Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eismo srauto duomenys

Vol (volume) – eismo intensyvumas (auto/h); Occ (occupation) – jutiklio užimtumas (% nuo matuojamo intervalo), t. y. kokią dalį laiko, per matuojamą laikotarpį (1 val.), jutiklis buvo užimtas automobilių; Spd (speed) – vidutinis greitis (km/h).

Po apatinio brūkšnio einantis trumpinys _orig reiškia, kad duomenys yra tiesiogiai iš sankryžų jutiklių (stulpelyje spd_orig duomenų nėra, nes jutikliai tiesiogiai greičio neskaičiuoja), o trumpinys _proc reiškia, kad duomenys yra agreguoti šviesoforų sistemos.

Bendras ID -->Iš eismo srauto duomenų failo lauko Name reikia „iškirpti“ sankryžos kodą – paryškintas - ig13FD1001_D1, o iš sankryžų koordinačių failo lauko Node taip pat reikia iškirpti sankryžos kodą – paryškintas - K1001 Rinktinės-Kazliškių.

Traffic detector data

Vol (volume) – traffic volume (auto/h); Occ (occupancy) – detector occupancy (% of measuring interval) – how much time of measuring interval (1 h) detector was occupied by cars; Spd (speed) – average speed (km/h).

Abbreviation „_orig“ means, that data is directly from intersection detectors (as intersection detectors do not count speed, there is no data in column “spd_orig”). Abbreviation „_proc“ means, that intersection detectors data is aggregate with traffic light system.

General ID -->you need to "cut" the intersection code - ig13FD1001_D1 (highlighted) from the traffic flow data file field Name, and from the intersections coordinates file field Node you need to also "cut" the intersection code - K1001 Rinktinės-Kazliškių (highlighted).

About

Vilnius traffic detector data

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Contributors 4

  •  
  •  
  •  
  •