Skip to content
JWT és Spring Security példaprojekt
Branch: master
Clone or download
Latest commit ba7fa6f Mar 24, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src/main Initial commit Mar 24, 2019
.gitignore Initial commit Mar 24, 2019
README.md
pom.xml Initial commit Mar 24, 2019

README.md

JTechLog JWT használata Spring Security-vel

Ez a program a JTechLog (http://jtechlog.hu) blog "JWT és Spring Security" cikkéhez készült példaprogram. Prezentálja a JSON Web Token használatát. Spring Boot webes alkalmazás RESTful webszolgáltatásokkal. A letöltést követően Mavennel, az 'mvn package' paranccsal buildelhető, és a létrejött jar állomány azonnal futtatható. Fejlesztőeszközben a JwtApplication osztály futtatásával indítható.

viczian.istvan a gmail-en

You can’t perform that action at this time.