Skip to content
OAuth 2.0 Spring Boot és a Spring Security keretrendszerekkel
Java
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.mvn/wrapper
src
.gitignore
README.md
mvnw
mvnw.cmd
pom.xml

README.md

JTechLog OAuth 2.0 Spring Boot és a Spring Security keretrendszerekkel

Ez a program a JTechLog (https://jtechlog.hu) blog "OAuth 2.0 Spring Boot és a Spring Security keretrendszerekkel" cikkéhez készült példaprogram. Egy bevezetést nyújt hogy lehet Keycloak Authorization Serverhez OAuth 2.0-val csatlakozni Spring Boot alkalmazásból. Mavennel buildelhető, és a letöltést követően az 'mvn spring-boot:run' paranccsal futtatható az alkalmazás.

Felhasznált technológiák: Spring Boot, Spring Security

viczian.istvan a gmail-en

You can’t perform that action at this time.