Skip to content
main
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SleetClock [cz]

SleetClock je otevřená platforma chytré meteostanice vyvinutá jako projekt pro výuku elektroniky a programování. V kontrukci byl kladen důraz na jednoduchou a levnou výrobu s vysokou užitnou hodnou výsledného výrobku v každé domácnosti.

SleetClock byl vyvinut jako hlavní výrobek letního technického tábora 2019 v Chotěborkách pořádaným spolkem Vědátoři. Do vývojového týmu patří Martin Ptáček, Martin Coufal, Marek Coufal a Petr Vávra z Brna.

Meteostanice je založena na 3D tištěném a laserem vyřezávaném překližkovém šasi. Srdcem výrobku je vývojový kit ESP32, který se stará o vyčítání hodnot ze senzorů, bezdrátovou komunikaci, ovládání LED symbolů počasí a o vykreslování na grafické obrazovce.

SleetClock se vyznačuje:

 • Nokia 84x48 LCD grafická orbrazovka
 • ESP32 MCU s podporou WiFi & Bluetooth
 • Integrovaný a externí teplotní senzor
 • LED indikátor počasí
 • Rotační ovládací prvek, potenciometr, tlačítka a dotykové ovládání

Chceš si sestavit vlastní SleetClock? Přesuň se do sekce návody a postupuj v pořadí:

 1. Elektronika
 2. Mechanika
 3. Dotykový senzor

Licence

SleetClock [eng]

SleetClock is an open-source weather station platform developed as a support for electronics and programming education. In construction emhasis was placed on easy and low-cost fabrication with a broad utilization of final product in any household.

SleetClock was developed to be the main technical project in Chotěborky 2019 Summer Camp organised by Vědátoři society. The developer team includes Martin Ptacek, Martin Coufal, Marek Coufal & Petr Vavra from Brno, Czech Republic.

The meteostation is based on a semi 3D-printed and plywood laser cutted chassis. SleetClock is powered by ESP32 MCU dev kit, which takes care of reading sensors data, wireless communication, controlling LED weather symbols and graphical display.

The main features of SleetClock include:

 • Nokia 84x48 LCD graphical display
 • ESP32 MCU that enables wireless communication via WiFi & Bluetooth
 • On-board & external temperature sensor
 • LED weather indicator
 • Rotary encoder, potentiometer, buttons & touch user control

Ready to assemble your own SleetClock? All manuals use czech descriptions so we advice using translated version of the site. Head to section Manuals and proceed in order:

 1. Electronics
 2. Mechanics
 3. Touch sensor

License

alt

Základní schéma zapojení / Schematic general:
alt

Schéma zapojení LED PWM ovladače / Schematic LED PWM driver:
alt

Navržená deska plošných spojů / Routed board:
alt

Realizace PCB a vnitřní část šasi / Realization of PCB and inside the chassis:
alt

About

A STEM meteostation education kit

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages