Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Newer
Older
100755 45 lines (44 sloc) 1.903 kb
4ebbeff Updating translations for Nederlands, Vlaams (Netherlands)
ushahidi authored
1 <?php
2 $lang = array(
3 'email' => array(
4 'email' => 'het opgegeven e-mail adres lijkt ongeldig.',
5 'exists' => 'Er bestaat al een gebruiker met het opgegeven e-mail adres',
6 'length' => 'Het e-mail adres dient uit tenminste 4 en maximaal 64 tekens te bestaan',
7 'required' => 'Een geldig e-mail adres is verplicht.',
8 ),
9 'name' => array(
10 'length' => 'Een volledige naam moet tenminste 3 en niet meer dan 100 tekens bevatten.',
11 'required' => 'Volledige naam is verplicht.',
12 'standard_text' => 'De gebruikersnaam bevat ongeldige tekens',
13 ),
14 'password' => array(
15 'alpha_numeric' => 'Een wachtwoord mag alleen uit cijfers en letters bestaan.',
16 'length' => 'Een wachtwoord moet tenminste 5 en maximaal 16 tekens bevatten.',
17 'login error' => 'Controleer het wachtwoord.',
18 'matches' => 'Herhaal het wachtwoord.',
19 'required' => 'Wachtwoord is verplicht.',
20 ),
21 'password_confirm' => array(
22 'matches' => 'De wachtwoord bevestiging moet hetzelfde zijn als het wachtwoord.',
23 ),
24 'resetemail' => array(
25 'email' => 'Er is geen geldig e-mail adres ingevuld',
26 'invalid' => 'Het e-mail adres is niet bekend',
27 'required' => 'E-mail is verplicht.',
28 ),
29 'roles' => array(
30 'alpha_numeric' => 'Ongeldige rol.',
31 'length' => 'Een rol moet tenminste 5 en maximaal 30 tekens bevatten.',
32 'required' => 'Er dient tenminste een rol te worden gedefinieerd.',
33 'values' => 'Selecteer ADMIN of USER als rol.',
34 ),
35 'username' => array(
36 'admin' => 'De ADMIN rol kan niet worden gewijzigd.',
37 'alpha' => 'Een gebruikersnaam mag alleen uit letters bestaan.',
38 'exists' => 'De opgegeven gebruikersnaam is al in gebruik.',
39 'length' => 'Een gebruikersnaam moet tenminste 2 en maxiimaal 16 tekens bevatten',
40 'login error' => 'Controleer of de gebruikersnaam juist is.',
41 'required' => 'Gebruikersnaam is verplicht',
42 'superadmin' => 'De SUPER ADMIN rol kan niet worden gewijzigd.',
43 ));
44 ?>
Something went wrong with that request. Please try again.