Skip to content
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
executable file 12 lines (11 sloc) 910 Bytes
<?php
$lang = array(
'upgrade_failed' => 'Uppgraderingen misslyckades',
'upgrade_text_1' => 'Instruktionerna nedan visar hur du uppgraderar din Ushahidiinstallation manuellt',
'upgrade_text_2' => 'Steg 1: Ladda ner den senaste versionen av Ushahidi p&aring <a href="http://download.ushahidi.com/">http://download.ushahidi.com</a>',
'upgrade_text_3' => 'Steg 2: Beroende p&aring operativsystemet p&aring webbservern, anv&auml;nd det verktyg som du f&ouml;redrar (t.ex.: telnet, ftp, ssh) f&ouml;r att logga in p&aring webbservern och byt ut allt inneh&aring;ll i samtliga kataloger med den senaste versionen. Allt UTOM:',
'upgrade_text_4' => 'Steg 3: Anv&auml;nd en MySql-klient ( t.ex. phpMyAdmin ), och k&ouml;r <code>upgrade.sql</code>. Scriptet uppdaterar respektive tabell',
'upgrade_text_5' => 'F&ouml;r automatisk uppgradering, klicka p&aring knappen nedan',
'upgrading' => 'Uppgraderar',
);
?>
Something went wrong with that request. Please try again.