Skip to content
Permalink
Branch: master
Commits on May 20, 2019
 1. Add spellchecker config

  cbrevik committed May 20, 2019
Commits on May 2, 2019
 1. Gadgetbudsjett kr 10 000 + mva (#43)

  kristinqnesset authored and mikaelbr committed May 2, 2019
 2. Fjernet død lenke (#46)

  hildeor committed May 2, 2019
  Ser ut som strukturen er litt endret så dette ligger ikke på en egen side lengre. Ligger sammen med how to's nå.
Commits on Apr 24, 2019
 1. Tatt bort sommerfest (#45)

  hildeor authored and jberglund committed Apr 24, 2019
 2. Merge pull request #44 from varianter/fix-broken-links

  cbrevik committed Apr 24, 2019
  Fix broken links
 3. Fix broken links

  cbrevik committed Apr 24, 2019
Commits on Apr 5, 2019
 1. v1.2.0 (#41)

  mikaelbr authored and jberglund committed Apr 5, 2019
Commits on Apr 4, 2019
 1. Updates address (#42)

  mikaelbr committed Apr 4, 2019
Commits on Apr 3, 2019
 1. rutiner for planlegging av fravær (#39)

  oddsve committed Apr 3, 2019
Commits on Mar 30, 2019
 1. Spellcheck handbook (#38)

  cbrevik authored and mikaelbr committed Mar 30, 2019
  * Spellcheck information.md
  
  * Spellcheck handbook.md
  
  * Spellcheck quality_manual.md
  
  Co-Authored-By: cbrevik <christian.brevik@gmail.com>
Commits on Mar 28, 2019
 1. ny tekst på protering (#37)

  oddsve committed Mar 28, 2019
Commits on Mar 22, 2019
 1. WIP Forslag til tekst ang medeierskap (#34)

  oddsve committed Mar 22, 2019
  * Forslag
  
  * genrelt om eierskap
  
  * skrivefeil
  
  * liten omfrmulering
Commits on Mar 20, 2019
 1. Korrigert antall år, lagt til navn på verneombud (#36)

  ellenwagnild authored and mikaelbr committed Mar 20, 2019
Commits on Mar 15, 2019
 1. Bruk av gadget til spons (#35)

  oddsve committed Mar 15, 2019
  * Bruk av gadget til spons
  
  * Removes unrelated changes.
  
  * syntaks
  
  * Fixes punctuation error in family & community
Commits on Mar 13, 2019
 1. første utkast rundt familie og følger (#31)

  oddsve committed Mar 13, 2019
  * første utkast rundt famlie og følger
  
  * syntaks
Commits on Mar 12, 2019
 1. Utgiftsføring av gadgets (#33)

  anders-hammervold authored and jberglund committed Mar 12, 2019
  * Utgiftsføring av gadgets
  
  Utkast til enkel tekst som lenker til gadgetoversikt for eksempler.
  
  * Omformulering
  
  Ändrade en del. 
  
  Är det "utgiftsføres MED en vanlig utgiftsrapport" eller "utgiftsføres SOM en vanlig utgiftsrapport"? Frågar eftersom jag är svensk 🇸🇪
  
  * Update src/pages/information.md
  
  Co-Authored-By: jberglund <jacob@jberglund.se>
  
  * Ändrade "brukes på" till "brukes til"
Commits on Mar 5, 2019
 1. Merge pull request #30 from varianter/anders-hammervold-patch-1

  anders-hammervold committed Mar 5, 2019
  presisering mtp timeføringskode utenfor arbeidstid
 2. presisering mtp timeføringskode utenfor arbeidstid

  anders-hammervold committed Mar 5, 2019
 3. Merge pull request #29 from varianter/reisetid

  anders-hammervold committed Mar 5, 2019
  Forslag til formulering for timeføring av reisetid
 4. Update information.md

