Skip to content
Branch: master
Go to file
Code

Latest commit

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 

README.md

Savivaldybei ir jos įmonėms priklausantis nekilnojamas turtas

nt.xlsx/nt.csv - sąrašas savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų nekilnojamo turto (butų, sklypų, sodo namelių ir kt.).

2015-09-03 dienos duomenis galite peržiūrėti Google dokumente https://goo.gl/vRHpVa

Real estate owned by the municipality and its subsidiaries

nt.xlsx/nt.csv - list of real estate (houses, flats, land, etc.) owned by the municipality and its subsidiaries.

A snapshot of the data in 2015-09-03 can be seen in a Google sheet https://goo.gl/vRHpVa

About

Savivaldybei ir jos įmonėms priklausantis nekilnojamas turtas

Resources

Releases

No releases published
You can’t perform that action at this time.