typo #19

Merged
merged 1 commit into from Sep 12, 2016

Projects

None yet

3 participants

@elitan
Contributor
elitan commented Sep 11, 2016

No description provided.

@elitan elitan referenced this pull request Sep 11, 2016
Closed

Branch ≠ bransch #18

@bohemima bohemima merged commit 9e3f24d into veckanu:master Sep 12, 2016
@bohemima
Contributor

Eftersom det verkar vara viktigt :) Jag vidhåller dock att bransch är den korrekta svenska termen (även om jag inte använt svenska för Pull Requests - ryckbegäran? https://github.com/bjorne/git-pa-svenska)

@bohemima
Contributor

Exakt, dock så är det just branch det heter om man pratar om git, den föreslagna svenska översättningen är då gren.

@AWulkan
AWulkan commented Sep 15, 2016

Sant, det kanske är bättre att hålla sig till den engelska terminologin. :)

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment