Skip to content
Vanyo Georgiev edited this page Jan 27, 2024 · 62 revisions

Начална страница

Welcome to the VanyoG CMS wiki!

Добре дошли в уики страниците на VanyoG CMS!

VanyoG CMS е нова версия на система за управление на съдържанието на сайт, наричана преди MyCMS. Системата е написана на PHP, и разпространявана под GNU GPL-v3.0

Първото съобщение за създаването на тези система беше публикувано през декември 2010 г. тук.

Системата още не е описана достатъчно подробно, че да може да се използва от непознаващи PHP потребители, ето защо, всички въпроси, на които не намирате отговори в публикуваната на различни страници в Интернет информация, задавайте през формата за контакт на сайта на автора, или ако имате регистрация в GitHub през страницата за въпроси на този проект.

Системата се развива и подобрява дотолкова, доколкото се изпозва от нейния автор на сайтовете, които поддържа. Ако нещо не изглежда лесно за ползване, това може да се промени, ако покажете, че искате да ползвате системата и посочите какво Ви затруднява.

Изтегляне на системата:

В .zip файл

Съдържанието на хранилището в един zip файл се изтегля от адрес https://github.com/vanyog/mycms/archive/refs/heads/master.zip.

С помощта на Git

(За повече информация относно Git, вижте Използване на Git.)

В компютър с команден вариант на Git, влезте през терминал в директорията, в която ще инсталирате. Тази директория трябва да е празна. Подайте команда:

git clone --depth=1 https://github.com/vanyog/mycms .

Обърнете внимание на точката, с която завършва командата, защото тя указва системата да се свали в текущата директория. Ако я пропуснете ще бъде създадена поддиректория mycms и файловете на системата ще бъдат свалени в нея. Ако вместо точка напишете друго име, създадената за системата директория ще има написаното име.

Опцията --depth=1 осигурява сваляне само на последната версия, без историята на предишните промени, с цел спестяване на място.

По-подробно инсталирането, което трябва да се извърши след сваляне на файловете, е описани на страница:

Ако вече сте инсталирали системата и започвате сайт, основан на нея, вижте:

За още информация прегледайте и файловете README-bg.txt - общо описание на системата и USAGE.txt - указания за ползване от администратор с пълни права.