Skip to content
This repository
tree: 92e147398b
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

executable file 20 lines (20 sloc) 0.806 kb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
<?php
  $lang = array (
'layer_color' => array(
'length' => 'Políčko barvy musí mít 6 znaků.',
'required' => 'Políčko barva je povinná položka.',
),
'layer_file' => array(
'type' => 'Políčko souboru neobsahuje platný soubor. Je možné použít pouze formáty .KMZ, .KML.',
'valid' => 'Políčko souboru neobsahuje platný soubor',
),
'layer_name' => array(
'length' => 'Políčko se jménem musí mít alespoň 3 a ne více než 80 znaků.',
'required' => 'Políčko se jménem je povinná položka.',
),
'layer_url' => array(
'atleast' => 'Je nutné použít buď URL adresu KLM nebo soubor KLM',
'both' => 'Není možné zadat KML zároveň jako soubor i url adresu',
'url' => 'Vložte platnou URL adresu. Např. http://www.ushahidi.com/layerl.kml',
),
);
Something went wrong with that request. Please try again.