Permalink
Browse files

first commit

  • Loading branch information...
0 parents commit 912d69db7a14520c24a57677cd5e541eb1c276ae @bohemima bohemima committed Dec 19, 2015
Showing with 120 additions and 0 deletions.
  1. +19 −0 README.md
  2. BIN favicon.png
  3. +101 −0 index.html
@@ -0,0 +1,19 @@
+# vecka.nu
+
+Sätt din egna stil på [vecka.nu](http://vecka.nu/)! Varje vecka har en egen bransch där vem som helst kan skicka in [Pull Requests](https://help.github.com/articles/using-pull-requests/).
+
+Det finns ett par regler och guidelines som måste följas, Pull Requests som inte följer dessa eller helt enkelt inte håller en tillräckligt hög standard kommer att ignoreras.
+
+* Veckonummer ska stå i fokus.
+* Primära färger bör vara ```#90c0de``` för bakgrund och ```#1c7bb7``` för text.
+* Politiska budskap och/eller uppenbar reklam undanbedes.
+
+### Hur gör jag?
+
+Skicka in en [Pull Request](https://help.github.com/articles/using-pull-requests/) för den vecka du vill sätta stil på, se till att reglerna ovan följs annars kommer inte den att godkännas.
+
+Det finns två placeholders som kan användas, ```{week}``` och ```{year}```, använd dessa istället för att hårdkoda in aktuellt veckonummer.
+
+### Besökare
+
+[vecka.nu](http://vecka.nu/) har mellan 300000-500000 sidvisningar per månad med den största anstormningen under måndagsmorgnarna.
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
@@ -0,0 +1,101 @@
+<!DOCTYPE html>
+
+<html>
+ <head>
+ <meta charset="UTF-8">
+ <title>vecka.nu</title>
+ <meta name="description" content="vecka.nu ger dig aktuellt veckonummer, utan några konstigheter!">
+ <link id="favicon" rel="icon" type="image/png" href="favicon.png">
+ <style>
+ html, body { height: 100%; background-color: #90c0de; overflow: hidden; }
+ time {
+ position: absolute;
+ top: 50%;
+ left: 0;
+ right: 0;
+ margin: -110px 0 0 0;
+ height: 220px;
+ text-align: center;
+ color: #1c7bb7;
+ font-family: Arial;
+ font-size: 260px;
+ line-height: 227px;
+ font-weight: bold;
+ }
+
+ /* Thanks to https://unindented.org/articles/github-ribbon-using-css-transforms/ */
+ .ribbon {
+ background-color: #000;
+ overflow: hidden;
+ white-space: nowrap;
+ position: fixed;
+ right: -50px;
+ top: 40px;
+ -webkit-transform: rotate(45deg);
+ -moz-transform: rotate(45deg);
+ -ms-transform: rotate(45deg);
+ -o-transform: rotate(45deg);
+ transform: rotate(45deg);
+ -webkit-box-shadow: 0 0 10px #888;
+ -moz-box-shadow: 0 0 10px #888;
+ box-shadow: 0 0 10px #888;
+ }
+ .ribbon a {
+ border: 1px solid #fff;
+ color: #fff;
+ display: block;
+ font: bold 81.25% 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;
+ margin: 1px 0;
+ padding: 10px 50px;
+ text-align: center;
+ text-decoration: none;
+ text-shadow: 0 0 5px #444;
+ }
+ </style>
+ </head>
+ <body>
+ <time datetime="{year}-W{week}">{week}</time>
+
+ <div class="ribbon">
+ <a href="https://github.com/veckanu/web">Fork me on GitHub</a>
+ </div>
+
+ <script>
+ (function () {
+ document.head = document.head || document.getElementsByTagName('head')[0];
+ var canvas = document.createElement('canvas'),
+ img = document.createElement('img'),
+ oldLink = document.getElementById('favicon'),
+ link = oldLink.cloneNode(true),
+ week = {week};
+
+ if (canvas.getContext) {
+ canvas.height = canvas.width = 16;
+ var ctx = canvas.getContext('2d'),
+ textWidth = ctx.measureText(week).width;
+
+ img.onload = function () {
+ ctx.drawImage(this, 0, 0);
+ ctx.font = 'bold 10px "helvetica", sans-serif';
+ ctx.fillStyle = '#066EB0';
+ ctx.fillText(week, (canvas.width / 2) - (textWidth / 2), 12);
+
+ link.href = canvas.toDataURL('image/png');
+ document.head.removeChild(oldLink);
+ document.head.appendChild(link);
+ };
+ img.src = 'favicon.png';
+ }
+ })();
+ </script>
+ <script>
+ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
+ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
+ m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
+ })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
+
+ ga('create', 'UA-50793010-2', 'auto');
+ ga('send', 'pageview');
+ </script>
+ </body>
+</html>

0 comments on commit 912d69d

Please sign in to comment.