Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Update from Weblate. #4137

Merged
merged 33 commits into from Jun 1, 2017
Merged
Changes from 1 commit
Commits
Show all changes
33 commits
Select commit Hold shift + click to select a range
79b1031
Translated using Weblate (German)
May 29, 2017
6568249
Translated using Weblate (German)
May 29, 2017
e5009a0
Translated using Weblate (German)
May 29, 2017
eaaca91
Translated using Weblate (German)
krombel May 30, 2017
90a308e
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
RiotTranslate May 30, 2017
2199fd7
Translated using Weblate (German)
May 30, 2017
b9d13c6
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
RiotTranslate May 30, 2017
bef8e3b
Translated using Weblate (German)
May 30, 2017
cd4efc9
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
RiotTranslate May 30, 2017
84661ee
Translated using Weblate (German)
May 30, 2017
7a744e7
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
RiotTranslate May 30, 2017
5c5b42e
Translated using Weblate (German)
May 30, 2017
a3f024b
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
RiotTranslate May 30, 2017
7b96b18
Translated using Weblate (Hungarian)
szimszon May 30, 2017
b588618
Translated using Weblate (Portuguese (Brazil))
dtygel May 30, 2017
94c4e54
Translated using Weblate (Norwegian Bokmål)
TJuberg May 30, 2017
09b180c
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
RiotTranslate May 30, 2017
c8eb2b0
Translated using Weblate (Hungarian)
szimszon May 30, 2017
4d06739
Translated using Weblate (German)
krombel May 30, 2017
dfa1b55
Translated using Weblate (Norwegian Bokmål)
TJuberg May 30, 2017
db0c84f
Translated using Weblate (French)
AmandineLP May 30, 2017
3257273
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
RiotTranslate May 30, 2017
4b26453
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
RiotTranslate May 31, 2017
a0d641d
Translated using Weblate (French)
jeangb May 31, 2017
21783d6
Translated using Weblate (French)
jeangb May 31, 2017
decd666
Translated using Weblate (Portuguese (Brazil))
dtygel May 31, 2017
5d03488
Translated using Weblate (French)
jeangb May 31, 2017
80bef09
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
RiotTranslate May 31, 2017
9275b31
Translated using Weblate (French)
AmandineLP May 31, 2017
746647d
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
RiotTranslate Jun 1, 2017
0940d57
Translated using Weblate (German)
krombel Jun 1, 2017
08646f1
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
RiotTranslate Jun 1, 2017
0452db7
Translated using Weblate (French)
AmandineLP Jun 1, 2017
File filter...
Filter file types
Jump to…
Jump to file or symbol
Failed to load files and symbols.

Always

Just for now

Translated using Weblate (Hungarian)

Currently translated at 100.0% (128 of 128 strings)

