Skip to content
Vanyo Georgiev edited this page Jan 16, 2022 · 39 revisions

Начална страница

Welcome to the mycms wiki!

Добре дошли в MyCMS уики!

MyCMS е система за управление на съдържанието на сайт, написана на PHP, и разпространявана под GNU GPL-v3.0

Първото съобщение за саздаването на тези система беше публикувано през декември 2010 г. тук.

За повече информация прегледайте файловете README-bg.txt - общо описание на системата и USAGE.txt - указания за ползване от администратор с пълни права.

Ако не се брои страница Указания за администриране на сайт, системата не е описана достатъчно подробно, че да може да се използва от непознаващи PHP потребители, ето защо, всички въпроси, на които не намирате отговори в публикуваните интернет страници и документи, задавайте през формата за контакт на сайт на автора, или ако имате регистрация в GitHub през страницата за въпроси на този проект.

Системата се развива и подобрява дотолкова, доколкото се изпозва от нейния автор на сайтовете, които поддържа. Ака нещо не изглежда лесно за ползване, това може да се промени, ако покажете, че искате да ползвате системата и посочите какво Ви затруднява.

За изтегляне на системата:

Първи начин

Съдържанието на хранилището в един zip файл се изтегля от адрес https://github.com/vanyog/mycms/archive/refs/heads/master.zip.

Втори начин

Чрез директно сваляне от хранилището с Git. (За повече информация относно Git, вижте Използване на Git.)

На система с команден вариант на Git, влезте в директорията, в която ще инсталирате и подайте команда:

git clone https://github.com/vanyog/mycms xxx

където вместо xxx напишете името на директорията, в която искате да се запишат файловете на системата. Ако напишете xxx, локалното копие ще се запише в директория с име xxx, а ако пропуснете да напишете име, локалното копие ще се създаде в директория с име mycms.

Ако вече сте инсталирали системата и започвате сайт, основан на нея, вижте:

Указания за администриране на сайт