Home

Vanyo Georgiev edited this page Jul 28, 2017 · 25 revisions
Clone this wiki locally

Начална страница

Welcome to the mycms wiki!

Добре дошли в MyCMS уики!

MyCMS е система за управление на съдържанието на сайт, написана на PHP, и разпространявана под GNU GPL-v3.0

Първото съобщение за саздаването на тези система беше публикувано тук.

Всички въпроси, на които не намирате отговори в публикуваните интернет страници и документи, задавайте през страницата за въпроси.

За повече информация прегледайте файловете README-bg.txt - общо описание на системата и USAGE.txt - указания за ползване.

За изтегляне на системата:

Първи начин

Щракнете върху "<> Code" (най-лявата хипервръзка в горната част на тази страница) и на страницата, която се отвари, щракнете бутона с надпис "Download ZIP" (най-отдолу на връзките вдясно). Така ще изтеглите съдържанието на хранилището в един zip файл.

Втори начин

Директно сваляне от хранилището с помощта на Git програма. (За повече информация относно Git, вижте Интернет връзки за Git.)

На система с команден вариант на Git, влезте в директорията, в която ще инсталирате и подайте команда:

git clone https://github.com/vanyog/mycms xxx

където вместо xxx напишете името на директорията, в която искате да се запишат файловете на системата. Ако напишете xxx, локалното копие ще се запише в директория с име xxx, а ако пропуснете да напишете име на директория или xxx, локалното копие ще се създаде в директория с име mycms.