Sätt din egna stil på vecka.nu! Varje vecka har en egen branch där vem som helst kan skicka in Pull Requests.
HTML
Latest commit 9e3f24d Sep 12, 2016 @bohemima bohemima committed on GitHub Merge pull request #19 from elitan/master
typo
Permalink
Failed to load latest commit information.
img Added John Travolta Aug 12, 2016
README.md typo Sep 11, 2016
favicon.png first commit Dec 19, 2015
index.html Vanilla JS Aug 12, 2016

README.md

vecka.nu

Sätt din egna stil på vecka.nu! Varje vecka har en egen branch där vem som helst kan skicka in Pull Requests.

Det finns ett par regler och guidelines som måste följas, Pull Requests som inte följer dessa eller helt enkelt inte håller en tillräckligt hög standard kommer att ignoreras.

  • Veckonummer ska stå i fokus.
  • Primära färger bör vara #90c0de för bakgrund och #1c7bb7 för text.
  • Politiska budskap och/eller uppenbar reklam undanbedes.

Hur gör jag?

Skicka in en Pull Request för den vecka du vill sätta stil på, se till att reglerna ovan följs annars kommer inte den att godkännas.

Det finns två placeholders som kan användas, {week} och {year}, använd dessa istället för att hårdkoda in aktuellt veckonummer.

Besökare

vecka.nu har mellan 300.000 - 500.000 sidvisningar per månad med den största anstormningen under måndagsmorgnarna.