Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Update from Weblate. #5269

Merged
merged 81 commits into from Oct 12, 2017
Merged
Changes from 1 commit
Commits
Show all changes
81 commits
Select commit Hold shift + click to select a range
b9d7789
Translated using Weblate (Italian)
t3chguy Sep 12, 2017
193b692
Translated using Weblate (Czech)
jankudrik Sep 16, 2017
c8ced6e
Translated using Weblate (Italian)
Sep 17, 2017
aa6e687
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 17, 2017
5ad860f
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 17, 2017
cca7b23
Translated using Weblate (Chinese (Traditional))
s8321414 Sep 18, 2017
51069a3
Translated using Weblate (German)
krombel Sep 18, 2017
8ab0caa
Translated using Weblate (Czech)
jankudrik Sep 18, 2017
ca13e35
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 19, 2017
e8ff3ca
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 19, 2017
d409e96
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 19, 2017
3cf641d
Translated using Weblate (Chinese (Traditional))
s8321414 Sep 18, 2017
49f8570
Translated using Weblate (German)
krombel Sep 18, 2017
b6a183a
Translated using Weblate (Portuguese)
cmarques Sep 19, 2017
0b0e74c
Translated using Weblate (Hungarian)
Sep 19, 2017
ecbd42c
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 19, 2017
0b7ebf8
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 19, 2017
86d8a95
Translated using Weblate (Russian)
0ndrey Sep 19, 2017
37ccf3b
Translated using Weblate (Hungarian)
szimszon Sep 19, 2017
546397e
Translated using Weblate (Dutch)
silkeh Sep 19, 2017
16123ff
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 19, 2017
8561e43
Translated using Weblate (Chinese (Traditional))
s8321414 Sep 20, 2017
e8c3c2b
Translated using Weblate (Russian)
0ndrey Sep 20, 2017
72bb08b
Translated using Weblate (Hungarian)
szimszon Sep 20, 2017
7f4695b
Translated using Weblate (Polish)
Sep 20, 2017
9b988f1
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 20, 2017
a8a9f5e
Translated using Weblate (German)
krombel Sep 20, 2017
88551af
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 21, 2017
fcb705d
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 21, 2017
e968de1
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 21, 2017
22580b5
Translated using Weblate (Portuguese)
cmarques Sep 21, 2017
406f36a
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 21, 2017
7e87964
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 21, 2017
4f86608
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 21, 2017
6e7ee7e
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 21, 2017
b7b9330
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 21, 2017
e1f008e
Translated using Weblate (Finnish)
ptman Sep 22, 2017
90f7cec
Translated using Weblate (Ukrainian)
Studinsky Sep 22, 2017
7d472a3
Translated using Weblate (Swedish)
ptman Sep 22, 2017
8434a71
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 22, 2017
87470a6
Translated using Weblate (Ukrainian)
Studinsky Sep 22, 2017
d2334fc
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 22, 2017
9413b15
Translated using Weblate (French)
bbigras Sep 23, 2017
6795ee8
Translated using Weblate (French)
Sep 24, 2017
3777409
Translated using Weblate (Czech)
jankudrik Sep 23, 2017
f5e7059
Translated using Weblate (French)
Sep 25, 2017
7149510
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 25, 2017
110993c
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 25, 2017
cfc830b
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 25, 2017
bc65903
Translated using Weblate (Chinese (Simplified))
mytbk Sep 26, 2017
e446f50
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 26, 2017
c99299a
Translated using Weblate (Russian)
0ndrey Sep 20, 2017
42840c1
Translated using Weblate (Catalan)
rogerpueyo Sep 27, 2017
fcd4a1c
Translated using Weblate (Chinese (Traditional))
s8321414 Sep 20, 2017
fb344bc
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 27, 2017
1d5f2be
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 27, 2017
26ce622
Translated using Weblate (Portuguese)
cmarques Sep 21, 2017
e2b7ff3
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 28, 2017
412affe
Translated using Weblate (Hungarian)
szimszon Sep 20, 2017
f6c28dc
Translated using Weblate (Hungarian)
Sep 29, 2017
7194f30
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 29, 2017
9f7823f
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 29, 2017
fa4a22c
Translated using Weblate (Dutch)
silkeh Sep 30, 2017
a8767e8
Added translation using Weblate (Galician)
xmgz Oct 2, 2017
233a611
Translated using Weblate (Dutch)
nvbln Sep 30, 2017
834801e
Translated using Weblate (Galician)
xmgz Oct 2, 2017
3b8ad0e
Translated using Weblate (Malayalam)
Oct 3, 2017
65e73c7
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Oct 3, 2017
171353a
Translated using Weblate (Ukrainian)
Studinsky Sep 22, 2017
f040a24
Translated using Weblate (German)
bamstam Oct 3, 2017
23c1a32
Translated using Weblate (Portuguese (Brazil))
daniloisr Oct 3, 2017
a75fa7f
Translated using Weblate (Russian)
Studinsky Oct 3, 2017
44162d5
Translated using Weblate (Portuguese (Brazil))
daniloisr Oct 3, 2017
e1f17e2
Translated using Weblate (Galician)
xmgz Oct 6, 2017
25413b2
Translated using Weblate (Italian)
Oct 8, 2017
1676438
Translated using Weblate (Italian)
Oct 8, 2017
415ffac
Translated using Weblate (Russian)
0ndrey Oct 9, 2017
fd7ddd9
Translated using Weblate (Galician)
xmgz Oct 10, 2017
7d12e2f
Translated using Weblate (Portuguese)
cmarques Oct 11, 2017
bbf859a
Translated using Weblate (Norwegian Bokmål)
unhammer Oct 12, 2017
8216d89
Merge branch 'develop' of https://github.com/vector-im/riot-web into …
Oct 12, 2017
File filter...
Filter file types
Jump to…
Jump to file or symbol
Failed to load files and symbols.

