No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Captcha
.gitignore
README.md
composer.json

README.md

Captcha

Vygenerování

Vygenerování captchy pomoci php.

use Valous\Captcha\App\Engine;

/**
 * $configDir - cesta ke složce s konfiguračními soubory
 */
$engine = new Engine($configDir);
$engine->createCaptcha(); // Vytvoření captchy

/**
 * Vykreslení captchy na obrazovku
 */
$engine->render();

/**
 * Uložení captchy do souboru
 * $fileName - cesta k souboru do kterého má být captcha uložena
 */
$engine->save($fileName);

Validace

Validace Captchy odeslane ve formuláři

use Valous\Captcha\App\Engine;

/**
 * $configDir cesta ke složce s konfiguračními soubory
 */
$engine = new Engine($configDir);

/**
 * $validate - Vyhodnocení validace (true / false)
 */
$validate = $engine->checkCaptcha($_POST['valous_capcha']);

Použití

Soubor captcha.php

use Valous\Captcha\App\Engine;

$engine = new Engine($configDir);
$engine->createCaptcha(); // Vytvoření captchy
$engine->render();

Soubor index.html

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
  </head>     
  <body>
    <img src="captcha.php" alt="Captcha">    
    <form method="POST" action="validace.php">
      <input type="text" name="valous_capcha">
      <input type="submit" value="Odešli!">
    </form>
  </body>
</html>

Soubor validace.php

use Valous\Captcha\App\Engine;

$engine = new Engine($configDir);

$validate = $engine->checkCaptcha($_POST['valous_capcha']);

if ($validate) {
  // Captcha opsaná správně
} else {
  // Captcha opsaná špatně
}