Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
115 lines (78 sloc) 6.47 KB

English | Português | Русский | Українська

Count Files Github commits (since latest release)

Утиліта командного рядка (CLI), написана на Python. З допомогою цієї програми можна підраховувати та шукати файли з певним розширенням, без розширення чи всі файли, незалежно від їх розширення, в обраній директорії.

Count Files_screenshot - counting files by extension

Документація

Встановлення

На десктопні операційні системи

Count Files - це кросплатформна програма, яка може бути легко встановлена з допомогою pip:

pip3 install count-files

Якщо вас цікавить поточна версія розробки, ви можете клонувати цей git-репозиторій та встановити її за допомогою pip3 install -e. Проте зверніть увагу, що тільки випущені версії будуть стабільними та корисними. Поточна development версія може бути нестабільною та містити баги.

На iPhone чи iPad (в Pythonista 3 для iOS)

Також може використовуватися на iOS (iPhone/iPad) з допомогою командного рядка StaSh у додатку Pythonista 3.
Більш детальний опис у документації по встановленню.

Залежності

Для запуску потрібна версія Python 3.6+.

Як використовувати

Щоб отримати список доступних аргументів та короткий опис їх застосування просто введіть одну з наступних команд:

count-files -h
count-files --help

За замовчуванням програма здійснює підрахунок чи пошук файлів рекурсивно в поточному робочому каталозі та в усіх його підкаталогах. Приховані файли та каталоги ігноруються. Розширення за замовчуванням не чутливі до регістру. Результат для ini та INI буде однаковий.

Ви маєте змогу вказати path до потрібної папки, обрати нерекурсивний підрахунок чи пошук, шукати файли враховуючи регістр розширення, включити підрахунок чи пошук у прихованих файлах та папках.
Також доступне отримання додаткової інформації про розмір кожного знайденого файлу та короткий попередній перегляд для текстових файлів.
Більш детально: аргументи CLI.

Найбільш простим способом використання є просто ввести команду без будь-яких додаткових аргументів. Результатом цього буде таблиця, що показує частоту для кожного розширення файлу (наприклад: .txt, .py, .html, .css) та загальну кількість знайдених файлів.

count-files

Інша головна особливість цієї програми полягає у пошуку файлів з визначеним розширенням. Результат такого пошуку - список всіх знайдених шляхів до файлів.

count-files -fe txt [path]
count-files --file-extension txt [path]

Також можна підраховувати тільки загальну кількість файлів з певним розширенням, без списку.

count-files -t py [path]
count-files --total py [path]

Для отримання інформації про файли без розширення, використовуйте одну крапку як назву для розширення.

count-files -fe . [path]
count-files --file-extension . [path]
count-files -t . [path]
count-files --total . [path]

Якщо потрібно отримати список шляхів до всіх файлів або підрахувати загальну їх кількість незалежно від розширення, використовуйте дві крапки як назву для розширення.

count-files -fe .. [path]
count-files --file-extension .. [path]
count-files -t .. [path]
count-files --total .. [path]

Ви знайшли помилку чи маєте пропозиції щодо вдосконалення?

Будь ласка, поставте питання в розділі Issues або відкрийте pull request у репозиторії.