Python HTML CSS JavaScript CoffeeScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
kodla
requirements
.gitignore
README.md
manage.py

README.md

Kodla

http://www.kodla.co

Kodla nedir?

Popüler yazılım dilleri ve popüler donanımlar hakkında teknik seminerlerin düzenlendiği bilişim etkinliğidir.

Kimlere hitap ediyor?

 • Hacker ve maker meraklılarına
 • Açık kaynaklı yazılım ve donanıma ilgi duyan insanlara
 • Karadeniz Bölgesi’nde bulunan üniversiteler başta olmak üzere ülke genelindeki bütün üniversite öğrencilerine
 • Bilişim sektörü çalışanları ve meraklılarına

Proje Özellikleri

 • Etkinliğin tüm içeriği admin panelinden girilerek yeni yıl için etkinlik oluşturulabiliyor.
 • Etkinliğe özel logo ayarlanabiliyor.
 • Etkinliğe özel harita özelliği mevcut.
 • Admin panelinde içeriklerin daha kapsamlı yazılabilmesi için editör mevcut.
 • Etkinliğe özel sınırsız sayıda akış oluşturulabiliyor.
 • Sosyal hesaplarda sıralama özelliği mevcut. (Konuşmacı, Etkinlik)
 • Konuşmacılar arasında sıralama özelliği mevcut. (Etkinliğe özel sıralama şuan için yok.)
 • Sponsorlar etkinliğe özel sıralabiliyor.
 • Sponsor logoları etkinliğe özel boyutlandırılabiliyor.
 • Twitter'da etkinlik ile ilgili atılan tweetler gösteriliyor.
 • Program içeriğine sunum linki ve sunum dosyası eklendi.
 • Konuşmacı olmak istiyorum özelliği.

Gelecekte Eklenecek Özellikler

 • Hackathon başvuru özelliği.
 • Hackathon için api.

Projenin yerelde çalışır hale getirilmesi

 $ virtualenv -p python3 Kodla/env
 $ cd Kodla
 $ source env/bin/activate
 $ git clone https://github.com/unicrow/kodla.git source
 $ cd source
 $ pip install -r requirements/base.txt
 $ pip install -r requirements/debug.txt (opsiyonel)
 $ pip install -r requirements/prod.txt (Eğer postgresql kullanıyorsanız.) 
 $ python manage.py migrate
 $ python manage.py compilemessages

Not:

 • settings dizini altında secret.py adında bir dosya oluşturmanız gerekmektedir.
 # Django
 SECRET_KEY = 'blabla'


 # Google Map (https://github.com/philippbosch/django-geoposition)
 GOOGLE_MAPS_API_KEY = 'blabla'


 # ReCaptcha (https://github.com/praekelt/django-recaptcha)
 RECAPTCHA_PUBLIC_KEY = 'blabla'
 RECAPTCHA_PRIVATE_KEY = 'blabla'


 # Twitter (https://github.com/bear/python-twitter)
 TWITTER_CONSUMER_KEY = 'blabla'
 TWITTER_CONSUMER_SECRET = 'blabla'
 TWITTER_ACCESS_TOKEN = 'blabla'
 TWITTER_ACCESS_TOKEN_SECRET = 'blabla'
 • istediğiniz settings ayarının çalışması için settings dizini altında __ init __.py dosyasını değiştirebilirsiniz.
 # Standard Library
 import getpass

 # Local Django
 from source.settings.base import *


 if getpass.getuser() in ['root']:
   from source.settings.production import *
 else:
   from source.settings.staging import *