Detta repo användes under 2016 och halva 2017 för att sätta egen stil på vecka.nu under en vecka.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
img
README.md
favicon.png
index.html

README.md

vecka.nu

Sätt din egna stil på vecka.nu! Varje vecka har en egen branch där vem som helst kan skicka in Pull Requests.

Det finns ett par regler och guidelines som måste följas, Pull Requests som inte följer dessa eller helt enkelt inte håller en tillräckligt hög standard kommer att ignoreras.

  • Veckonummer ska stå i fokus.
  • Primära färger bör vara #90c0de för bakgrund och #1c7bb7 för text.
  • Politiska budskap och/eller uppenbar reklam undanbedes.

Hur gör jag?

Detta var ett experiment som kördes under ett och ett halv år, detta repo finns kvar för historik enbart.

Skicka in en Pull Request för den vecka du vill sätta stil på, se till att reglerna ovan följs annars kommer inte den att godkännas.

Det finns två placeholders som kan användas, {week} och {year}, använd dessa istället för att hårdkoda in aktuellt veckonummer.

Besökare

vecka.nu har mellan 300.000 - 500.000 sidvisningar per månad med den största anstormningen under måndagsmorgnarna.