xml:lang='ne' key='nep' n='Nepali' dir='ltr' iso15924='Deva' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<title>मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा</title>

<preamble>
@@ -2,7 +2,7 @@

<!--© The Office of the High Commisioner for Human Rights-->

<udhr iso639-3='nhn' xml:lang='nah' key='nhn' n='Nahuatl, Central' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<udhr iso639-3='nhn' xml:lang='nhn' key='nhn' n='Nahuatl, Central' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<note>
<para>SAN SEJKAJ TLALI TLAKAMEJ MOPALEUIAJ</para>
<para>Ipan majtlaktli itekij diciembre meetstli tlen naui tsontli, kaxtoli uan ome pouali uan chikueyi xiuitl (1948) ni Ueyi Nechikolistli tlen San Sejkaj Tlalnechikoli Tlakamej Mopaleuianij kinemilij uan kiixneextij ni TLAJTOLNEMILISTLI TLEN MOIJTOJTOK PARA MA KUALI TIMOUIKAKAJ IPAN NI TLALTIPAKTLI. Ni Ueyi Nechikolistli kinijlij nochi ni tlali tlen tlatskitokej ipan ni TLAJTOLNEMILISTLI ma mosesemoyaua para ma kimatikaj nochi tlakamej uan nochi siuamej ni TLAJTOLNEMILISTLI, ma kiixpouakaj uan ma kipouakaj ika ininuampoyouaj ne kaltlamachtiloyaj iuan nojkia san kampa ueli monechikouaj.</para>
@@ -2,7 +2,7 @@

<!-- © The Office of the High Commisioner for Human Rights -->

<udhr iso639-3='ojb' xml:lang='oj' key='ojb' n='Ojibwa, Northwestern' dir='ltr' iso15924='Cans' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<udhr iso639-3='ojb' xml:lang='ojb' key='ojb' n='Ojibwa, Northwestern' dir='ltr' iso15924='Cans' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">

<title>ᐯᒪᑎᓯᑦ ᑌᐸᑫᑕᑯᓯᐎᓇᓐ ᒥᓯᐌᑲᒥᒃ ᐎᓐᑕᒪᑫᐎᓐ</title>

@@ -2,7 +2,7 @@

<!--© The Office of the High Commisioner for Human Rights-->

<udhr iso639-3='pnb' xml:lang='pnb' key='pnb' n='Panjabi, Western' dir='rtl' iso15924='Arab' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<udhr iso639-3='pnb' xml:lang='lah' key='pnb' n='Panjabi, Western' dir='rtl' iso15924='Arab' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<note>
<para>تعارف</para>
<para>اقوام متحدہ دی جنرل اسمبلی نے سن اُنی سو اڑتائی وچ د سمبر دی دس تاریخ نوں انسانی حقوق دا عالمی منشور منظور کر کے ایمبدا اعلان کر وتا سی ۔ ۔ ایہہ سارے انسانی حقوق اگے بیان کر دتے گئے نیں ۔ ۔ ایس یادگار کارنامے توں بعد جنرل اسمبلی نے اقوام متحدہ دے سارے رکن ملکاں نوں تاکید کیتی سی پئی لوہ سارے انسانی حقوق دی تفصیل تے تفسیر اپنے اپنے لوکاں تک پہنچا دین تے ایس مقصد لئی اینجاں نوں نشر کرن، اشتہار چھاپن تے خاص طور تے سکولاں، کالجاں تے تعلیمی اداریاں وچ پڑھ کے نسان دا انتظام کرن ۔ ۔</para>
@@ -2,7 +2,7 @@

<!--© The Office of the High Commisioner for Human Rights-->

<udhr iso639-3='quz' xml:lang='quz' key='quz' n='Quechua, Cusco' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<udhr iso639-3='quz' xml:lang='qu' key='quz' n='Quechua, Cusco' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<title>PACHATIN LLAQTAKUNAPI RUNAQ ALLIN KANANPAQ JATUN KAMACHIKUY</title>
<preamble>
<title>[Preamble]</title>
@@ -2,7 +2,7 @@

<!--© The Office of the High Commisioner for Human Rights-->

<udhr iso639-3='rmn' xml:lang='rom' key='rmn' n='Romani, Balkan' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<udhr iso639-3='rmn' xml:lang='rmn' key='rmn' n='Romani, Balkan' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<title>SA THEMENQI DEKLARÀCIA E MANUSIKANE HAKAJENQIRI</title>
<preamble>
<title>Anglivak</title>
@@ -2,7 +2,7 @@

<!--© The Office of the High Commisioner for Human Rights-->

<udhr iso639-3='rmn' xml:lang='rom' key='rmn_1' n='Romani, Balkan (1)' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<udhr iso639-3='rmn' xml:lang='rmn' key='rmn_1' n='Romani, Balkan (1)' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<title>UNIVERZALNO DEKLARACIJA BAŠO ČAČIPA E MANUŠESKERE</title>
<note>
<para>Adoptirimi thaj proklamirini kotar o Generalno parlamenti e Unijakere nacije e rezolucijaja 217 A(III), ko 10 decemvri 1948 berš, ano Generalno parlamenti.</para>
@@ -2,7 +2,7 @@

<!--© The Office of the High Commisioner for Human Rights-->

<udhr iso639-3='uzn' xml:lang='uzn-Cyrl' key='uzn_cyrl' n='Uzbek, Northern (Cyrillic)' dir='ltr' iso15924='Cyrl' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<udhr iso639-3='uzn' xml:lang='uz-Cyrl' key='uzn_cyrl' n='Uzbek, Northern (Cyrillic)' dir='ltr' iso15924='Cyrl' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<title>ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ УМУМЖАҲОН ДЕКЛАРАЦИЯСИ</title>
<note>
<para>1948 йил, 10 декабрда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 217 A (III) кўрсатмаси орқали қабул қилинган ва эълон қилинган.</para>
@@ -2,7 +2,7 @@

<!--© The Office of the High Commisioner for Human Rights-->

<udhr iso639-3='uzn' xml:lang='uzn-Latn' key='uzn_latn' n='Uzbek, Northern (Latin)' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<udhr iso639-3='uzn' xml:lang='uz-Latn' key='uzn_latn' n='Uzbek, Northern (Latin)' dir='ltr' iso15924='Latn' xmlns="http://www.unhchr.ch/udhr">
<title>INSON HUQUQLARI UMUMJAHON DEKLARATSIYASI</title>
<note>
<para>1948 yil, 10 dekabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 217 (III) koʻrsatmasi orqali qabul qilingan va eʼlon qilingan.</para>

0 comments on commit ea9bb16

Please sign in to comment.