Programmeren voor Bèta's
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Latest commit 23bc166 Mar 6, 2018
Permalink
Failed to load latest commit information.
10 Getaltheorie kopjes Mar 6, 2018
11 Algoritmen links Mar 6, 2018
20 DNA kopjes Mar 6, 2018
21 Integreren kopjes Mar 6, 2018
30 Beweging kopjes Mar 6, 2018
31 Monopoly updates van cursussen dit jaar Mar 6, 2018
32 Prooi-predator kopjes Mar 6, 2018
40 Big Data updates van cursussen dit jaar Mar 6, 2018
41 Statistiek kopjes Mar 6, 2018
90 Python einde Mar 6, 2018
92 Technieken updates van cursussen dit jaar Mar 6, 2018
95 Naslag ok Mar 6, 2018
info oh nog meer py3 Mar 6, 2018
.gitignore git Mar 2, 2017
README.md ackn Nov 8, 2017
course.yml license Mar 9, 2017

README.md

Programmeren voor Bèta's en Gamma's

Deze cursusmaterialen leren je Python kennen, een programmeertaal die inmiddels veel gebruikt wordt in de wetenschap. Er zijn vier modules:

  • De basiselementen van Python
  • Functies en algoritmen
  • Simuleren
  • Dataverwerking

Deze cursus is gemaakt door Martijn Stegeman (mailto:martijn@stgm.nl) en Ivo van Vulpen (mailto:ivo.van.vulpen@nikhef.nl) (opdrachten en ontwerp). We hebben veel hulp gehad van studenten en assistenten die de cursus hebben uitgeprobeerd of eigen ideeën bijgedragen. Speciale dank gaat naar:

  • Jelle van Assema (opdrachten en checkpy)
  • Marianne de Heer Kloots (revisie en testen)
  • Maarten Inja (DNA-opdracht)
  • Huub Rutjes (films)
  • Luca Verhees (artwork semester of code)

Materiaal in deze cursus is gedeeltelijk ontleend aan de volgende creative commons-bronnen:

Voor alle materialen op deze website berust het auteursrecht bij Martijn Stegeman en Ivo van Vulpen. De cursus is in huidige vorm gepubliceerd onder een creative commons-licentie en mag op allerlei manieren hergebruikt worden.

Copyright 2017 Martijn Stegeman en Ivo van Vulpen.
Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.