  anders-hammervold committed Mar 5, 2019
 5. Justering

  anders-hammervold committed Mar 5, 2019
  presisering av tekst for interne reiser
  italic på eksempel
  mer presis angivelse av at det på noen oppdrag kan være annen kode for reisetid utenfor normalarbeidstid
 6. Update src/pages/information.md

  oddsve and anders-hammervold committed Mar 5, 2019
  Co-Authored-By: anders-hammervold <anders@hammervold.com>
 7. Update information.md

  oddsve committed Mar 5, 2019
  bruk Sonya for diettberegning
 8. Update information.md

  oddsve committed Mar 5, 2019
  Lenke til avsnitt om reiseutlegg.
Commits on Mar 4, 2019
 1. Fjernet avvik

  anders-hammervold committed Mar 4, 2019
 2. Update information.md

  anders-hammervold committed Mar 4, 2019
 3. lagt til et eksempel på når reise er timeførbart

  anders-hammervold committed Mar 4, 2019
 4. Forslag til formulering for timeføring av reisetid

  anders-hammervold committed Mar 4, 2019
Commits on Feb 25, 2019
 1. Veto (#28)

  oddsve committed Feb 25, 2019
  * Flytter onboarding
  
  * Bedre beskrivelse av seksjonene
  
  * Startlønn
  
  * egenmelding rett etter oppstart
  
  * utkast til tekst om konsulenters veto
  
  * Update src/pages/quality_manual.md
  
  Co-Authored-By: oddsve <odd.morten@sveas.org>
  
  * Update src/pages/quality_manual.md
  
  Co-Authored-By: oddsve <odd.morten@sveas.org>
 2. Egenmelding - startperiode (#27)

  oddsve committed Feb 25, 2019
  * egenmelding rett etter oppstart
  
  * forenklinger
 3. Startlønn (#26)

  oddsve authored and mikaelbr committed Feb 25, 2019
  * Startlønn
 4. Personaloppfølging (#25)

  oddsve committed Feb 25, 2019
  * Flytter onboarding
  
  * Bedre beskrivelse av seksjonene
  
  * utkast til egenmeldinger
  
  * utkast til personaloppfølging
  
  * Update src/pages/quality_manual.md
  
  Co-Authored-By: oddsve <odd.morten@sveas.org>
  
  * Update src/pages/quality_manual.md
  
  Co-Authored-By: oddsve <odd.morten@sveas.org>
  
  * Update src/pages/quality_manual.md
  
  Co-Authored-By: oddsve <odd.morten@sveas.org>
  
  * Update src/pages/quality_manual.md
  
  Co-Authored-By: oddsve <odd.morten@sveas.org>
  
  * Update src/pages/quality_manual.md
  
  Co-Authored-By: oddsve <odd.morten@sveas.org>
  
  * Update src/pages/quality_manual.md
  
  Co-Authored-By: oddsve <odd.morten@sveas.org>
  
  * Update src/pages/quality_manual.md
  
  Co-Authored-By: oddsve <odd.morten@sveas.org>
  
  * justering av tekt
  
  * Update src/pages/quality_manual.md
  
  Co-Authored-By: oddsve <odd.morten@sveas.org>
  
  * Mer personlig tekst (du/deg/dine)
  
  * Formulering ved valg av personalleder -> fasilitere
  
  * Update src/pages/quality_manual.md
  
  Co-Authored-By: oddsve <odd.morten@sveas.org>
  
  * Update src/pages/quality_manual.md
  
  Co-Authored-By: oddsve <odd.morten@sveas.org>
Commits on Feb 22, 2019
 1. v1.1.1

  mikaelbr committed Feb 22, 2019
 2. Use npm package instead of local file

  mikaelbr committed Feb 22, 2019
Commits on Feb 19, 2019
 1. Fixes URLs after file rename processes->information (#24)

  mikaelbr committed Feb 19, 2019
Older
You can’t perform that action at this time.