Skip to content

veproza/novinovyprogram

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

Novinový program

Zdrojové kódy projektu Novinový program.

Aplikace je komplet v JavaScriptu/TypeScriptu (kde je to možné). Skládá se z klientské aplikace ve Svelte a pár Lambda funkcí, které stahují, procesují a výsledky ukládají na S3. Odtud si je pak bere klientský frontend.

Frontend se nachází ve složce /client.

Jednotlivé lambdy jsou v /lambda. Zejména v /lambda/parser jsou parsery HTML stránek, ze které vytváří datové JSONy.

Složka /srv jsou různé manipulační one-time skripty, spouštěné při hromadné změně formátu JSONů a podobně. Neslouží k běžnému dennímu provozu.

Jednotlivé složky obsahují vlastní README s bližším popisem.

API & Data

Všechna zpracovaná data jsou veřejně přístupná, můžete si nad nimi postavit libovolný jiný/lepší produkt. Jen prosím počítejte, že výdaje za AWS S3 requesty a data transfery jdou z mojí kreditky, tak se to snažte vymyslet úsporně, případně si data zkopírujte k sobě.

Pozor, všechny soubory jsou uložený gzipované. Pokud váš HTTP klient nebude respektovat hlavičku Content-Encoding, budete muset přijatá data ručně prohnat přes gunzip (S3 nebude respektovat vaši hlavičku Accept-Encoding).

Všechny soubory mají otevřený CORS přístup Access-Control-Allow-Origin: *.

Denní per-publication JSONy

Každá publikace má na každý den svůj souhrnný JSON s top 3-4 články v každý 15minutový "slot". JSON má vždy konstantní název daypub-YYYYMMDD-publikace.json, např. daypub-20190603-lidovky.json. Publikace odpovídá klíči v publisherMeta.ts (pozor, není to pole fileId, s jeho pomocí se konstruuje adresa HTML souboru, viz dále). Dny jsou ohraničené lokálním časem v TZ Europe/Prague, respektují letní čas (v přechodné dny tak bude o hodinu záznamů víc/míň).

JSON odpovídá interface PublicationDay, v poli articles je array IArticleData, tedy titulek, perex a odkaz.

V poli hours je array jednotlivých archivních snímků, pro každé stažené HTML tu bude jeden záznam. Typicky tedy bude jeden záznam každých 15 minut, při neúspěšném stažení ale může záznam chybět, při ručním vynuceném stažení zase může přebývat. Každý záznam odpovídá interface HourData, klíč time je JS timestamp (ms od 1.1.1970) záznamu, klíč articles obsahuje pole 3-4 nejvyšších článků. Články jsou reprezentovány jako indexy pole PublicationDay.articles, tedy hodnota articles: [0, 3, 4] znamená, že v danou hodinu byly na top 3 pozicích články publicationDay.articles[0], publicationDay.articles[3] a publicationDay.articles[4].

Pokud se jeden článek (unikátní URL) vyskytuje ve více hours záznamech (viz příští odstavec) s různými titulky a perexy, v articles bude pouze první titulek a perex.

HTML snapshoty

Pokud chcete více než 4 top články, sledovat vývoj titulků nebo jakékoliv pokročilejší data z homepage, můžete je získat z HTML snapshotu stránky. Ten najdete vždy na spočítatelné URL buď ve formátu YY-mm-ddThhiiss_publication.html, např. 20190602T221627_lidovky-cz.html pro záznamy od 17.5.2019 12:00 UTC, nebo ve formátu publication_timestamp.html, např. lidovky-cz_1496441787013.html pro dřívější záznamy.

Hodnota času je vždy identická se záznamem v publicationDay.hours[].time. Pozor, hodnoty času se ukládají po úspěšném dokončení requestu. Mohou tedy být o pár sekund rozdílné zaprvé napříč publikacemi ve stejný časový "slot" a zadruhé mezi dvěma návaznými sloty (nebudou od sebe 15 minut, ale 15 minut a 4 vteřiny). Hodnotu data tedy vždy získávejte z publicationDay.hours[].time.

Algoritimicky

  const prefix = "https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/lidovky-headlines";
  const fileId = publisherMeta[publisherId].fileId;
  const date = new Date(hour.time);
  if(date.getTime() < 1558094783000) {
    return `${prefix}/${fileId}_${date.getTime()}.html`;
  } else {
    const datestamp = date.toISOString().replace(/[-:]/g, '').substr(0,15);
    return `${prefix}/${datestamp}_${fileId}.html`;
  }

Pro zpracování lze použít parsery v lambda (zpracovávají současnou strukturu webu), případně v srv (kde jsou parsery i na dřívější struktury, třeba redesign u iHNED.cz).

Seznam všech HTML souborů cca do 17.5.2019 12:00 UTC (ve starém formátu názvu souboru) je také v souboru srv/data/keys.txt (pozor, má 25 MB). Novější názvy si budete muset vytahat z JSONů.