80'lerin ortasında başlayan, günümüz bilgisayar kültürünün neredeyse başlangıç noktası olan Türk SCENE/DEMOSCENE tarihçesi
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
dukkanlar Update README.md May 9, 2016
giris Birkaç küçük düzeltme Oct 20, 2015
gruplar Birkaç küçük düzeltme Oct 20, 2015
sozluk Update import.md May 9, 2016
.gitignore wip Jun 14, 2015
README.md Update README.md May 9, 2016
SUMMARY.md Update SUMMARY.md Mar 23, 2016
book.json
cover.jpg changed cover Jul 13, 2016
cover_small.jpg changed cover Jul 13, 2016

README.md

Türk Scene Tarihi

Build Status %01

7DX Demoparty 2015'ten sonra kesin karar verdiğim, uzun yıllardır hayalini kurduğum bu kitaba nihayet başladım. Özellikle 1986 - 1996 tarihleri arasında dokümante edilmesi gerektiğini düşündüğüm, Internet'in olmadığı zamanlarda bilgisayarla tanışan neslin, o devirde yaptıkları, uluslararası platformlarda yaşadıkları ve en önemlisi Türkiye'de bilgisayar kültürünün nasıl ortaya çıktığı ve şekillendiğini anlatan bir belge oluşturmak istiyorum.

Özellikle Commodore 64 ve Amiga bilgisayarlarının bu kitapta rolü ve önemi çok! 8-bit/16-bit dünyası zamanında bizleri nasıl etkiledi, neler yaptık ve günümüze ne tür etkileri oldu gibi konuları işlemek istiyorum.

İki ana başlık düşünüyorum. SCENE ve DEMOSCENE. Özellike SCENE, işin biraz daha karanlık ve illegal (yasal olmayan) yönlerini kapsıyor. Özellikle 1996-97'den sonra neredeyse tamamen DEMOSCENE ön plana çıkıp, işin sanatsal ve görsel boyutları tüm dünyaya hakim oldu.

Bu kitap, iyi-kötü tarihe bir ışık tutsun istiyorum ve bu bakımdan o devirleri hatırlayan arkadaşların da katkısını istiyorum. Zaman çok çabuk akıp gidiyor, anılar hatıralar unutuluyor.

Bu bakımdan, aklımızda kalan her şeyi bu kitaba yazmalıyız diye düşünüyorum. Bu kitap, tamamen açık-kaynak şeklinde yazılacak ve tamamen ücretsiz olacak! Umarım merak edenlerin işine yarar ve belki bundan 50 yıl sonra okuyanlar için de güzel bir anı olarak yüzlerde minik bir tebessüm oluşturur.

Kabaca planladığım bölümler:

 • SCENE
 • DEMOSCENE
 • GRUPLAR
 • SCENER'lar
 • PLATFORMLAR (C64, Amiga, PC ve diğerleri)
 • RELEASE'ler
 • PARTY'ler
 • DISK MAG'ler
 • PAPER MAG'ler
 • BBS'ler
 • DÜKKANLAR

şeklinde. Haydi, hep beraber tarihe bir iz bırakalım ne dersiniz?