Always

Just for now

Translated using Weblate (Czech)

Currently translated at 100.0% (209 of 209 strings)

Translation: Riot Web/riot-web
Translate-URL: https://translate.riot.im/projects/riot-web/riot-web/cs/
  • Loading branch information
jankudrik authored and Weblate committed Sep 16, 2017
commit 193b69246a31fffc847a9a4b69a66cd3249752f4
@@ -47,7 +47,7 @@
"Messages in group chats": "Zprávy ve skupinových chatech",
"Messages sent by bot": "Zprávy poslané robotem",
"more": "více",
"Mute": "Ztišit",
"Mute": "Ztlumit",
"All messages (loud)": "Všechny zprávy (hlasitě)",
"Couldn't load home page": "Nepodařilo se nahrát úvodní stránku",
"All notifications are currently disabled for all targets.": "Veškeré notifikace jsou aktuálně pro všechny cíle vypnuty.",
@@ -72,7 +72,7 @@
"Off": "Vypnout",
"On": "Zapnout",
"Operation failed": "Chyba operace",
"Please Register": "Prosím zaregistrujte se",
"Please Register": "Zaregistrujte se prosím",
"Remove %(name)s from the directory?": "Odebrat %(name)s z adresáře?",
"Remove": "Odebrat",
"remove %(name)s from the directory.": "odebrat %(name)s z adresáře.",
@@ -189,7 +189,7 @@
"Co-ordination for Riot/Web translators": "Součinnost překladatelů Riot/Web",
"Lots of rooms already exist in Matrix, linked to existing networks (Slack, IRC, Gitter etc) or independent. Check out the directory!": "V Matrixu je spousta samostatných, nebo s jinými sítěmi (Slack, IRC, Gitter aj.) propojených místností. Prohlédněte si jejich adresář!",
"%(appName)s via %(browserName)s on %(osName)s": "%(appName)s přes %(browserName)s na %(osName)s",
"customServer_text": "Ve vlastních serverových volbách se můžete přihlásit na ostatní Matrix servery, a to tak, že určíte URL jiného domovského serveru.<br/>To znamená, že můžete používat Riot s již existujícím Matrix účtem na jiném domovském serveru.<br/><br/>Taky můžete nastavit vlastní server identit, pak ale nebudete moci zvát ostatní nebo naopak být ostatními zván prostřednictvím e-mailové adresy.",
"customServer_text": "Ve vlastních serverových volbách se můžete přihlásit na ostatní Matrix servery, a to tak, že určíte URL jiného domovského serveru.<br/>To znamená, že můžete používat Riot s již existujícím Matrix účtem na jiném domovském serveru.<br/><br/>Taky můžete nastavit vlastní server identity, pak ale nebudete moci zvát ostatní nebo naopak být ostatními zván prostřednictvím e-mailové adresy.",
"Custom Server Options": "Vlastní serverové volby",
"Decentralised, encrypted chat &amp; collaboration powered by [matrix]": "Decentralizovaný, šifrovaný chat a spolupráce na platformě [matrix]",
"Riot/Web &amp; Desktop chat": "Riot/Web a Desktop chat",
@@ -204,7 +204,7 @@
"Notification targets": "Cíle upozornění",
"Notifications on the following keywords follow rules which can’t be displayed here:": "Upozornění na následující klíčová slova se řídí pravidly, která zde nelze zobrazit:",
"Unable to fetch notification target list": "Nepodařilo se získat seznam cílů upozornění",
"Discussion of the Identity Service API": "Diskuze o API služby Identity",
"Discussion of the Identity Service API": "Diskuze o API služby identity",
"Noisy": "Hlučný",
"Bug report sent": "Hlášení o chybě bylo odesláno",
"Thank you!": "Děkujeme vám!"
ProTip! Use n and p to navigate between commits in a pull request.
You can’t perform that action at this time.