Skip to content
Spring Boot és JSF mintaprojekt
Java HTML
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.mvn/wrapper
src
xsd
.gitignore
README.md
mvnw
mvnw.cmd
pom.xml

README.md

JSF használata Spring Boottal

Ez a program a JTechLog (http://jtechlog.hu) blog "JSF használata Spring Boottal" posztjához készült példaprogram. Háromrétegű Spring Boot alkalmazás, Spring Data JPA perzisztens réteggel és JSF felülettel. A letöltést követően Mavennel, az 'mvn package' paranccsal buildelhető, és a létrejött jar állomány azonnal futtatható. Fejlesztőeszközben a EmployeesAppApplication osztály futtatásával indítható.

viczian.istvan a gmail-en

You can’t perform that action at this time.