Sivuston materiaalit
CSS
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
kuvat
sivut
svg
valot
README.md

README.md

Viikon VALO

HUOM! Viikon VALO on siirretty Hugo-alustalle ja sen myötä muokattu materiaali löytyy uudesta repositorysta. Bugiraportit, toiveet yms. voi ainakin toistaiseksi tehdä vielä tähän repositoryyn, mutta uudet sisällöt luodaan uuteen.

Viikonvalo.fi-sivuston materiaali.

Viikon VALO -projekti esittelee viikoittain jonkin vapaan avoimen lähdekoodin ohjelman (VALOn), vapaan materiaalilähteen taikka muun näihin läheisesti liittyvän asian. Projekti alkoi vuoden 2011 alussa.

Lisenssi

Esittelyiden lisenssinä on mahdollisimman laajan uudelleenkäytettävyyden takaamiseksi pääsääntöisesti CC-by, ellei artikkelissa ole toisin mainittu. Esimerkiksi osassa kuvituksista saattaa olla käytössä jokin toinen lisenssi, joka on mainittu artikkelin yhteydessä.

CC-by-lisenssi, eli Creative Commons Nimeä 4.0, tarkoittaa, että voit vapaasti:

 • Jakaa — kopioida aineistoa ja levittää sitä edelleen missä tahansa välineessä ja muodossa
 • Muunnella — remiksata ja muokata aineistoa sekä luoda sen pohjalta uusia aineistoja missä tahansa tarkoituksessa, myös kaupallisesti.

Lisenssinantaja ei voi peruuttaa näitä oikeuksia niin kauan kuin noudatat lisenssin ehtoja.

Projektiin osallistuminen

Projektiin voi osallistua monella tapaa:

 1. Ehdottamalla ohjelmaa Viikon VALOksi
  Voit lisätä VALO-toiveesi GitHubiin uutena issuena. Kirjoita issuen otsikoksi ohjelman tai esiteltävän projektin nimi, tekstisisältöön pieni kuvaus ohjelmasta sekä mielellään linkki ohjelman tai projektin kotisivulle. Voit myös esittää toiveen esiteltävästä viikosta, jos jokin viikko on mielestäsi erityisen sopiva.
 2. Kirjoittamalla VALOlle esittely
  Esittelyitä voi kirjoittaa useammalla tavalla:
  • Kirjoita esittely ja lähetä sähköpostilla osoitteeseen valo@viikonvalo.fi. Sivuston ylläpito tekee julkaisua varten tarvittavat muokkaukset.
  • Kloonaa tämä repository, kopioi esittelypohjakansio esiteltävän VALOn mukaiselle nimelle, kirjoita esittely ja lisää haluamasi kuvakaappaukset, muista lisätä nimesi tai nimimerkkisi, lähetä pull request.
   Ylläpito voi tarvittaessa tehdä julkaisemista varten tarvittavia muokkauksia ja esimerkiksi lisäillä kuvakaappauksia.
 3. Oikolukemalla ja korjaamalla virheitä tai epätarkkuuksia esittelyissä.
  Joko lisäämällä uusi issue sopivalla labelilla tai lähettämällä pull request korjatusta versiosta.
 4. Levittämällä tietoa Viikon VALOista omaan sosiaaliseen ympäristöösi.

Kansiorakenne

valot/

Viikon VALO -artikkelit viikoittain

 • *.txt (mediawiki),
 • *.md (markdown),
 • images/ (kuvat),
 • svg/ (alkuperäiset svg-muotoiset bannerikuvat)

sivut/

Muut staattiset sivut

 • *.txt (mediawiki),
 • *.md (markdown)

kuvat/

Muut kuin artikkelien kuvat

svg/

Kuvituksen alkuperäiset svg-muotoiset kuvat