Translation: Riot Web/Riot Web
Translate-URL: https://translate.nordgedanken.de/projects/riot-web/riot-web/hu/
  • Loading branch information...
szimszon authored and RiotTranslate committed May 30, 2017
commit 7b96b18c70ca8fb5572bcc10e6d4c3424587836d
@@ -64,5 +64,67 @@
"Noisy": "Hangos",
"Notification targets": "Értesítések célpontja",
"Notifications": "Értesítések",
"Notify for all other messages/rooms": "Értesítés minden más üzenethez/szobához"
"Notify for all other messages/rooms": "Értesítés minden más üzenethez/szobához",
"<a href=\"http://apple.com/safari\">Safari</a> and <a href=\"http://opera.com\">Opera</a> work too.": "<a href=\"http://apple.com/safari\">Safari</a>val és <a href=\"http://opera.com\">Opera</a>val is működik.",
"Collapse panel": "Panel bezárása",
"customServer_text": "Egyedi Matrix szervert használhatsz a Saját szerver URL beállításával.<br/> Ezzel meglévő Matrix fiókot használhatsz Riot klienssel és egyedi szerverrel.<br/><br/>Beállíthatsz egyedi \"identity\" szervert de akkor nem tudsz e-maillel meghívni felhasználót és téged sem tudnak meghívni e-maillel.",
"Expand panel": "Panel kinyitása",
"I understand the risks and wish to continue": "Megértettem a kockázatot és folytatom",
"Notifications on the following keywords follow rules which can’t be displayed here:": "A kulcsszavakhoz tartozó értesítések olyan szabályokat követnek amiket nem lehet itt megjeleníteni:",
"Notify me for anything else": "Értesíts minden egyéb esetben",
"Off": "Ki",
"On": "Be",
"Operation failed": "Művelet sikertelen",
"Permalink": "Állandó hivatkozás",
"Please install <a href=\"https://www.google.com/chrome\">Chrome</a> or <a href=\"https://getfirefox.com\">Firefox</a> for the best experience.": "A legjobb élmény érdekében telepíts <a href=\"https://www.google.com/chrome\">Chrome</a>ot vagy <a href=\"https://getfirefox.com\">Firefox</a>ot.",
"Please Register": "Regisztrálj",
"powered by Matrix": "Matrixon alapul",
"Quote": "Idézet",
"Redact": "Szerkeszt",
"Reject": "Elutasít",
"Remove %(name)s from the directory?": "Törlöd a %(name)s szobát a listából?",
"Remove": "Töröl",
"remove %(name)s from the directory": "%(name)s szoba törlése a listából",
"Remove from Directory": "Törlés a szobák listájából",
"Resend": "Újraküld",
"Riot does not know how to join a room on this network": "Riot nem tudja, hogy csatlakozzon ehhez a szobához ezen a hálózaton",
"Riot uses many advanced browser features, some of which are not available or experimental in your current browser.": "Riot sok haladó képességét használja a böngészőnek amik közül lehet, hogy nem mind érhető el a most használt böngészőben vagy még csak kísérleti jellegű.",
"Room directory": "Szobák listája",
"Room not found": "A szoba nem található",
"Search for a room": "Szoba keresése",
"Settings": "Beállítások",
"Source URL": "Forrás URL",
"Sorry, your browser is <b>not</b> able to run Riot.": "Elnézést, a böngésződ <b>nem</b> képes futtatni a Riotot.",
"Start chat": "Csevegés indítása",
"The Home Server may be too old to support third party networks": "A Saját szerver lehet, hogy túl régi ahhoz, hogy más hálózatokhoz tudjon kapcsolódni",
"There are advanced notifications which are not shown here": "Vannak haladó értesítések amik itt nincsenek megjelenítve",
"The server may be unavailable or overloaded": "A szerver nem érhető el vagy túl van terhelve",
"This room is inaccessible to guests. You may be able to join if you register": "A szoba vendégek számára elérhetetlen. Csak regisztráció után tudsz csatlakozni",
" to room": " szobába",
"Unable to fetch notification target list": "Nem sikerült letölteni az értesítési célok listáját",
"Unable to join network": "Nem sikerült kapcsolódni a hálózathoz",
"Unable to look up room ID from server": "Nem lehet lekérdezni a szoba ID-ját a szervertől",
"Unhide Preview": "Előkép felfedése",
"unknown error code": "ismeretlen hiba kód",
"Unnamed room": "Név nélküli szoba",
"Uploaded on %(date)s by %(user)s": "Feltöltés: %(date)s, %(user)s",
"View Decrypted Source": "Visszafejtett forrás megjelenítése",
"View Source": "Forrás megjelenítése",
"When I'm invited to a room": "Amikor meghívtak a szobába",
"World readable": "Mindenki olvashatja",
"You cannot delete this image. (%(code)s)": "Nem törölheted ezt a képet. (%(code)s)",
"You cannot delete this message. (%(code)s)": "Nem törölheted ezt az üzenetet. (%(code)s)",
"You are not receiving desktop notifications": "Nem fogadsz asztali értesítéseket",
"You might have configured them in a client other than Riot. You cannot tune them in Riot but they still apply": "Valószínűleg Riottól eltérő klienssel állítottad be. Riotból nem állítható de érvényben van",
"Sunday": "Vasárnap",
"Monday": "Hétfő",
"Tuesday": "Kedd",
"Wednesday": "Szerda",
"Thursday": "Csütörtök",
"Friday": "Péntek",
"Saturday": "Szombat",
"Today": "Ma",
"Yesterday": "Tegnap",
"Welcome page": "Üdvözlő oldal",
"With your current browser, the look and feel of the application may be completely incorrect, and some or all features may not function. If you want to try it anyway you can continue, but you are on your own in terms of any issues you may encounter!": "A jelenlegi bőngésződdel teljesen hibás lehet az alkalmazás kinézete és bizonyos funkciók, ha nem az összes, nem fog működni. Ha mindenképpen ki akarod próbálni, folytathatod de egyedül vagy minden felbukkanó problémával!"
}
ProTip! Use n and p to navigate between commits in a pull request.
You can’t perform that action at this time.