Skip to content
Spring Boot and Spring Security example project
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.mvn/wrapper
src
.gitignore
README.md
mvnw
mvnw.cmd
pom.xml

README.md

JTechLog Spring Security Spring Boottal

Ez a program a JTechLog (http://jtechlog.hu) blog "Spring Security frissítés" cikkéhez készült példaprogram. Prezentálja az autorizációt és autentikációt. Kétrétegű alkalmazás, Spring Data JPA perzisztens réteggel és Spring MVC web réteggel. A letöltést követően Mavennel, az 'mvn package' paranccsal buildelhető, és a létrejött jar állomány azonnal futtatható. Fejlesztőeszközben a BootSecurityApplication osztály futtatásával indítható.

viczian.istvan a gmail-en

You can’t perform that action at this time.